Equip

Direcció:

Lídia Pons i Griera, Joan Veny

Recollida de materials

Director: Joan Veny

Elaboració del qüestionari: Antoni M. Badia i Margarit, Joan Veny

Relació d’enquestadors: InvestigadorsAuxiliars d’investigacióCol·laboradors en enquestes complementàries

Promotors del projecte:

Antoni M. Badia i Margarit, Germà Colón

Tractament informàtic i publicació

Direcció: Lídia Pons i Griera, Joan Veny

Coordinació:  Núria Jolis i Masjuan

Assessor informàtic: Joaquim Rafel i Fontanals

Analista informàtic: Cristina Busto

Assessor cartogràfic: Josep M. Rabella i Vives

Direcció PALDC: Joan Veny

Col·laboradors:

ALDC: Imma Fradera (volum I),  Xavier Gomila (volum II), Mar Massanell (volums I i II), Pedro Monzo (cartògraf), Montserrat Roma i Uguet (volums III, IV, V, VI, VII, VIII i IX)

PALDC: Pedro Monzo (cartògraf), Montserrat Roma i Uguet (volums 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7)

Col·laboradors de transcripció: Montserrat Adam, Montserrat Alegre,  Montserrat Badia i Cardús, Núria Domènech, Marta Torres, Ricardo Viruete

Assessors de traducció:

Castellà: Pilar García Moutón, José Antonio Pascual

Francès: Christian Camps, Michel Contini, M. Teresa Garcia Castanyer, Jean-Paul Escudero

Italià: Francesco Ardolino, Ursula Bedogni

Comissió externa de seguiment: Michel Contini, Ramon Sistac