Català mapes 9

740. La masia(849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862PALDC: 1

741. L’erm

742. La garriga PALDC: 1

743. Llaurar un terreny(863, 864PALDC: 1(Maçanet de Cabrenys, Avià, Sóller)

744. Arrabassar mates i arrels

745. El guaret PALDC: 1, 2

746. El portell del camp(865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881)

747. La barrera d’un portell(144, 145, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 879, 880, 881, 882)

748. La fita(883, 884, 885PALDC: 1

749. La feixa(711, 720, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902PALDC: 1

750. L’espona(788, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 1687PALDC: 1

751. La pórca PALDC: 1

752. La fita que divideix la pórca

753. *Mesures agràries PALDC: 1, 2

754. L’aixada(286, 290, 294, 297, 301, 302, 304, 323, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966)

755. *Altres eines de cavar amb fulla(284, 286, 288, 319, 323, 910, 915, 916, 917, 918, 919, 928, 929, 933, 936, 937, 939, 940, 941, 945, 946, 949, 950, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001)

756. *Eines de cavar amb pues(284, 286, 288, 294, 313, 323, 355, 498, 510, 911, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 943, 944, 946, 948, 951, 953, 954, 959, 962, 963, 966, 969, 972, 976, 977, 979, 980, 981, 983, 985, 987, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029)

757. El pic(297, 309, 319, 323, 922, 942, 944, 955, 962, 964, 981, 996, 1014, 1017, 1023, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032PALDC: 1

758. La pala(290, 296, 305, 1025 ,10301033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040)

759. La forca(286, 291, 296, 977, 994, 1007, 1009, 1010, 1014, 1025, 1030, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045)

760. El rascle(319, 1006, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085)

761. Emprimar PALDC: 1, 2

762. Binar PALDC: 1

763. Terçar PALDC: 1

764. La tanda de regar

765. La resclosa(1086, 1087PALDC: 1

766. La séquia(1088, 1089PALDC: 1, 2

767. El rec(835, 1090)

768. El solc per a regar(1091PALDC: 1

769. La comporta o vagant(1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105)

770. El regadiu PALDC: 1, 2

771. El secà PALDC: 1

772. Femar un camp PALDC: 1

773. Els petits munts de fems en el camp PALDC: 1

774. El boïc PALDC: 1(Maçanet de Cabrenys)

775. Escampar fems PALDC: 1

776. El treballador fix PALDC: 1, 2(Ciutadella)

777. El treballador de temporada

778. Treballar a jornal

779. Treballar a preu fet PALDC: 1

780. El propietari de la terra PALDC: 1

781. *L’arrendatari que paga en espècie PALDC: 1(Maó)

782. L’arrendatari que paga en moneda PALDC: 1

783. El masover PALDC: 1

784. La llavor PALDC: 1, 2

785. Sembrar a eixams(mapa 785PALDC: 1, 2

786. Sembrar a solc(989PALDC: 1

787. Plantar hortalisses(1115PALDC: 1(La Febró)

788. Ja neix el blat PALDC: 1, 2

789. Ja creixen les plantes

790. L’espantall(mapa 790PALDC: 1, 2

791. Esterrossar(Sóller)

792. Eixarcolar(1116, mapa 792) PALDC: 1, 2

793. L’aixadell(284, 294, 299, 301, 306, 912, 914, 919, 924, 925, 927, 928, 930, 937, 941, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 959, 963, 964, 978, 980, 985, 1003, 1004, 1013, 1017, 1024, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125) PALDC: 1, 2

794. La civada PALDC: 1

795. L’ordi PALDC: 1

796. El sègol PALDC: 1, 2

797. El mestall

798. El blat

799. L’espiga de blat PALDC: 1, 2

800. El rovell del blat

801. El carbó del blat PALDC: 1

802. *Altres malalties del blat

803. El blat de moro(1126, 1127, 1128PALDC: 1

804. La panotxa de blat de moro PALDC: 1

805. Els cabells de la panotxa

806. L’espigot PALDC: 1

807. La dalla(286, 310, 972, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158)

808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155)

809. El mànec de la dalla(1133, 1135, 1138, 1140, 1151, 1152, 1154)

810. *Altres parts de la dalla(1133, 1138, 1139, 1140, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156)

811. Dallar (1159, 1160PALDC: 1

812. Remoure l’herba(1161PALDC: 1

813. L’herba per al bestiar

814. Els munts d’herba al camp

815. L’herbera(1162, 1163, 1164)

816. El redall

817. La pedra desmolar la dalla(1142, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1215)

818. El coder(1133, 1140, 1145, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1177, 1178, 1215PALDC: 1, 2

819. La falç(298, 911, 935, 964, 972, 1011, 1120, 1140, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203PALDC: 1

820. El volant(298, 919, 977, 981, 998, 1004, 1027, 1184, 1185, 1198, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214PALDC1

821. L’esclopet(275, 977, 1183, 1185, 1187, 1188, 1196, 1203, 1206, 1207, 1208, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222PALDC: 1

822. Les arestes de l’espiga PALDC: 1

823. La pellofa del blat

824. Una manada d’espigues PALDC: 1(Santanyí)

825. Una gavella. Nombre de manades per gavella PALDC: 1(Santanyí)

826. Una garba. Nombre de gavelles per garba PALDC: 1

827. Un cavalló. Nombre de garbes per cavalló(1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229PALDC: 1, 2

828. El vencill. Matèria usada(1207, 1230, 1231PALDC: 1

829. Lligar una garba(1207, 1215, 1232, 1233, 1234PALDC: 1

830. Deslligar-se una garba

831. El rostoll PALDC: 1, 2, 3

832. Garbejar (1245)

833. *Formes de transport de les garbes(1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244)

834. La garbera(220, 221, 222, 1246, 1247, 1248, 1249, 1267PALDC: 1, 2

835. Batre (1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260PALDC: 1(Oix, Avià, Llobera)

836. L’era(211, 216, 217, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 1245, 1253, 1254, 1257, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272)

837. El corró de l’era(221, 1259, 1260, 1268, 1269, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303PALDC1(Aguiló)

838. El trill(1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322PALDC: 1(Aguiló)

839. La batuda

840. Igualar la batuda

841. *Animals per a la batuda(1255, 1256)

842. El rampí(204, 205, 284, 286, 291, 305, 314, 910, 913, 927, 943, 967, 984, 994, 1009, 1014, 1018, 1020, 1028, 1029, 1034, 1042, 1044, 1120, 1121, 1290, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362PALDC: 1, 2

843. Rampinar (1354)

844. Ventar (1363PALDC: 1(Oix)

845. La forca de ventar(207, 290, 305, 384, 1041, 1133, 1290, 1323, 1331, 1337, 1338, 1345, 1358, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380)

846. El munt de blat a l’era PALDC: 1

847. L’escombra de l’era(1346, 1369, 1381, 1382, 1383PALDC: 1, 2

848. El boll(1264, 1384PALDC: 1, 2

849. Garbellar(mapa 849PALDC: 1

850. L’erer per al blat(207, 258, 1289, 1332, 1338, 1377, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399PALDC: 1, 2

851. Ensacar el blat

852. *Mesures per als cereals(1385, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422)

853. El curull d’una mesura PALDC: 1, 2

854. La rasadora de la mesura(1403, 1405, 1418, 1420PALDC: 1, 2

855. El graner(1423PALDC: 1, 2(St. Boi de Llobregat)

856. La tavella PALDC: 1

857. El cigró(1424PALDC: 1

858. La cigronera

859. La fava

860. La favera

861. La mongeta tendra PALDC: 1

862. La mongetera

863. La mongeta seca PALDC: 1, 2

864. El pèsol PALDC: 1

865. La pesolera

866. La llentilla PALDC: 1

867. La guixa PALDC: 1

868. Esbajocar

869. Mallar els llegums(1163)

870. L’instrument per a mallar els llegums(1273, 1274, 1425, 1426, 1427, 1428)

871. La veça PALDC: 1

872. El jou(1429, 1430, 1440, 1455, 1462, 1466, 1474, 1475, 1476PALDC: 1

873. *Classes de jous(1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1477, 1478, 1479, 1480)

874. La traiga(1437, 1439, 1441, 1444, 1445, 1458, 1472, 1473, 1475, 1478, 1479, 1480)

875. Els eixanguers(1393, 1437, 1439, 1458, 1469, 1475)

876. Les clavilles del jou(1441, 1445, 1452, 1458, 1464, 1472, 1473, 1477)

877. L’ansí(1441, 1444, 1446, 1458, 1481)

878. Les camelles del jou(1457, 1467, 1469, 1472, 1474, 1479, 1480, 1482, 1487)

879. El coixí de llaurar(1251, 1252, 1439, 1465, 1470, 1471, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487)

880. La juntera del jou(1430, 1439, 1469, 1487)

881. Junyir els bous, les mules, etc. PALDC: 1

882. Desjunyir els bous, les mules, etc.

883. La parella de bous o d’altres animals(1429, 1438, 1488)

884. L’arada(1211, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1576, 1694PALDC: 1, 2

885. El camatimó(1489, 1497, 1499, 1501, 1502, 1505, 1514, 1516, 1518, 1525, 1532, 1533, 1541, 1547, 1548, 1553, 1555, 1557, 1561, 1562, 1565, 1566, 1698PALDC: 1

886. Les armelles de l’arada(1489, 1497, 1501, 1502, 1532, 1548, 1549, 1567)

887. La cameta(1489, 1497, 1499, 1501, 1528, 1532, 1539, 1548, 1550, 1553, 1555, 1563, 1564PALDC: 1

888. La telera(1489, 1494, 1499, 1528, 1532, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1563, 1570, 1571)

889. El reteler(1497, 1499, 1528, 1532, 1539, 1548, 1550, 1556, 1563)

890. Les orelles de l’arada(1487, 1497, 1498, 1501, 1528, 1532, 1540, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1568, 1569PALDC: 1, 2

891. El dental(1489, 1499, 1520, 1528, 1532, 1539, 1540, 1553, 1555, 1556, 1570, 1571PALDC: 1

892. La rella(1489, 1497, 1499, 1501, 1520, 1528, 1532, 1539, 1540, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1564, 1568, 1572, 1573, 1574)

893. L’esteva(1376, 1489, 1497, 1498, 1499, 1501, 1528, 1532, 1539, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556PALDC: 1

894. El llaurador(1575, mapa 894)

895. L’agullada(1459, 1576)

896. Les xurriaques(1250, 1577, 1578) PALDC: 1, 2, 3

897. El rastell de l’agullada(1576, 1579, 1580, 1581, 1582)

898. El solc de la llaurada PALDC: 1, 2

899. El cavalló entre dos solcs(1583PALDC: 1, 2

900. Les andanes PALDC: 1, 2

901. Les llobades(1584PALDC: 1

902. El carro(855, 1243, 1244, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1636)

903. El carretó de mà

904. La carretilla(319, 780, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623PALDC: 1

905. La tartana(584, 1585, 1624, 1625, 1626, 1627PALDC: 1

906. *Altres classes de carruatges per al transport de persones(1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634)(Cervelló)

907. Caber PALDC: 1

908. Enganxar l’animal al carro(1635PALDC: 1

909. Desenganxar l’animal del carro PALDC: 1

910. La contraperna del carro

911. Els capçals del carro(1595, 1606, 1609, 1636)

912. Els braços del carro(1606, 1609, 1636PALDC: 1

913. La llança del carro(1612PALDC: 1

914. Les baranes del carro(1606, 1609, 1648PALDC: 1, 2

915. Les bandes del carro

916. Les estaques del carro(1609)

917. L’arquet del carro(1604, 1609, 1636)

918. El sòl del carro(15871609, 1636)

919. La roda(1591, 1637, 1639PALDC: 1

920. La rodera PALDC: 1

921. El botó de la roda(1591, 1606, 1638, 1639PALDC: 1

922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639PALDC: 1

923. Les corbes de la roda(1591, 1606PALDC: 1

924. La llanda de la roda(1591, 1606PALDC: 1

925. El fusell del carro(109PALDC: 1

926. La clàvia del  botó(1591, 1606, 1638PALDC: 1

927. La boixa del  botó(1591, 1638PALDC: 1

928. El fre del carro(1609, 1640, 1641, 1648, 1649, 1591)

929. El fanal del carro(421, 424, 1642, 1643, 1644PALDC: 1

930. Els descansos del carro(1589, 1591, 1599, 1603, 1608, 1609PALDC: 1

931. La carreta de bous(1449, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655)

932. El bast(1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668)(Sentmenat)

933. L’albarda(1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1732PALDC: 1(Sentmenat)

934. La sàrria(398, 408, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701PALDC: 1

935. *Altres aparells de càrrega sobre cavalleries(156, 300, 459, 1376, 1394, 1663, 1666, 1667, 1670, 1671, 1676, 1677, 1678, 1679, 1690, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762)

936. La rabasta(1636, 1657, 1658, 1661, 1662, 1675, 1676, 1679, 1724PALDC: 1, 2

937. La cingla(1036, 1657, 1658, 1661, 1675, 1676, 1679, 1724, 1764PALDC: 1

938. El pitral(1657, 1672)

939. El baiard(1765PALDC: 1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader