Mapes introductoris

Aquests mapes presenten una part dels resultats que corresponen a la fitxa tècnica i, per tal de diferenciar-los de la resta, tenen numeració romana. Els mapes I-IV s’han elaborat a partir de dades oficials i assenyalen diverses fronteres —lingüístiques, comarcals, polítiques, administratives i eclesiàstiques— que delimiten les cent-noranta localitats. Els mapes V-IX, en canvi, reprodueixen només les dades sobre les localitats i els seus habitants aportades pels informadors; en el cas del mapa VII, recollim les denominacions i dites humorístiques sobre la població enquestada i també les que els seus habitants donen als llocs veïns; en el mapa IX, que sintetitza les respostes a una pregunta del qüestionari sobre la llengua de predicació, la distinció entre abans o després de la guerra és aproximativa i, segons la zona geogràfica, es refereix a la Guerra Civil Espanyola o a la Segona Guerra Mundial. El mapa X correspon al PALDC; es tracta d’un mapa amb la classificació dialectal, que es complementa amb una explicació sobre les característiques més generals dels dialectes.

I. Punts d’enquesta PALDC: 1

II. Comarques PALDC: 1

III. Divisons polítiques i administratives PALDC: 1

IV. Divisions eclesiàstiques PALDC: 1, 2

V.  Nom popular de la localitat

VI. Nom dels habitants

VII.  Nom humorístic dels habitants

VIII. Nom del parlar

IX. Llengua de predicació abans de la guerra/després de la guerra

X. Classificació dialectal PALDC: 12 

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader