Arxiu fotogràfic

L’arxiu d’il·lustracions està format per fotografies i dibuixos que, en bona part, van obtenir els investigadors durant la realització de les enquestes. També s’ha incorporat a l’arxiu algunes il·lustracions extretes de fonts diverses, convenientment documentades,[1] que solen correspondre a objectes no localitzats o obsolets en el moment de realització de l’enquesta.

Les il·lustracions s’han anat publicant vinculades al contingut de cada volum; tenen una numeració correlativa i un títol amb el nom del concepte o conceptes representats i la identificació de la localitat. En la referència de la localitat, el nom d’un segon lloc entre parèntesis quadrats indica on es va fer en realitat la fotografia.

Indiquem amb una icona al costat de l’enunciat els mapes o les llistes que tenen il·lustracions i es pot accedir directament a cada una des de la referència numèrica.

Ocasionalment, la il·lustració d’un concepte molt general figura en el requadre inferior del mapa corresponent; a l’hora d’indexar aquestes il·lustracions, el títol porta com a referència numèrica la del mapa.


[1] Referències bibliogràfiques de les il·lustracions:

Amades = Joan Amades, Costumari català. El curs de l’any, Barcelona, Salvat, 1950, 5 vol.

Arxiduc-1 = Erzherzog Ludwig Salvator, Die Balearen, geschildert in Wort und Bild, Würzburg und Leipzig, 1897.

Arxiduc-2 = Archiduque Luís Salvador de Austria, Las Baleares por la palabra y el grabado. Mallorca, Palma de Mallorca, “Sa Nostra”, 1985, 10 vol.

Catalunya romànica = Antoni Pladevall (dir.), Catalunya romànica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1984-1997, 27 vol.

Diccionari EnciclopèdicDiccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana, Barcelona, Salvat, 1934, 4 vol.

Guia = C. Calviño, J. Clar i M. Grimalt, Guia dels pobles de Mallorca. Llucmajor, Palma de Mallorca, Hora Nova, 2000.

MaterialsObra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, a cura de Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1994-2001, 11 vol.

Tintó 1980 = Margarita Tintó, La història del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona, Barcelona, Gremi de Serrallers i Ferrers, 1980.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader