T Conceptes generals CAT

tacar

mapa 1847. Tacar PALDC: 1

tafona

mapa 996. La tafona(1811, 1812, 1813, mapa 996) PALDC: 1(Cervelló, St. Pere de Ribes)

mapa 997. La mola del molí d’oli(1814, 1815, 1816, 1817)

tall

mapa 365. El tall de la fulla del ganivet

tallantó

mapa 1659El tallantó(96421262157PALDC12

tallar

mapa 1340. Tallar la cua a les femelles PALDC1

mapa 1841. Tallar PALDC: 1, 2

taló

llista L 10. El taló del peu

llista P 4. El taló de la sabata

talp

mapa 1617. El talp PALDC12

també

llista P 91. També PALDC: 1

tamboret

mapa 1389. El tamboret de munyir(2016, 2023, 2024)

tancar

mapa 11. Tancar els ulls PALDC: 1

mapa 1278. Tancar el bestiar(1982)

mapa 1839. Tancar

tanda

mapa 764. La tanda de regar

tant

mapa 2166. Tant se me’n dona

tapa

llista P 25. Les tapes de la portadora(1777)

tàpera

llista P 41. La tàpera

taperera

llista P 40. La taperera(1920)

tarda

mapa 625. La tarda PALDC1

mapa 1860. Bona tarda PALDC1, 2

tardà

mapa 1156. Tardà PALDC: 1

tardar

mapa 1852. Tardar PALDC: 1

tardor

mapa 636. La tardor PALDC1

taronger

mapa 1174. El taronger(1927) PALDC: 1, 2

taronja

mapa 1173. La taronja PALDC: 1

tartamudejar

mapa 156. Tartamudejar

tartamut

mapa 157. Tartamut PALDC1

tartana

mapa 905. La tartana(584, 1585, 1624, 1625, 1626, 1627PALDC: 1

tascó

mapa 306. El tascó de partir objectescamera10(286, 290, 310, 311, 312, 313, 316)

mapa 307. El tascó de subjectar la fulla al mànec de les eines PALDC1

taula

mapa 1419. La taula de matar el porc(2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041)

taüt

mapa 531. El taüt PALDC1

tàvec

mapa 1532. El tàvec PALDC1

tavella

mapa 856. La tavella PALDC: 1

taverna

mapa 1823. La taverna

tebi

mapa 1872. El cafè tebi / L’aigua tèbia PALDC: 1, 2

teixidor

llista P 75. El teixidor

teixó

llista P 68. El  teixó

teler

mapa 1689El teler(21892190219121922193PALDC1(Avià, Moià: 66, 67 )

telera

mapa 888. La telera(1489, 1494, 1499, 1528, 1532, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1563, 1570, 1571)

tenalla

mapa 1676Les tenalles(3073081572PALDC1

tendrum

mapa 1428. El tendrum PALDC1

tenir

llista L 130. Tenim (PI 4) PALDC1

llista L 131. Tenen (PI 6) PALDC: 1

mapa 2059. Tenir (Infinitiu) PALDC: 1

mapa 2060. Tinc (PI 1) PALDC: 1

mapa 2061. Tens (PI 2) PALDC: 1

mapa 2062. (PI 3) PALDC: 1

mapa 2063. Teniu (PI 5) PALDC: 1

teranyina

mapa 1553. La teranyina PALDC12

tèrbol

mapa 981. Vi tèrbol

terçar

mapa 763. Terçar PALDC: 1

terçat

mapa 1325. L’anyell terçat

tercer

mapa 1971. Tercer PALDC: 1

terrissaire

llista L 90. El forn del terrissaire(21212122)

llista P 73. El torn del terrissaire

llista P 74. La post del terrissaire

mapa 1648El terrissaire(211821192120PALDC12(Llucmajor)

mapa 1649Els motlles del terrissaire PALDC1

terròs

mapa 709. Un terròs PALDC1

teu

llista L 114. Teu

mapa 1928. Teva

mapa 1938. Ton pare PALDC: 1

mapa 1939. Ta mare PALDC: 1

mapa 1940. Ton germà PALDC: 1

mapa 1942. Ta tia PALDC: 1

teula

mapa 439. Les teulescamera10(566PALDC1

mapa 440. *Classes de teulescamera10(566)

teulada

mapa 438. La teuladacamera10(226, 563, 564, 565, 566, 567PALDC1, 2

mapa 1266. La teulada de la cabana(1974)

tia

llista L 27. La tia

mapa 1942. Ta tia PALDC: 1

timó

llista P 77. El timó

tió

mapa 305. Un tió

mapa 560. El tió de Nadal(632)(Calaf, Sta. Coloma de Queralt)

tirabrases

mapa 1052. El tirabrases(1372) PALDC: 12

tisora

mapa 425. Les tisores PALDC1

toc

mapa 551. Brandar una campana PALDC1

mapa 552. Repicar

mapa 553. El toc d’àngelus

mapa 554. Tocar a morts

mapa 555. *Altres tocs de campanes

tocar

llista L 31. Tocar les campanes

mapa 554. Tocar a morts

toferut

mapa 1336. L’ovella toferuda

tomàquet

mapa 1131. El tomàquet PALDC: 1

tombarella

mapa 615. Fer tombarelles PALDC1, 2

ton

mapa 1938. Ton pare PALDC: 1

mapa 1939. Ta mare PALDC: 1

mapa 1940. Ton germà PALDC: 1

mapa 1942. Ta tia PALDC: 1

tondre

mapa 1341. Tondre(2012PALDC1

tonyina

mapa 1763. La tonyina(mapa 1763) PALDC: 1

topar

mapa 1344. Topar PALDC12

tord

mapa 1585. El tord PALDC12

torn

llista P 73. El torn del terrissaire

mapa 732. El torn del pou(822, 823)

mapa 1682. El torn del ferrer

tornar

mapa 2182. Guarda’m aquests diners i torna-me’ls demà PALDC: 1

toro

mapa 1288. El toro PALDC1

mapa 1289. Un toro d’un any i mig

mapa 1290. Un toro de dos a tres anys

torró

llista P 14. El torró

tórtora

llista P 64. La tórtora PALDC1

tos

mapa 164. La tos PALDC1

tos ferina

mapa 168. La tos ferina PALDC1

tots anem

mapa 2189. Tots anem a casa PALDC1

Tots Sants

mapa 577. Tots Sants(St. Josep de sa Talaia)

tou

mapa 1047. Pa tou PALDC: 1

tovalló

mapa 375. El tovalló PALDC1

tovallola

mapa 260. La tovallola

tractament

mapa 503. Què voleu, pare?

mapa 537. Tractament del capellà

trafegar

mapa 974. Trafegar el vi(1792PALDC: 1, 2

mapa 1003. Trafegar l’oli PALDC: 1

trago

mapa 373. Quin trago de vi!

traiga

mapa 874. La traiga(1437, 1439, 1441, 1444, 1445, 1458, 1472, 1473, 1475, 1478, 1479, 1480)

tramuntana

mapa 650. La tramuntana PALDC1

transport

mapa 833. *Formes de transport de les garbes(1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244)

mapa 906. *Altres classes de carruatges per al transport de persones(1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634)(Cervelló)

mapa 935. *Altres aparells de càrrega sobre cavalleries(156, 300, 459, 1376, 1394, 1663, 1666, 1667, 1670, 1671, 1676, 1677, 1678, 1679, 1690, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 17581759, 1760, 1761, 1762)

treballador

mapa 776. El treballador fix PALDC: 1, 2(Ciutadella)

mapa 777. El treballador de temporada

tremolar

mapa 688. Tremolar de fred

tremuja

llista P 31. El cadellet de la tremuja(1868, 1892, 1894)

mapa 1024. La tremuja(1868, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895PALDC: 1

trena

mapa 24. Les trenes PALDC: 1

trencar

mapa 85. S’ha trencat la cama

mapa 371. S’ha trencat un got PALDC1, 2

mapa 456. Trencar les relacions

trepitjar

mapa 90. M’ha trepitjat l’ull de poll PALDC1, 2

mapa 966. Trepitjar el raïm(1778) PALDC: 1

tres

mapa 1856. Tres quarts de nou PALDC: 1

trespeus

mapa 321. El trespeuscamera10(334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 363, 420, 453PALDC1

tretze

llista L 119. Tretze

trèvol

mapa 1069. El trèvol PALDC: 1

trill

mapa 838. El trill(1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322PALDC: 1(Aguiló)

trist

mapa 1890. Està trist / Estan trists PALDC: 1

tro

llista L 57. Un tro

troca

mapa 1016. La troca(1863PALDC: 1

tronar

mapa 676. Tronar. Invocacions per quan trona(Sentmenat)

tronc

mapa 944. El tronc del cep

trucar

mapa 234. Trucar a la porta PALDC1

truita

mapa 385. Una truita PALDC1

mapa 1767. La truita de riu PALDC: 1

truja

mapa 1407. La truja(2030PALDC1

mapa 1408. Truja moguda

tu

llista L 112. Tu

tudó

llista P 61. El tudó

turbina

mapa 1020. La turbina(1884)

turmell

mapa 92. El turmell PALDC1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader