Petit Atles Lingüístic del Domini Català 7

Comparatius

949. La perdiu

950. El fuster

Fonètica

Vocalisme

951. El caragol

952. El rossinyol

953. L’esparver

954. El vesc per a caçar ocells 12

955. Distribució de gàbia/gabi

956. La salamandra

957. Unça

958. El manobre

959. La serra

960. El ferrer

961. El rovell

Consonantisme

962. La puça

963. Xinxa i el tractament del resultat de CE,I inicial

964. El poll

965. La teranyina 12

966. Palatalització o no de la [-s] en el segment final [-ʎs]: els grills

967. La formiga

968. L’àguila

969. El pinsà

970. La cogullada 12

971. Les lloses per a caçar ocells 12

972. El llaç per a caçar ocells

973. Tractament de la –b– de gàbia

974. El nivell

975. L’enclusa

976. Pèrdua de –d– intervocàlica en ferradura

 Altres variants

977. El grill

978. La llagosta 12

979. El corb

980. El niu

981. La guatlla 12

982. La puput 12

983. L’estornell

984. La tórtora

985. La sargantana 12

986. El dragó

987. El ratolí

988. El talp 12

989. Els motlles del terrissaire

990. La manxa del ferrer

991. L’escarpra

Morfologia

992. L’aguiló 

993. Les perdiganes

994. La fura

995. La rata 12

996. El llobató 

997. El teler

998. L’esmolet 

999. Esmolar

Lèxic

Insectes i altres invertebrats. Ocells. Animals salvatges

1000. El tàvec

1001. La mosca vironera 12

1002. Els ous de mosca vironera 12

1003. La papallona 12

1004. El mosquit 12

1005. El borinot 12

1006. La lladella

1007. La llémena

1008. L’arna 12

1009. La cuca panera 12

1010. La panerola 12

1011. La marieta 12

1012. El pregadeu 12

1013. La cuca de llum 12

1014. L’espiadimonis 12

1015. El rènec 12

1016. La paparra

1017. L’aranya

1018. L’escorpí 12

1019. La cigala

1020. La processionària

1021. L’eruga 12

1022. La formiga alada

1023. La sangonera

1024. El cuc de terra 12

1025. El llimac 12

1026. L’ocellet 12

1027. L’ocell

1028. El voltor

1029. L’òliba 12

1030. El mussol 12

1031. La gralla i altres còrvids 12

1032. La garsa

1033. El perdigot

1034. Un esbart de perdius 12

1035. La perdiu canta

1036. La becada

1037. El pardal 12

1038. El pit-roig 12

1039. El tord 12

1040. El capsigrany 12

1041. El pigot 12

1042. La falcilla 12

1043. L’oreneta 12

1044. L’alosa

1045. El verderol

1046. La cadernera 12

1047. El cucut 12

1048. La merla

1049. Tornar sense caça

1050. Les ballestes per a caçar ocells 12

1051. Els filats per a caçar ocells 12

1052. El reclam 12

1053. El capgròs 12

1054. El gripau 12

1055. La granota

1056. La serp

1057. El llangardaix 12

1058. L’escurçó 12

1059. La ratapinyada 12

1060. La mostela 12

1061. La guineu 12

1062. La cabra salvatge 12

1063. L’esquirol

1064. El porc senglar

Oficis

1065. L’alcalde

1066. La casa de la vila 12

1067. El mestre d’un ofici

1068. El mestre d’escola

1069. La mestra d’escola

1070. L’agutzil 

1071. El pregoner 12

1072. La prestació personal 12

1073. El baster 12

1074. La mola de l’esmolet

1075. El boter

1076. El barber 

1077. La navalla de barber

1078. L’escuma

1079. La balança

1080. El terrissaire 12

1081. El paleta

1082. El guix

1083. La plana del paleta 12

1084. La paleta

1085. La plomada

1086. El tallantó 12

1087. La gaveta

1088. El banc de fuster

1089. El xerrac 12

1090. El ribot

1091. La garlopa 

1092. L’aixa

1093. Les serradures 

1094. El nus de la fusta 12

1095. Els encenalls 12

1096. Aquesta fusta està corcada 12

1097. La barrina 12

1098. El filaberquí 12

1099. L’enformador 12

1100. La raspa

1101. Les tenalles 

1102. El botavant 12

1103. L’alena 12

1104. El filferro 

1105. La politja 

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader