R Conceptes generals CAT

rabadà

mapa 1259. El rabadà PALDC: 1, 2

rabasta

mapa 936. La rabasta(1636, 1657, 1658, 1661, 1662, 1675, 1676, 1679, 1724PALDC: 1, 2

rabiós

mapa 1476. Un gos rabiós

raig 

mapa 922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639PALDC: 1

raïm

mapa 950. El raïm PALDC: 1, 2, 3

mapa 951. La garnatxa

mapa 952. El moscatell

mapa 953. *Altres classes de raïms

mapa 954. Un raïm PALDC: 1, 2, 3

rajada

mapa 1764. La rajadacamera10(mapa 1764) PALDC: 1, 2

rajola

mapa 280. L’enrajolatcamera10(262)

mapa 282. Les rajoles de València

ramat

mapa 1283. El ramat(715, 1683, 1942, 1943, 1947, 1948, 1949, 1980, 1982, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007) PALDC: 1, 2

mapa 1284. *Classes de ramat(1998, 1999, 2005, 2006)

mapa 1372. L’eguassada

mapa 1416. Un ramat de porcs PALDC12

rampí

mapa 842. El rampí(204, 205, 284, 286, 291, 305, 314, 910, 913, 927, 943, 967, 984, 994, 1009, 1014, 1018, 1020, 1028, 1029, 1034, 1042, 1044, 1120, 1121, 1290, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362PALDC: 1, 2

rampinar

mapa 843. Rampinar(1354)

rap

llista P 85. El rap PALDC: 1

rapa

mapa 957. La rapa PALDC: 1

rapaç

llista C 14. *Altres ocells rapaços

rasadora

mapa 854. La rasadora de la mesura(1403, 1405, 1418, 1420PALDC: 1, 2

mapa 1030. La rasadora de la pastera(426, 1579, 1897, 1901, 1910, 1911)

rascar

mapa 6. Rascar-se

rascle

mapa 760. El rascle(319, 1006, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085)

raspa

mapa 1675La raspa(21612170PALDC1

raspall

mapa 1366. El raspall(2017PALDC1

rastell

mapa 897. El rastell de l’agullada(1576, 1579, 1580, 1581, 1582)

rata

mapa 1618. La rata PALDC12

ratapinyada

mapa 1620. La ratapinyada PALDC12

ratlla

mapa 26. La ratlla del pentinat

ratolí

mapa 1619. El ratolí PALDC1

rebolcar

mapa 1479. Rebolcar-se un animal PALDC: 1

rebost

mapa 401. El rebost

rec

mapa 767. El rec(835, 1090)

recipient

mapa 964. *Atuell per a dur el raïm del cep a la portadora(1782)

mapa 993. *Recipients on es recullen les olives(1807, 1808, 1809, 1810)

mapa 1002. *Recipients per a oli(370, 1824, 1825PALDC: 1, 2

reclam

mapa 1607. El reclam PALDC12

rector

mapa 536. El rector de la parròquia PALDC12

rectoria

mapa 538. La rectoria(587PALDC1

redall

mapa 816. El redall

refusar

mapa 451. Refusar el pretendent

regadiu

mapa 770. El regadiu PALDC: 1, 2

regal

mapa 468. El regal PALDC1

regalèssia

mapa 1097. La regalèssia PALDC: 1

regna

mapa 1368. Les regnes(1636, 1661PALDC1

Reis

mapa 562. Els Reis PALDC123

rella

mapa 892. La rella(1489, 1497, 1499, 1501, 1520, 1528, 1532, 1539, 1540, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1564, 1568, 1572, 1573, 1574)

relliscar

mapa 83. Ha relliscat PALDC1

rellotge

llista P 89. El rellotge PALDC: 1

 rem

mapa 1725. El rem(2201, 2210)

mapa 1726. *Parts del rem

remar

mapa 1727. Remar PALDC: 1

remenar

mapa 393. Remenar el cafè PALDC1

remolí

mapa 654. Un remolí de vent PALDC: 12

remoure

mapa 812. Remoure l’herba(1161PALDC: 1

rènec

mapa 1545. El rènec

renill

mapa 1491. Un renill PALDC: 1

renillar

mapa 1490. Renillar PALDC: 1, 2

rentamans

mapa 257. El rentamanscamera10(236237238)

rentar

mapa 394. Rentar els plats PALDC1

mapa 413. Rentar la robacamera10(544PALDC1

repassar

mapa 419. Repassar la roba

repeló

mapa 111. Els repelons PALDC1(Santanyí)

repicar

mapa 552. Repicar

res

llista L 116. Res PALDC: 1, 2

resclosa

mapa 765. La resclosa(1086, 1087PALDC: 1

resina

mapa 1252. La resina PALDC: 1, 2

respatller

mapa 297. El respatller PALDC1

respirar

mapa 131. Respirar PALDC1

ressaca

mapa 1695. La ressaca PALDC1, 2

ressopó

mapa 379. El ressopó

Resurrecció

mapa 573. Pasqua de Resurrecció PALDC1

reteler

mapa 889. El reteler(1497, 1499, 1528, 1532, 1539, 1548, 1550, 1556, 1563)

reveure

mapa 1858. A reveure PALDC: 1, 2

ribot

mapa 1665El ribot(21392146214721482149215021512152PALDC1

rierol

mapa 713. El rierol

ris

mapa 25. Els rissos

riu

llista L 60. El riu(782783784PALDC1

llista C 19. *Altres peixos de riu

roca

mapa 737. Una roca

roda

mapa 919. La roda(1591, 1637, 1639PALDC: 1

mapa 921. El botó de la roda(1591, 1606, 1638, 1639PALDC: 1

mapa 922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639PALDC: 1

mapa 923. Les corbes de la roda(1591, 1606PALDC: 1

mapa 924. La llanda de la roda(1591, 1606PALDC: 1

mapa 926. La clàvia del  botó(1591, 1606, 1638PALDC: 1

mapa 927. La boixa del  botó(1591, 1638) PALDC: 1

rodament

mapa 1. Tinc rodaments de cap

rodera

mapa 920. La rodera PALDC: 1

rodó

mapa 1795. Rodó PALDC: 1

roig

mapa 30. Roig de pèl

mapa 1310. Una vaca roja

mapa 1797. Roig PALDC: 1

mapa 1798. Roja PALDC: 1

roina

mapa 667. La roina PALDC12

romana

mapa 1646. La romana(3372112, 2113, 2114, 2115, 2116)

romaní

mapa 1099. El romaní PALDC: 1

roncar

mapa 134. Roncar

ronyó

mapa 71. Els ronyons PALDC1

ros

mapa 29. Ros PALDC1

rosada

mapa 680. La rosada PALDC1

rosegar

mapa 55. Rosegar un os PALDC1

mapa 108. Rosegar-se les ungles

rosegó

mapa 1044. Un rosegó de pa PALDC: 1

rosella

mapa 1090. La rosella PALDC: 1, 2

roser

mapa 1066. El roser

rossinyol

mapa 1595. El rossinyol PALDC1

rostoll

mapa 831. El rostoll PALDC: 1, 2, 3

rotar

mapa 119. Rotar

rotlle

mapa 596. Un rotlle PALDC1

roure

mapa 1222. El roure PALDC: 1

rovell

mapa 800. El rovell del blat

mapa 1446. El rovell de l’ou

mapa 1684El rovell PALDC1

mapa 1685. Rovellar-se el ferro

rovellar

mapa 1685. Rovellar-se el ferro

rovelló

mapa 1088. Els rovellons PALDC: 1

ruixat

mapa 669. Un ruixat PALDC: 12

rusc

mapa 1515. El rusc; matèria amb què es fa(2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065) PALDC: 1, 2(Maçanet de Cabrenys)

mapa 1526. La boca del rusc(2059, 2065)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader