V Conceptes generals FR

vache

C 9. *Malalties de les vaques, 1293. La vaca, 1294. La vaca moguda, 1295. La vaca de cria, 1296. La vaca prenyada, 1297. La vaca eixorca, 1302. Una vaca eixuta, 1304. El braguer de la vaca, 1308. Una vaca escornada d’una banya, 1309. Una vaca motxa, 1310. Una vaca roja, 1311. Una vaca blanca, 1312. Una vaca negra, 1313. Una vaca blanca i negra, 1314. Una vaca clapada, 1315. Una vaca de carn, 1316. Una vaca cega

vacher

1258. El vaquer(1950)

vacherie

243. L’estable de les vaques(148149150151)

vague

1697. L’ona, 1698. La cresta de l’ona

vaisselle

394. Rentar els plats PALDC1

vanne

769. La comporta o vagant(1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105)

vanner

849. Garbellar(mapa 849PALDC: 1

variétés

C 4. *Classes de suro, 953. *Altres classes de raïms, 977. *Classes de bótes(1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798), 1037. *Altres classes de pans(1912), 1083. *Classes de cards, 1089. *Altres classes de bolets, 1158. *Classes de cireres, 1162. *Altres classes de prunes, 1167. *Classes de préssecs, 1235. *Classes de pomes, 1240. *Classes de peres, 1244. *Classes de figues

variole

166. La verola PALDC1

varlope

1666. La garlopa(2138, 2149, 2153, 2154, 2155, 2156)

vase

348. El gerro de flors(489490PALDC1, 717. El llot PALDC1

vautour

1570. El voltor

vautrer

1479. Rebolcar-se un animal PALDC: 1

veau

1285. El vedell PALDC: 1, 1286. Un mamelló  PALDC1, 1287. Un vedell de 6 a 12 mesos

végétal

C 5. *Altres vegetals

veille

576. La nit de Sant Joan(637), 643. La vigília d’una festa PALDC1

veiller

528. Vetllar un mort PALDC1

vêler

1300. Vedellar PALDC1

vendange

959. La verema(mapa 959) PALDC: 1

vendangeur

960. Els veremadors

vendredi

628. Divendres

vent

649. El vent PALDC1, 650. La tramuntana PALDC1, 651. El ponent, 652. *Altres vents segons llur direcció, 1699. *Els vents (entre els mariners)

ventre

68. La panxa, 617. Caure de bocadents PALDC1

ver

1550. La cuca de llum, 1562. El cuc de terra

verdier

1586. El verderol

verge

P 80. La canya de l’àncora(2261, 2263, 2265)

vermiller

1412. Furgar PALDC12

vermoulu

1671Aquesta fusta està corcada

verrat

1406. El verro PALDC1

verre

C 11. *Vasos amb què es beu la llet, 370. Un got(513514PALDC1

verrou

231. El forrellat(88949596979899100109)

versoir

890. Les orelles de l’arada(1487, 1497, 1498, 1501, 1528, 1532, 1540, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1568, 1569PALDC: 1, 2

vert

1799. Verd

vesce

871. La veça PALDC: 1

vessie

75. La veixiga PALDC1, 1429. La bufeta PALDC1

veste

182. La jaqueta(21), 188. L’americana(343536PALDC1

veston

188. L’americana(343536PALDC1

vêtement

187. El vestit de l’home(1329343536PALDC12, 1260. *El vestit del pastor

veuf

L 22. El vidu

veuve

L 23. La vídua PALDC: 1

vianda

386. La vianda (pregunta semàntica)

viande

387. La carn, 388. La carn a la brasa, 1315. Una vaca de carn

viatique

526. El viàtic

vide

1800. Buit

vieillard

523. Un vell PALDC1

vieille

524. Una vella

vierge

1880. La Verge, 1881. Les verges

vieux

523. Un vell PALDC1

vigne

941. La vinya, 942. La vinya jove PALDC: 1, 2

vignoble

941. La vinya

vilebrequin

1673El filaberquí(315, 2173)

village

692. El poble(661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,  706, 707, 708,709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725PALDC1

ville

691. La ciutat

vingt

L 120. Vint, 1965. Vint-i-u

vipère

1616. L’escurçó

visage

2. La cara PALDC: 1, 7. El cutis

viscère

1424. Les entranyes PALDC12

visite

174. La visita PALDC12

vivre

471. Amistançar-se PALDC1

Voie Lactée

661. La Via Làctia PALDC: 1, 2

voile

547. El vel o mantellina, 1735. La vela

voisin

695. El veí PALDC1

voisine

696. La veïna

volaille

1438. L’aviram PALDC12

volée

785. Sembrar a eixams(mapa 785) PALDC: 1, 2, 1578. Un esbart de perdius

vomir

127. Vomitar PALDC1

vôtre

1931. Vostre, 1934. Vostra

vouloir

503. Què voleu, pare?, 1955. No en vull més, de carn

vous

1924. Vosaltres

vrille

949. Els fils del cep PALDC: 1, 1672La barrina (320, 21612168, 2169, 2170, 2171, 2172)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader