F Conceptes generals CAT

façana

mapa 216. La façanacamera10(55565758596061626364656667572PALDC1

fàcil

mapa 1874. Una lliçó fàcil PALDC: 1

fadristern

mapa 517. El fadristern PALDC1

fagina

llista P 67. La fagina

faig

mapa 1215. El faig PALDC: 1

faja

llista P 46. La faja

falç

mapa 819. La falç(298, 911, 935, 964, 972, 1011, 1120, 1140, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203PALDC: 1

mapa 820. El volant(298, 919, 977, 981, 998, 1004, 1027, 1184, 1185, 1198, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214PALDC1

falcilla

mapa 1590. La falcilla PALDC12

falcó

llista P 58. El falcó

falda

mapa 706. La falda de la muntanya

faldilla

mapa 181. Les faldillescamera10(2124, 3031PALDC1

falguera

mapa 1073. La falguera PALDC: 1

fanal

mapa 929. El fanal del carro(421, 424, 1642, 1643, 1644PALDC: 1

fanfarró

mapa 1816. El fanfarró

fang

llista L 61. El fang PALDC1

fantasma

mapa 1864. Un fantasma

farigola

mapa 1101. La farigola PALDC: 1

farina

mapa 1026. La farina

farratge

mapa 1403. El farratge del bestiar

fava

mapa 859. La fava

favera

mapa 860. La favera

febrer

llista L 44. Febrer

feix

mapa 301. Un feix de llenyacamera10(281PALDC1

mapa 302. El lligam del feixcamera10(281282PALDC1

mapa 1883. Dos feixos PALDC: 1

feixa

mapa 749. La feixa(711, 720, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902PALDC: 1

feixuc

mapa 1802. Feixuc PALDC: 1

fel

llista L 7. El fel

mapa 73. Té el fel sobreeixit PALDC1

fem

llista L 63. Els fems(972110611071108110911101111)

mapa 772. Femar un camp

mapa 773. Els petits munts de fems en el camp PALDC: 1

mapa 775. Escampar fems

femar

mapa 772. Femar un camp PALDC: 1

femer

mapa 250. El femercamera10(193194)

fent això

llista F 12. Fent això PALDC: 1

fenyedor

mapa 1035. El fenyedor(985, 1901, 1902, 1911)

fènyer

mapa 1034. Fènyer

fer

mapa 1869. Aquest llum no fa claror

mapa 2162. Fa dos mesos que no ha vingut PALDC: 1, 2

mapa 2176. Ho has de fer PALDC: 1, 2, 3

fermar

mapa 1837. Fermar un animal PALDC: 1

fermentar

mapa 972. Fermentar

ferrada

mapa 350. La ferrada

ferradura

mapa 1680La ferradura(1165218521862187PALDC1

ferrer

mapa 1677El ferrer (217921802181PALDC1

ferro

mapa 586. El ferro de la baldufa PALDC1

festa

mapa 549. La festa major(Roses)

festejar

mapa 449. Festejar PALDC1(St. Josep de sa Talaia)

fet

mapa 601. Jugar a fet PALDC12

fet així

llista F 2. Fet així PALDC: 1

fetge

mapa 70. El fetge  PALDC1

fibló

mapa 1520. El fibló PALDC: 1, 2

fibra

mapa 1008. Les fibres

figa

llista L 69. La figa

mapa 1243. La figaflor

mapa 1244. *Classes de figues

mapa 1245. La figa de moro(1938) PALDC: 1

figaflor

mapa 1243. La figaflor PALDC: 1

figuera

llista L 70. La figuera

mapa 1246. La figuera de moro(1938)

fil

llista L 94. El fil

mapa 949. Els fils del cep PALDC: 1

filaberquí

mapa 1673El filaberquí(3152173PALDC12

filadora

mapa 1015. La filadora(Llobera)

filat

mapa 1605. Els filats per a caçar ocells(2081208220832084208520862087PALDC12

filferro

mapa 1686El filferro PALDC1

fillastre

mapa 507. El fillastre

fillol

mapa 489. El fillol

filosa

mapa 1013. La filosa(1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841PALDC: 1(Campdevànol)

finestra

mapa 240. La finestracamera10(77146147)

mapa 1268. La finestra de la cabana

fita

mapa 748. La fita(883, 884, 885PALDC: 1

mapa 752. La fita que divideix la pórca

flabiol

mapa 1079. El flabiol(1919PALDC: 1, 2

flama

mapa 310. La flama PALDC12

flat

mapa 74. Tinc flat(Gósol)

fleca

mapa 1055. La fleca(1796) PALDC: 1, 2

flequer

mapa 1056. El flequer(mapa 1056) PALDC: 1

floc

mapa 686. Els flocs de neu PALDC1

florit

mapa 1049. Pa florit

foc

mapa 533. El foc follet

fogó

mapa 1269. El fogó de la cabana(1963, 1975)

fona

mapa 594. La fona(642PALDC1(Cervelló)

fondre

llista S 1. La neu ja s’ha fos PALDC: 1

mapa 2154. Fos (Part.) PALDC: 1

fonoll

mapa 1086. El fonoll PALDC: 1, 2

fons

llista P 26. El fons de la bóta

font

mapa 711. La font(177, 181, 182, 183, 185, 187, 190, 191, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781PALDC123

fora

mapa 1986. Fora PALDC: 1

forat

mapa 34. Els forats del nas

mapa 424. Noms pintorescos dels forats de mitges i mitjons

mapa 1063. Forats per a la ventilació de la carbonera

forc

llista P 5. Forc

mapa 1120. Un forc d’alls o de cebes PALDC: 1

forca

mapa 759. La forca(286, 291, 296, 977, 994, 1007, 1009, 1010, 1014, 1025, 1030, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045)

mapa 845. La forca de ventar(207, 290, 305, 384, 1041, 1133, 1290, 1323, 1331, 1337, 1338, 1345, 1358, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380)

força

mapa 1817. Perd força

forma

mapa 1401. *Formes dels formatges

mapa 1440. *Formes de la cresta

formatge

mapa 1397. El formatge(2026PALDC1(Oix, Llobera, Pollença)

mapa 1398. Els motlles del formatge(275, 1991, 2027, 2028, 2029PALDC1(Meranges)

mapa 1401. *Formes dels formatges

formes verbals

llista C 23. *Altres formes verbals

formiga

mapa 1559. La formiga PALDC1

mapa 1560. La formiga alada PALDC1(Ciutadella)

forn

llista L 90. El forn del terrissaire(21212122)

mapa 220. El forn de calçcamera10(6970)

forquilla

mapa 361. La forquilla PALDC1

forrellat

mapa 231. El forrellatcamera10(88949596979899100109)

frare

llista L 28. Els frares PALDC1

fre

mapa 928. El fre del carro(1609, 1640, 1641, 1648, 1649, 1591)

fred

llista L 59. Quin fred!

fregall

mapa 396. El fregall PALDC1

fregar

mapa 414. Fregar la roba

freixe

mapa 1198. El freixe PALDC: 1

fresar

mapa 1032. Fresar

fresc

mapa 1391. La llet fresca

front

mapa 1865. El front estret PALDC: 1, 2, 3

frontissa

mapa 236. Les frontissescamera10(78PALDC1

fugir

mapa 1510. Manera de fer fugir el gat

mapa 1512. Manera de fer fugir el gos

fulla

mapa 363. La fulla del ganivet

mapa 808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155)

mapa 1250. La fulla del pi

fura

mapa 1623. La fura PALDC1(Bassegoda, Montuïri)

furgar

mapa 1412. Furgar PALDC12

fus

mapa 1014. El fus(552, 1832, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857)

fusell

mapa 925. El fusell del carro(109PALDC: 1

fuster

mapa 1660El fuster(21282129213021312132PALDC1

mapa 1661. L’aprenent de fuster

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader