P Conceptes generals CAT

pa

mapa 1036. Pa rodó

mapa 1037. *Altres classes de pans(1912)

mapa 1040. La crosta PALDC: 1

mapa 1041. La molla PALDC: 1

mapa 1042. Les molles PALDC: 1

mapa 1043. Un crostó de pa PALDC: 1

mapa 1044. Un rosegó de pa PALDC: 1

mapa 1045. La sola del pa

mapa 1046. Pa besat

mapa 1050. L’ull del pa

padrastre

mapa 505. El padrastre PALDC1

padrí

mapa 487. El padrí del bateig

padrina

mapa 488. La padrina del bateig

paella

mapa 328. La paellacamera10(336345362363364365366PALDC1

pal

mapa 1721. El pal majorcamera10(2249)

pala

mapa 320. La pala del foccamera10(274PALDC1

mapa 758. La pala(290, 296, 305, 1025, 1030, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040)

mapa 1051. La pala d’enfornar(1401, 1902, 1913)

paladar

mapa 43. El paladar PALDC: 1

palangre

mapa 1747. El palangrecamera10(2298, 2299, 2300)

paleta

mapa 1650El paleta PALDC1

mapa 1651. El manobre

mapa 1653La paleta(21242125PALDC1

mapa 1654*Altres tipus de paleta(2125)

paller

mapa 251. El pallercamera10(195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 217)

pallissa

mapa 252. La pallissacamera10(159, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232)

palma

mapa 101. La palma de la mà PALDC1

pam

llista L 11. Un pam

pàmpol

mapa 948. Els pàmpols PALDC: 1

panerola

mapa 1543. La panerola PALDC12

panotxa

mapa 804. La panotxa de blat de moro PALDC: 1

pantaló

mapa 190. Els pantalons PALDC1

panxa

mapa 68. La panxa

pany

mapa 228. El panycamera10(8788)

pap

mapa 1451. El pap PALDC1

papada

mapa 1432. La papada del porc PALDC12

papallona

1530. La papallona PALDC12

paparra

mapa 1544. La paparra PALDC1

papu

mapa 581. El papu PALDC1, 2

pardal

llista C 15. *Altres varietats de pardals

mapa 1582. El pardal PALDC12

pare

llista L 20. El pare

llista L 21. La mare

mapa 503. Què voleu, pare?

mapa 1936. Mon pare PALDC: 1

mapa 1938. Ton pare PALDC: 1

parella

mapa 883. La parella de bous o d’altres animals(1429, 1438, 1488)

paret

mapa 217. La paretcamera10(68PALDC1

mapa 1265. Les parets de la cabana

parir

mapa 478. Parir

mapa 1410. Parir la truja

parpella

mapa 15. Les parpelles

parra

mapa 945. La parra PALDC: 1

parrup

llista P 53. Un parrup PALDC: 1

parrupar

mapa 1498. Parrupar PALDC: 12

part igual

llista F 10. Part igual PALDC: 1

parts iguals

mapa 2191. Parts iguals PALDC1

pas

mapa 2178. No vindrà pas PALDC: 1

Pasqua

mapa 573. Pasqua de Resurrecció PALDC1

mapa 575. Pasqua de Pentecosta

passeig

llista L 96. El passeig

passeig és ample

mapa 2190. El passeig és ample PALDC1

passera

mapa 716. La passera(785)

pastanaga

mapa 1125. La pastanaga PALDC: 1

pastar

mapa 1033. Pastar PALDC: 1(Tordera)

pastera

mapa 1029. La pastera de pastar(331, 1898, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909)

mapa 1704. La pasteracamera10(2208, 2209, 2210, 2211, 2212) PALDC: 1

pastor 

mapa 1256. El pastor(1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947PALDC: 1(Sta. Maria de Corcó)

mapa 1260. *El vestit del pastor

pastura

mapa 1274. Les pastures

pasturar

mapa 1277. Pasturar el bestiar(1460)

patata

mapa 1106. La patata PALDC: 1

patatera

mapa 1107. La patatera

patró

mapa 1754. El patró

paviment

mapa 279. El pavimentcamera10(262)

mapa 280. L’enrajolatcamera10(262)

mapa 281. *Altres classes de pavimentcamera10(262)

pebre

mapa 1133. El pebre PALDC: 1

pebrot

mapa 1132. El pebrot PALDC: 1

pedaç

mapa 421. Un pedaç

pedra

mapa 736. *Pedres segons llur forma i grandària

mapa 737. Una roca

mapa 817. La pedra desmolar la dalla(1142, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1215)

pedrer

mapa 1452. El pedrer PALDC1

peix

llista C 18. *Altres peixos de marcamera10(2310)

llista C 19. *Altres peixos de riu

mapa 1882. Un peix / Dos peixos PALDC: 1

pela

mapa 1108. La pela de patata PALDC: 1

pelador

llista P 33. El pelador de suro

pelar

llista P 34. Pelar l’arbre

pell

llista L 2. La pell

mapa 1193. La pell del bessó de l’ametlla

pelló

mapa 1187. El pelló de la castanya

pellofa

mapa 823. La pellofa del blat

penell

mapa 653. El penell(660PALDC1

penelló

mapa 112. Els penellons PALDC1(Santanyí)

penjador

mapa 264. El penjadorcamera10(240241242243)

Pentecosta

mapa 575. Pasqua de Pentecosta

penúltim

mapa 1975. El penúltim PALDC: 1

penya-segat

mapa 1693. El penya-segat

per

mapa 2161. No s’hi veia per mor de la boira PALDC: 1

mapa 2169. Cal ésser agosarats per a anar pel món PALDC: 1

pera

mapa 1239. La pera

mapa 1240. *Classes de peres

mapa 1241. El cor de la pera PALDC: 1

perd força

llista F 11. Perd força

perdigana

mapa 1580. Les perdiganes PALDC1

perdigot

mapa 1577. El perdigot PALDC1

perdiu

llista L 87. La perdiu PALDC1

mapa 1578. Un esbart de perdius PALDC12

mapa 1579. La perdiu canta PALDC1

mapa 1580. Les perdiganes PALDC1

perdre

mapa 592. Perdre PALDC1

Pere

mapa 1901. En Pere PALDC1, 2, 3

perera

mapa 1242. La perera PALDC: 1

peresa

mapa 1804. La peresa PALDC1, 2

pernil

mapa 1430. El pernil PALDC12

perol

mapa 327. Un cassó perolcamera10(345360361PALDC1

perola

llista P 35. La perola del suro

perxa

llista P 83. La perxa

pes

mapa 1647*Unitats de pes 12 PALDC1

pesca

mapa 1708. *Classes de barques de pescacamera10(21992204, 2228, 2229, 2230, 2231)

mapa 1738. La pesca al bou PALDC: 1

mapa 1739. La pesca a l’encesacamera10(1644, 2199, 2230, 2231, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278)(Roses)

 pescar

mapa 1750. La canya de pescarcamera10(1769, 2305, 2306, 2307, 2308)(Perpinyà)

pèsol

mapa 864. El pèsol PALDC: 1

pesolera

mapa 865. La pesolera

pessebró

mapa 247. La grípia o pessebró

pessigolles

mapa 104. Pessigolles PALDC1

pestanya

mapa 16. Les pestanyes PALDC: 1

pestell

mapa 229. El pestellcamera10(7988)

petar

mapa 689. Petar de dents

petja

llista P 13. Les petges de les graelles

petó

mapa 3 . Fer un petó PALDC: 1

peu

llista L 9. El peu

mapa 93. La planta del peu PALDC1

mapa 614. Anar a peu coix PALDC1

peülla

mapa 1317. La peülla PALDC12

pi

llista L 71. El pi

pic

mapa 757. El pic(297, 309, 319, 323, 922, 942, 944, 955, 962, 964, 981, 996, 1014, 1017, 1023, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032PALDC: 1

pica

mapa 545. La pica de l’aigua beneita PALDC: 12

mapa 548. La pica baptismal

picador

mapa 407. El picador de la roba

picaporta

mapa 233. El picaportacamera10(57, 79, 82, 100, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135136137138PALDC1

picar

mapa 4. Picar (una ferida)

mapa 956. Picar grans de raïm PALDC: 1

mapa 1521. Picar l’abella PALDC: 1

picat

mapa 982. Vi picat

picor

mapa 5. La picor

piga

mapa 9. Les pigues

pigot

mapa 1588. El pigot PALDC12

pila

llista P 36. Una pila de suro

piló

mapa 309. El pilócamera10(283321322324325326327328329330331)

pinar

mapa 1249. Un pinar PALDC: 1

pinassa

mapa 1251. La pinassa PALDC: 12

pinça

mapa 1886. Les pinces PALDC: 1

pinsà

llista P 63. El pinsà PALDC1

pinta

mapa 263. La pinta PALDC12

pinte

mapa 285. El pinte de la llarcamera10(272)

pinya

llista P 47. La pinya abans d’obrir-se

mapa 1253. La pinya PALDC: 1

pinyó

mapa 1254. Els pinyons

pinyol

mapa 958. Els pinyols del raïm PALDC: 1, 2

mapa 1169. El pinyol del préssec PALDC: 1

mapa 1170. L’ametlla del pinyol del préssec

pinyolada

mapa 1001. La pinyolada PALDC: 1

pitet

llista P 8. El pitet

pitral

mapa 938. El pitral(16571672)

pit-roig

mapa 1583. El pit-roig PALDC12

pla

mapa 708. El pla

plaça

mapa 698. La plaça(738759760761762763764765766767768769770798)

plana

mapa 1655La plana del paleta(2126PALDC12

planta

mapa 93. La planta del peu PALDC1

plantar

mapa 787. Plantar hortalisses(1115PALDC: 1(La Febró)

plantat

llista P 16. Jugar a plantats

plantatge

mapa 1105. El plantatge PALDC: 1

planxar

mapa 429. Planxarcamera10(559560561562)

plat

mapa 356. Els platscamera10(490509)

mapa 357. Un plat fondocamera10(490508)

mapa 358. Un plat placamera10(490)

mapa 359. Un plat de postres

mapa 382. El segon plat (abans de les postres)

mapa 390. *Plats típics de la contrada(Begur, Aguiló: 91, 92; Sta. Coloma de Queralt, Maó)

plat fort

mapa F 22. Plat fort

plata

mapa 368. La plata de servir a taula PALDC1

ple

mapa 1801. Ple

plegar

mapa 430. Plegar una camisa

plom

mapa 1744. Els ploms PALDC: 1

ploma

mapa 1454. Les plomes PALDC1

mapa 1455. La ploma d’escriure PALDC1

plomada

mapa 1656La plomada(2127PALDC1

plomissol

llista P 51. El plomissol

ploradora

mapa 529. Les ploradores PALDC1

plorar

mapa 19. Plorar PALDC: 12

ploriquejar

mapa 20. Ploriquejar

ploure

llista L 56. Plou PALDC1

mapa 664. Ploure PALDC1

mapa 2164. Si jo cantés, ben aviat plouria PALDC: 1

mapa 2165. Voldria que plogués PALDC: 1, 2, 3

plovisquejar

mapa 668. Plovisquejar

pluja

mapa 665. La pluja PALDC1

poalanca

llista P 19. La poalanca(818819820821)

poble

mapa 692. El poble(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725PALDC1

poc

mapa 1990. A poc a poc PALDC: 1

poc animat

llista F 4. Poc animat PALDC: 1

podar

mapa 1144. Podar(954, 981) PALDC: 1, 2(Cambrils)

poder

llista L 132. Pot (PI 3)

llista P 93. Puc (PI 1)

llista P 94. Pots (PI 2) PALDC: 1

llista P 95. Podem (PI 4) PALDC: 1

llista P 96. Podeu (PI 5)

llista P 97. Poden (PI 6)

mapa 2077. Poder (Infinitiu) PALDC: 1

mapa 2078. Podré (Futur 1) PALDC: 1

mapa 2079. Podrem (Futur 4)

podrir

mapa 1010. Podrir

mapa 2043. Aquesta poma es podreix PALDC: 1

politja

mapa 1688La politja PALDC1

poll

mapa 1539. El poll PALDC1

mapa 1540. La llémena

polla

mapa 1464. La polla díndia PALDC: 1

pollancre

mapa 1200. El pollancre PALDC: 1, 2

pollet

mapa 1449. El pollet

pols1

mapa 10. Els polsos

pols2

mapa 433. La pols(Cervelló)

polsera

llista P 2. Les polseres

poltre

mapa 1370. El poltre PALDC12

pom

llista P 9. El pom de la porta

poma

mapa 1234. La poma(1937) PALDC: 1

mapa 1235. *Classes de pomes

pomera

mapa 1236. La pomera PALDC: 1

mapa 1238. La pomera silvestre

pomerar

mapa 1237. Un pomerar PALDC: 1

pòmul

mapa 38. Els pòmuls PALDC: 1

pondre

mapa 1442. Pondre ous PALDC1

ponedor

mapa 1443. El ponedor PALDC1

ponent

mapa 651. El ponent

pont

mapa 1786. El pontcamera10(2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318) PALDC1, 2, 3

pop

mapa 1772. El popcamera10(mapa 1772) PALDC: 1

popa

mapa 1717. La popacamera10(2245) PALDC: 1

mapa 1718. *Classes de popacamera10(2201, 2206, 2210, 2246, 2247)

por

mapa 1807. La por PALDC: 1

porc

llista C 7. *Malalties dels porcs

mapa 1404. El porc PALDC1

mapa 1411. El morro del porc PALDC1

mapa 1627. El porc senglar PALDC1(Cànoves)

pórca

mapa 751. La pórca PALDC: 1

porcell

mapa 1405. El porcell(2030, 2031PALDC12

porró

mapa 354. El porrócamera10(486507PALDC1

portadora

llista P 25. Les tapes de la portadora(1777)

mapa 963. La portadora(1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781)

mapa 965. Les cornaleres de la portadora(1779)

portell

mapa 746. El portell del camp(865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881)

poruc

mapa 1806. Poruc PALDC1, 2

post

llista P 74. La post del terrissaire

mapa 1889. La post / Les posts

pot anar

llista F 3. Pot anar PALDC: 1

pota

mapa 1364. La pota del cavall

mapa 1465. Les potes d’una au PALDC: 1

potanegre

mapa 1349. El be potanegre

potser

mapa 2170. Potser vindrà PALDC: 1, 2, 3

pou

llista L 62. El pou(472805806807808809810811812813814PALDC1

pregadeu

mapa 1549. El pregadeu PALDC12

pregoner

mapa 1631El pregoner(2098PALDC12

premsa

mapa 967. La premsa del vi(1783, 17841785, 17861787178817891790)(Sta. Coloma de Queralt, St. Pere de Ribes)

mapa 969. Els esportins

mapa 998. La premsa de l’oli(1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823) PALDC: 1(Calaf, Sta. Coloma de Queralt)

premsar

mapa 968. Premsar

prendre

mapa 173. Prendre una medicina PALDC1

prenyat

mapa 475. Està una dona prenyada

mapa 1296. La vaca prenyada PALDC12

preposició

llista C 22. *Altres adverbis, preposicions i conjuncions

present

mapa 1437. El present de les matances PALDC1(Ciutadella)

préssec

mapa 1166. El préssec PALDC: 1

mapa 1167. *Classes de préssecs

presseguer

mapa 1168. El presseguer(Jóc)

prestació

mapa 1634La prestació personal PALDC12(Alp)

presumit

mapa 1815. La presumida

preu fet

mapa 779. Treballar a preu fet PALDC: 1

primal

mapa 1324. L’anyell primal

primavera

mapa 635. La primavera

primer

llista L 123. Primer

primerenc

mapa 1155. Primerenc PALDC: 1

proa

mapa 1716. La proacamera10(2221, 2244, 2245) PALDC: 1

processionària

mapa 1558. La processionària PALDC1

processó

mapa 572. La processó(635636PALDC1

promès

mapa 452. El promès PALDC1

promesa

mapa 453. La promesa PALDC1(L’Alguer)

propietari

mapa 780. El propietari de la terra PALDC: 1

prostituta

mapa 473. Una prostituta PALDC: 1, 2

pruna

mapa 1160. La pruna

mapa 1161. La pruna clàudia

mapa 1162. *Altres classes de prunes

prunera

mapa 1163. La prunera

pubilla

mapa 519. La pubilla PALDC1

puça

mapa 1537. La puça PALDC1

pudir

mapa 133. Li put l’alè

pujar

mapa 1843. Pujar PALDC: 1

pulmó

mapa 63. Els pulmons

puntada

mapa 96. Una puntada de peu

puput

mapa 1597. La puput PALDC12

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader