A Conceptes generals CAT

abans-d’ahir

mapa 642. Abans-d’ahir PALDC1

abella

mapa 1517. L’abella PALDC: 1

mapa 1522. L’abella reina

abellot

mapa 1523. L’abellot PALDC: 1, 2

abeurador

mapa 249. L’abeuradorcamera10(172173174175176177178179180181182183184, 185186187188189, 190191192PALDC1

abril

llista L 46. Abril

abstinència

mapa 558. L’abstinència de carn PALDC1

aclarir

mapa 677. Aclarir-se el temps PALDC1

agafar

mapa 344. Agafar l’olla PALDC1

agost

llista L 49. Agost

agre

llista L 67. Vi agre

mapa 1392. La llet agra

àguila

mapa 1568. L’àguila

mapa 1569. L’aguiló

aguiló

mapa 1569. L’aguiló

agulla

mapa 418. Una agulla d’estendre PALDC1

mapa 426. El canó de les agullescamera10(552PALDC1

mapa 427. El coixinet de les agulles

mapa 428. L’agulla de capcamera10(553554555556557558PALDC1

agullada

mapa 895. L’agullada

mapa 897. El rastell de l’agullada

agutzil

mapa 1630. L’agutzil

ahir

mapa 641. Ahir PALDC1

mapa 642. Abans-d’ahir PALDC1

aigua

mapa 259. L’aigua  PALDC1

aiguamoll

mapa 724. L’aiguamoll PALDC1

aigüera

mapa 397. L’aigüera PALDC1

aixa

mapa 1667. L’aixa(21522158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167)

aixada

mapa 754. L’aixada

aixadell

mapa 793. L’aixadell PALDC1, 2

aixella

mapa 65. L’aixella

aixeta

mapa 398. L’aixeta PALDC1

mapa 978. L’aixeta de la bóta PALDC: 1

ajupir

mapa 88. Ajupir-se PALDC1

ajustar

mapa 239. Ajustar la porta

alba

mapa 621. L’alba

albarda

mapa 933. L’albarda PALDC: 1

àlber

mapa 1199. L’àlber PALDC: 1

albercoc

mapa 1164. L’albercoc PALDC: 1

albercoquer

mapa 1165. L’albercoquer

albergínia

mapa 1123. L’albergínia PALDC: 1, 2, 3

alberginiera

mapa 1124. L’alberginiera

alcalde

mapa 1628. L’alcalde

alè

mapa 132. L’alè

mapa 133. Li put l’alè

alena

mapa 1687. L’alena

alfàbia

mapa 351. L’alfàbiacamera10(366370442471472487491492, 493494495496497498499500501, 502503504525PALDC1

alfàbrega

mapa 1098. L’alfàbrega PALDC: 1

aljub

mapa 722. L’aljub PALDC1

all

mapa 1117. L’all

mapa 1118. Una cabeça d’all PALDC: 1

mapa 1119. Un gra d’all

allau

mapa 687. Una allau de neu

almosta

mapa 102. Una almosta PALDC1

alosa

mapa 1593. L’alosa

alzina

mapa 1064. L’alzina surera PALDC: 1

mapa 1216. L’alzina PALDC: 1, 2

alzinar

mapa 1217. Un alzinar PALDC: 1, 2

amanida

mapa 1128. L’amanida PALDC: 1

americana

mapa 188. L’americana(343536PALDC1

ametlla

mapa 1170. L’ametlla del pinyol del préssec

mapa 1188. L’ametlla PALDC: 1

mapa 1189. L’ametlló

mapa 1191. La clovella de l’ametlla

mapa 1192. La closca de l’ametlla PALDC: 1

mapa 1193. La pell del bessó de l’ametlla

mapa 1194. El bessó de l’ametlla

ametller

mapa 1190. L’ametller

ametlló

mapa 1189. L’ametlló

amistançada

mapa 472. L’amistançada

amistançar

mapa 471. Amistançar-se PALDC1

amo

mapa 222. L’amo de la casa PALDC1

amonestar

mapa 459. Amonestar

anca

mapa 77. L’anca

andana

mapa 900. Les andanes PALDC: 1, 2

ànec

mapa 1461. L’ànec PALDC1

mapa 1462. L’ànec femella PALDC1

anell

llista P 15. L’anell de casament

mapa 463. L’anell

mapa 464. Els anells

mapa 465. L’anell de prometatge

anella

mapa 1413. L’anella del morro del porc

àngelus

mapa 553. El toc d’àngelus

animal

mapa 841. *Animals per a la batuda

ansa

mapa 343. L’ansa PALDC1

ansí

mapa 877. L’ansí

any

mapa 638. Any bixest PALDC1

anyell

mapa 1320. L’anyell PALDC1

mapa 1321. L’anyell xurmer 

mapa 1323. El borrec

mapa 1324. L’anyell primal

mapa 1325. L’anyell terçat

mapa 1326. L’anyell quartat

apagar

mapa 290. Apagar el foc PALDC1

aparell

mapa 935. *Altres aparells de càrrega sobre cavalleries

àpat

llista L 17. El dinar

llista L 18. El sopar

mapa 377. L’esmorzar PALDC1

mapa 378. El berenar PALDC1

mapa 379. El ressopó

mapa 380. Àpat lleuger anterior a l’esmorzar

mapa 381. *Fer una altra menjada entre hores

mapa 469. L’àpat de noces

apedaçar

mapa 420. Apedaçar

mapa 421. Un pedaç

aprenent

mapa 1661. L’aprenent de fuster

arada

mapa 884. L’arada PALDC: 1, 2

mapa 885. El camatimó

mapa 886. Les armelles de l’arada

mapa 887. La cameta

mapa 888. La telera

mapa 889. El reteler

mapa 890. Les orelles de l’arada

mapa 891. El dental

mapa 892. La rella

mapa 893. L’esteva

aranya

mapa 1552. L’aranya

aranyó

mapa 1207. L’aranyó

aranyoner

mapa 1206. L’aranyoner

arboç

mapa 1203. L’arboç

arboça

mapa 1204. L’arboça PALDC: 1

arbre

mapa 1136. L’arbre PALDC: 1

arc

mapa 678. L’arc de Sant Martí PALDC1

arçó

llista P 23. Els arçons del bast

aregar

mapa 1374. Aregar un cavall PALDC12

aresta

mapa 822. Les arestes de l’espiga PALDC: 1

argelaga

mapa 1074. L’argelaga PALDC: 1

argila

mapa 710. L’argila PALDC1

armari

mapa 261. L’armaricamera10(239277455)

armella

mapa 886. Les armelles de l’arada

armilla

mapa 189. L’armilla PALDC1

arna

mapa 1541. L’arna

arquet

mapa 917. L’arquet del carro

arrabassar

mapa 744. Arrabassar mates i arrels

arracada

llista P 49. Les arracades de la cabra

mapa 213. Les arracades PALDC1

arrel

mapa 1138. Les arrels PALDC: 1

arrendatari

mapa 781. *L’arrendatari que paga en espècie PALDC: 1

mapa 782. L’arrendatari que paga en moneda PALDC: 1

arronsar

mapa 82. Arronsar les espatlles

arruga

mapa 8. Les arrugues PALDC: 12

articulació

mapa 99. L’articulació PALDC1

mapa 100. Les articulacions

ase

mapa 1377. L’ase PALDC1

mapa 1382. L’ase jove PALDC1

mapa 1383. L’ase vell

aspi

llista P 30. L’aspi

aspre

mapa 1247. L’aspre PALDC: 1

assecador

mapa 1402. L’assecador del formatge

atiar

mapa 1477. Atiar un gos PALDC: 1, 2

auró

llista P 44. L’auró

avarca

mapa 207. Una avarcacamera10(42PALDC1

avellana

mapa 1231. L’avellana PALDC: 1

avellaner

mapa 1232. L’avellaner

avergonyir

mapa 130. Avergonyir-se PALDC1

avet

mapa 1211. L’avet PALDC: 1

avi

mapa 521. L’avi PALDC1

àvia

mapa 522. L’àvia

aviar

mapa 1276. Aviar el bestiar

aviram

mapa 1438. L’aviram PALDC12

avortament

mapa 480. Un avortament

avortar

mapa 1299. Avortar la vaca PALDC12

avortó

mapa 1322. L’avortó

avui

llista L 52. Avui PALDC1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader