Índex alfabètic de conceptes il·lustrats

abeurador 172, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191

abraçadera 1155

absis 595, 597

acorador  521, 2038, 2039, 2042

aguiló 566

agulla 2282

agulla de cosir espardenyes 558

agulla de remendar 5552285

agulla pleitera 556, 557

agulla sarriera 553, 554

agullada 1576

agulleta 1638

aixa 2152, 2161

aixada 286, 290, 294, 297, 323, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 919, 920, 921, 922, 925, 926, 928, 931, 932, 933, 938, 939, 942, 946, 953, 954, 955, 961, 962, 963, 964, 965, 966

aixada ampla 301, 929, 940, 944, 948, 952, 956, 958

aixada arrabassadora 942

aixada bocaampla 923

aixada cassuda 959

aixada d’eixartigar 301

aixada d’eixobrir 949

aixada d’escurar rases 915

aixada de birbar ceba 302

aixada de cas 945

aixada de dos puntes 943

aixada de galló 931, 932

aixada de ganxos 944, 948, 951

aixada de mitja boca 945

aixada de puntes 959

aixada de tallar llenya 955

aixada dolla 918

aixada estreta 944, 947, 950

aixada malesera 302

aixada mitjana 945

aixada motxa 943

aixada pedrenyera 920, 921

aixada petita 945

aixada puntera 923

aixada quadrada 915

aixada rastellera 956

aixada roma 960

aixada xica 927

aixadell 928

aixadell de dos caps 1118

aixadell de punxons 1013

aixadell gros 912, 1117

aixadell petit 912, 1117

aixadella 301, 304, 936, 937, 941, 951, 952, 953, 956, 1124

aixadella d’herba 299

aixadero 1636

aixadeta 924, 929, 930, 957, 964

aixadeta de birbar 955

aixadeta per a birbar 963

aixadó 284, 925, 934, 935, 941, 950, 952, 1003, 1004, 1017, 1121

aixadó gros 941

aixat 941

aixol 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2166, 2167

aixola 2158

aixolet 21632164

aladre 1211, 1532, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1549, 1556, 1557, 1558, 1559

aladre giratòria 1535

albarda 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1680, 1681, 1687, 1732

albardat 1674

albardó 1675, 1676, 1677, 1678, 1679

albarzó 1484

albre 1501

albre de la llaura 1497

aldabet 101, 102

aldea 726

alfàbia 491, 492, 493, 494

alguassa 78

alicates 307

alitranques 1636

aliurador 1859, 1860, 1861, 1862

aljub 793, 794, 795, 796, 797

almud 1405, 1407, 1408, 1409, 1416

alsàrsia de sépia 2289

àncora 2261, 2262, 2263, 2266, 2269

andar 1976

anega 1415

anell 1138, 1139, 1140

anella 130, 1441, 1479, 1480, 1484, 16362261

anella del mitjà 1441

anfàs 2297

anganilles 1756, 1757, 1760, 1761, 1762

anguila 2234, 2309

animeta 430

anou 315

ansí 1441, 1444, 1446

antena 2249, 2252

antoixos 1692

antorxera de dos becs 429

aparadora 358, 359

apareco 2239

aparei 2239

aparejo 2271

aparells 1636

aplanador 1048, 1051, 1058

arada 1491, 1506, 1516

arada amb pala 1522, 1525

arada amb rodes 1529, 1530

arada de Badalona 1515

arada de ferro 1518, 1519, 1520

arada de fust 1527, 1528

arada de fusta 1517

arada de Sant Isidre 1512

arada de solcar 1523

arada giratòria 1495, 1496

arada mossa 1511

arada mussa 1515

arada plana 1494, 1499, 1510

arada prima 1521, 1526

arada xica 1508, 1509

araire 1490

araire en bués 1489

arc 614

arçó 1672

argadell 1780

argadells 1725

argados 1744, 1745

arganells 1708, 1730, 1733, 1735, 1744, 1745, 1746, 1751, 1755, 1758

argolla 1501, 1549, 1609, 16612263, 2265

arguenells 459

àrguens 156, 1663, 1666, 1667, 1710, 1711, 1720

arjau 2253

armari 455

armella 1532

arna 2056

arnella 82, 1487

aro 1606

arpa 1802

arpelles 916, 972, 1012

arpellots 922

àrpies 983, 1007, 1008, 1009

arpiot 926, 943

arpiots 288, 313, 355, 931, 932, 933, 935, 980, 983, 1011, 1013, 1021

arpis de dues pues 917

arpis de fems 918

arpis de tres pues 917

arramador 1329

arrascles 1066

arreu central 1533

arreu de fust 1531

arreu de pala 1513

arreu giratòria 1534

aspi 1858

assot 1582

assut 1086

asta 1154

aumolls 266

bacallà mapa 1757

bací de rentar 531

badador de canyes 1219

badaine 2175

badall 1635

badiu 208, 209, 210

baga 1563

balança 2107

balances 422, 2103, 2104, 2105, 2106

balancí 1278, 1707

balcó 64, 65, 66, 564

balda 92, 93, 107, 108

baldó 106

baldufa 639

bales 641

balet 2015

ball pagès 655, 656, 657

balladors 653, 654

ballesta 1206

balsa 192

banasta 387, 389, 1738 1782

banastell 386

banasto 384, 395

banc 265, 2026

banc d’arreplegar olives 1803

banc de collir 234, 235

banc de fuster 2135, 2136

banc de les olles 433, 434

banc escon 269; vg. també escon

banc fariner 2134

banc fuster 2133

bancal 893, 894, 895, 897, 902

bancals 711

banquera 277

banqueta 2038, 2039

banqueta de munyir 2016, 2023

barana 874, 875

baraneta 272

barbacana 150

barbeta 2213

barca 2225, 2226, 2227

barcella 1405, 1406, 1407, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422

barquet 532

barra 838, 1606, 1636

barra del caragol 1823

barraca 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1962, 1969, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087

barral 474, 486, 507

barralla 866, 867

barraqueta 2022

barrella 1716, 1717

barrena 2170

barrera 96, 97

barreres 869, 870, 871

barres 1547, 1548

barriguera 1636, 1661

barriguera de tirants 1636

barril 1793, 1794

barrina 10112161, 2171

barrina de descorcar 2172

barrineta 320

bàrrio 728

barrombí 1986

barxins 1809, 1810

barzer 876

bàscula 2117

bassa 786, 788, 790, 792, 2119, 2120

bassa de bestiar 787

bassols 791

bast 1656, 1657, 1658, 1659, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668

bastet 1661

bastet de llaurar 1660

bastiment de la costa 2229

bastimenta 1278

bastó 1166

batafió 2251

batall 631

batent 131, 132, 1257, 1258, 1259, 1260

baterell 1868, 1894

batolles 1275, 1427, 1428

baula 57, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

beaces 1709

becat 1017

beta 2208

betó 2209

biga 569, 571

bigòrnia 2183

bigòs 284, 929, 930, 1003, 1004, 1006

birbadoreta 1125

boç 1209, 2020

boca 2121, 2122

boca del foc 417

bodega 525, 526, 527, 528

bogada de segos 2070

bogada enanti 2070

boia de palangre 2291

boix 1405

boixa 1591, 1638

bola 2173

bolcador 2094, 2095

bollera 1384

bord 572

borda 854, 855, 856

bordó 2150

bordó de costat 2151

borromba 361, 1983

bossell 2147, 2148, 2249

bosses 1587

bot 2200, 2201, 2202, 2205, 2206, 2207

bot de llum 2199, 2204

bot eivissenc 2203

bóta de vi 370

botavant 39, 15722162, 2187

botella 260

botera 61

bòtil 506

botitgeta 485

botitja 469, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488

botitja de coll ample 488

botitjó 487, 488

botó 1638

bou 1530

brabant 1507

braç 1716

branquil 61

braser 256, 361

bres 246, 247, 248, 249, 250, 251

bressol 245, 250

bressola 244

brida 1497

bridó 1151

broca 922, 1441, 1446, 2060

brusa 34, 35, 36

buc 2052, 2053, 2054, 2065

buc d’abelles 2051

budellera 369

bufador 274, 333

bugader 547, 548

bugaderia 545

buidador mapa 409

buixarda 1893

búixola 660

bujol 1107, 1108, 1110

burguera 271

burro 254, 255, 256, 257, 258

burro de tallar llenya 2137

burxó 1748

bussa 2222, 2223

cabana 1953, 1959, 1960

cabanya 211, 850

cabàs 380, 382, 383, 391, 398, 401, 404, 4082299

cabasset 398, 401, 1901, 1911

cabeçal 77, 78, 1606

cabeçó 1675

cabiró 2243

cabra 349

cabraboc 973

caça a coll 2088

caça amb cusses 2089

cadena 1497, 2263

cadira 219, 263, 272, 1099, 1100

cadiretes 1759

caduf 831, 838, 843, 844

cafetera 490, 509

caixa 2064

caixa banquera 277

calafatar mapa 1709

calamar mapa 1771

calçada 896

calcetes dels cascos 1250

calder 354

caldera 345, 352, 413, 414, 416, 419, 420, 545

caldera de colar espígol 417, 418

caldereta 352

caldero 345

calderó 415

callerís 72, 73, 74

calvari 634

cama 1489

camatimó 1533, 1541

cambra 1163

camella 1469, 1472

cameta 1499, 1528, 1548, 1550, 1553, 1555, 1563, 15642300

camí 731

camó 1606

campana 269, 619

campanal 623, 624, 626, 627; vg. també campanar

campanar 579, 605, 615, 620, 621, 622, 625, 628, 629, 630; vg. també campanal

canal 573, 579, 580, 1885

canal de bordó 2150

canalador 2150

canasta 388, 400, 403, 1901

canastó 2110, 2111

canastra 375, 376, 377, 383, 406

canastreta 375

canastro 376

canaula 1458

candeler de terrissa 490

cànter 452, 460, 462, 464, 469, 470, 471, 472, 473, 500, 1735

cànter de boca 466

cànter de galet 478

cànter de la mel 470

cànter de Traiguera 465

cànter de vi 466

càntera 461, 463, 1621

canterano 239

canterell de pitxorrull 466

canterella 464

canterellet 385

canterer 468

càntir 458, 459, 475

canut 552

canya 2261, 2263, 2265

canya del timó 2253

canyís 577, 1923, 1924, 1925, 1926

cànyom de matancera 2038

cap de jou 1452

capçalet 2128

capçana 410

capçó 1661

capellana 1273

capserrat 315

caputxina 429

car 2252

carabasseta 465

carabassí 1798

caragol 1821, 1822

caragolera 390

carbassot 1167, 1169, 1178

carcany 1441

carener mapa 441

careta 2064, 2068

caretes 633

carquinyol 582

carràs 1702

carregador 84

carrejadors 300, 1376, 1394, 1676, 1679, 1690, 1734, 1741

carrer 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758

carreronet 75

carreta 1449, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650

carretell 1796

carretilla 780, 1618, 1622, 1623

carretillo 1621

carretó 1278, 1617, 1619, 1620

carretó de batre 1276, 1277, 1278

carretó de molls 1633, 1634

carretoina 1651, 1652, 1653

carrilada 86

carro 855, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 16362235

carro bolquet 1614, 1615

carro bord 1592

carro de bous 1655

carro de calaix 1593

carro de garbejar 1244

carro de trabuc 1613, 1616

carro per a garbes 1243

cartres 1726, 1727

cartró 381, 383, 388, 394, 1718, 1719, 1739, 1740

cartró de la palla 397

cartró femater 397

cartró pedrer 397

casa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 856

casa de llauradors 861, 862

casa de pagès 851

casa la vila 2194

casament 584

casell de conills 2050

casera 2051, 2052

caseta 860, 895, 1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 2022

caseta de monte 1963

cassa 1106, 1109

casset 345, 360

cassó 3612224

cassol 439, 441

cassola 345, 442, 452, 454

cassola d’obra 345

cassoleta 444, 454

cassot 1111

cassuelo 445, 454, 455

castell 692, 693, 700, 701, 702, 715, 758

catafal 2037

catalana 507

catre 252

catret 278, 279, 280

cavadora 1055

cavadora de llaurar sembrat 1524

cavafems 972

cavall 1584

cavallar 566

cavallet 1576, 16722233

cavallet d’embotir 2046

cavallet de la pastera 1904

cavallfort 646, 647, 648, mapa 603

cavallfust 233

cavalló 1223, 1224, 1229

cavalló estès 1227, 1228

cavallonadora 1583

cavapalla 1023

càvec 919, 940, 941, 945, 946, 949, 983, 984, 985, 986, 990

caveguell 985

caveguet 294, 1119

cebera 1921, 1922

cep 2263

cepillo 2017

cercapous 815; vg. també ganxos

cèrcol 1591

cernedor 331, 1898, 1901, 1902, 1903

cigala mapa 1778

ciment 2151

ciment gran 2152

cingla 1657, 1658, 1676, 1679, 1724, 1764

cistell 370

cistella 379, 399, 406, 407

cistelleta 399

cistelleta de sembrar 392, 393, 1114

cistelló 396

cisterna 798, 799, 800, 801, 802, 803

civera 1765

claraboia 591

clau 1176, 1477, 1480, 1501, 1550

clau de desmanegar la dalla 1166

clàvia 1445, 1501, 1591

clavia 1501

clavilla 1441, 1445, 1471, 1555, 15672282

clavilló 1458

clavillot 1464

cleda 1978

cledó 872, 873

clemalls 263, 348, 349; vg. també cremalls

coa del rellampec 1550

cobert 212, 213, 1164, 1266

cobert de l’era 1265

coca bamba 583

coder 1140, 1170, 1171

cofí 1787

coixí 1439, 1636, 1722, 1723

coixí de llaurar 1484

colaor 2118, 2119, 2120

coll 1441

collar 1481, 1661, 1675, 1987, 1990, 1991, 1994

collera 1441, 1485, 1487, 1636, 1994

colleró de campanilles 2019

collers 1657

collidora 1937

comanda 156

comporta 1094

conca 453

congreny 1776

conquilla mapa 1769

contellina 1553

contratelera 1609

corba 1532, 1539, 1591

corbada 1591

corbella 964, 1027, 1190, 1194, 1197, 1198, 1202

corbella canamera 1198, 1213

corbella llarga 1199

corbella terrera 1200

corbelló 1658, 1659

corbellot 998, 1214

corda 1230, 1231

cordellant sa baldufa 640

cordeta 2029

cordill de plantar 1115

cornalera 1738, 1779

corral 152, 153, 154, 155, 159

corral al monte 1979

corral de monte 151

corredor 71

corretja 1469

corretjos 1458

corretjot 1636

corriola 808, 810; vg. també curria

cort 148, 149, 157, 158, 170

cos 21

cossi 523, 545, 549, 550, 551

costellam 2258

cotxilla 2063, 2064

cova 845, 846, 847, 848

cove 328, 372, 375, 376, 382

cremallers 355

cremalls 265, 353, 354

cresol 431

cresolera 367, 428

creu de Sant Joan 637

criva 1338, 1377, 1392, 1394, 1396

cuba 1797

cubo 1606, 1639

cucota 449, 450

cuerno 1177

cuerno de la pedra 1175

cuet 1139

cuina 263, 264, 265, 266, 267, 581

cuiro 505

culler d’olives 336

cullera de fer esclops 39

cullerer 367

cúrnia 1381

curra 1268, 1281, 1285

curria 817; vg. també corriola

curro 1280

cusses de caça 2090

cutxilla 994

dacsa 1128

dall 1180, 1182

dall manegat 1120

dalla 286, 310, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1155, 1157, 1158

dalla de desbrossar 1153, 1154, 1155, 1156

dallot 972, 1134

danses 658, 659

davantal 30, 31

davanter 62

davantfoc 352

debanaderes 1896

debanadora 331, 1865

debanadores 1864, 1866, 1867

debaneres 1858

decalitre 1801

dental 1489, 1499, 1520, 1528, 1532, 1539, 1540, 1553, 1555, 1556, 1570, 1571

descans 1589, 1599

destral 283, 288, 290, 291, 294, 296, 297, 298, 305, 306, 307, 308; vg. també picassa

destral bosquerola 299

destral d’asclar 301

destral d’espollar 302

destral de bosquerol 289

destral de fer llenya 299

destral de llenyissaire 289

destral de mà 299

destral de mà, mitja 302

destral gran 303

destral grossa 292

destral major 309

destral soquera 300

destral valenciana 293

destraleta 304, 306, 307

destraleta xicoteta 303

desxullar es porc 2033, 2034

diable 1304, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1343

didal 1222

doble decalitre 1413

dofí mapa 1784

dolça 516, 582

dolsa 1342, 1344

dones rentant 544

draga 1082, 1083, 1084

drapaire mapa 437

duc 2071

duell 550

eixanguer 1393, 1475

eixarcolar mapa 792

eixartell 924, 925, 927, 930, 939, 991, 1029

eixartellet 937, 959

embarrar 1982

emboç 1185, 1460

embós 287

empaiolada 2210

empeltar 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934

emprendada 43

encaix de les riendes 1499

encesa, a l’ 2199

enclua 2182

enclusa 1166, 1168, 1174, 1176

encolles 1659

encrusa 2179, 2180, 2183

enflonc 2249

engegar 1980, 1981, 2000

entauladora de claus 1085

entradero 881

envasador 368

era 47, 211, 216, 217, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 1245, 1253, 1254, 1257, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272

erer 207, 258, 1395, 1398

erera 1289, 1391, 1393

ermita 613, 616

erpo 1046, 1047

esbarugadora 1336

esbatolles 1427, 1428

esboç 1207

escala de matar el tocino 2040

escala de segos 2070

escala enanti 2070

escalada 1654

escàlem 2255

escaleta 1901, 1902

escalfador de llits 261

escalfallits 253, 360

escàlom 2201, 2254

escalomera 2254

escardador 1122, 1123

escaroter 2067

escarpellera 958

escarpra 320

esclop 40, 41, 1497, 1894

esclopet 977, 1183, 1206, 1207, 1208, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219

escoba 1369

escoba de curniera 1381

escoda 1029

escombra 1897

escombra de botges 1346

escombreta 1897

escon 264, 269, 276

escorredora 361, 454

escotilla 2248

escua 2258

escudella 508

escudeller 446, 455

escura-xemeneies mapa 318

església 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 618

esgramadora 1830, 1831

esmeril 1215

esmola 2102

esmoladora 1171, 2101

esmolet mapa 1636

esmolles 274, 333; vg. també molls

espadella 1479, 1480, 1482, 1484, 1487

espantall mapa 790

espardenya d’espart 37, 38

esparra 865, 882

espart 322, 1828

espenada 2009

espitllera 2059

espona 889, 890

esporgadora 298

esquella 426, 1402, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994

esquellard 1986

esquelleró 1986

esquena 1139

establa 158, vg. també estable

estable 149, 156, 157

estaca 1452

estaca per a pesar els bacons 568

estacader 2016

estaló 1939, 1940

estartuces 1731

estel mapa 598

estella 283

estellador 1093

estelladora 1097

estenalles 335, 336

estenalles de gaia 1572

estenalles de punta 1572

estenilla 1489, 1494, 1499, 1570, 1571

esterrossadora 1061, 1062, 1065

esterrossadors 1063

esteva 1376, 1489, 1497, 1498, 1499, 1501, 1532, 1539, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556

estiràs 1354, 1356, 1737

estisorilla 1557

estorat 1891, 1892

estríjol 2016, 2018

estrinjo 2017

estrissa 2249

estrop 2255

falç 1179, 1183, 1184, 1187, 1188, 1189, 1190, 1194, 1195, 1196, 1203

falca 1138

falça 972

falcí 1195

falçó 1179, 1198, 1770, 1774

falçó d’eixermar 919

falçó d’esbrossar 298

falçó de tall 919

falçonet de dents 298

faldes 2083

faldetes 24, 30

faldilles 30

falleba 133

falsa regla 2130

fanal 1642, 16442272

fanga 286, 911, 936, 937, 972, 976, 977, 979, 981, 1005, 1010, 1014, 1018, 1019, 1020, 1022

fanga de pues 969

fanga de trava 969

fangador 1002

farinera 1868

fas 2293

fatxada 55, 57, 58, 59, 62, 63

feix 281

feixa 887, 888, 889, 890, 891, 892

feixina 1225

feltre 1470, 1471, 1483, 1487

femella de la tenella 1550

femer 193, 194

fenyedor 985

ferida de segos 2070

ferida enanti 2070

ferradura de cavall 1165

ferradura de vaca 1165

ferratge 1156

ferrer 2179

ferro 2259, 2260, 2264, 2265, 2267, 2268, 2270

ferroparet 89, 90, 91

ferros 335, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 363, 420, 453; vg. també trespeus

ferros del foc 348, 349

fes 999, 1000

fesa 2009

fes-destral 964

fesseta 1001

festejador 147

fiambrera 377

figa de pic 1938

figuera de pic 1938

fila 1099, 1100

filat 2279, 2283, 2284

fillola 883, 1090

filosa 1832, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840

fita 883, 885

fitora 2308

flabiol 1919

flamete 2044

flaó 515, 517, 519

fleitera 2027

flequer mapa 1056

flonc 2251

foc 265, 266, 1963, 1975

foganya 270

foia 720, 898, 899

fonell 156, 2055

font 182, 183, 185, 190, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781

forat 1555

forat de ses camelles 1452

forat des moix 57

forca 291, 296, 1009, 1014, 1025, 1035, 1043, 1044, 1110, 1323, 1337, 1358, 1365, 1367, 1369, 1374, 1376, 1378, 1379

forca de donar herba 1323

forca de dos 1370

forca de dos pollegons 1290, 1371

forca de fems 1041

forca de ferro 977, 994, 1034, 1036

forca de fusta 305

forca de girar palla 1331

forca de la batuda 290

forca de ventar 384, 1041, 1331

forca girada 1042

forca manera 207

forca pallera 1133, 1368, 1369

forca triança 1371

forca triença 207

forcasset 1486, 1636

forcat 1007, 1502, 1514, 1516, 1518, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1565, 1694, 1698

forcó 1379

formatgera 275, 1991, 2028

formon 2175

forn 1796

forn de calç 69, 70

forn de canterer 21212122

forn de coure algeps 2123

fornal 2182

forqueta 286, 1941

forquetes 1007

forquilla 1030

forrellat 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109

forroll 94, 350

fossar 586

francalet 1486, 1636

fraret 430

frontera 60, 61

frontis 56

fruitera 377

fulla 1133, 1135, 1151, 1152

fulla del càvec 988

fumador 2064, 2069

furga 1170

fus 552, 1832, 1839, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1850, 1854, 1855, 1856, 1857

fus de filar 1838, 1842, 1843

fus de tòrcer 1838, 1848, 1849

fusany 1853

fusell 109

gàbia 2096

gàbia de ferrar vaques 2185, 2186

gàbia de perdius 20922093

gàbia enganadora 2091

gafador 1563

gaiata 1951

galàpet 351

galera 1630, 1631, 1632

galfó 96

galga 1609

galliner 153

galze 1100, 1102

gamella 2032

ganado 1948, 1949, 2007

ganado de cabres 2006

ganao 715

ganiveta 1915

ganxo 201, 573, 1143, 1477

ganxo de collir olives 1805, 1806

ganxo de matar el tocino 355

ganxo de pesar el tocino 355

ganxo de treure pa 1372

ganxo per a collir olives 1804

ganxos 323, 498, 510, 816; vg. també cercapous, 946, 953, 954, 962, 966, 987, 1001, 1024, 1025, 1026, 1027, 1732

ganxos d’arrancar creïlles 963

ganxos de l’olla 355

ganxos per al fem 1039, 1045

gaó 2245

garbejadora 1235

garbell 1332, 1397

garbell de mitjans d’arròs 1397

garbella 1387

garbella de passar faves 1388

garbellant mapa 849

garbera 220, 221, 1246, 1249

garlopa 2138, 2149, 2155

garlopí 2156

garrot 1215, 1234

garrot de lligar garbes 1232

garrotador 1207

garrotet 1609

gat 2131

gat d’escaleta 2132

gatet 343

gatillo 343

gatzoll 511

gaveta 291

gavilans 294, 985

geneta 2097

gerra 370, 457, 472, 487, 497, 498, 499, 501, 503, 504

gerra d’oli 370

gerra de l’aigua 502

gerreta 496

gerro 489, 2025

gerró 471

gerrot 501

gigre 2240, 2241

giny 818, 819, 820, 821

girant 1161

giratòria 1545

gitanes 652, 653, 654

golfo 139, 140, 141

gorra 36

gorra de cop mapa 199

gorronera 142, 143, 144, 145, 878

got 438

grada 1073

graelles 266, 347, 356, 357

graner 1423

granera 1382, 1383

granereta 1901, 1911

graó 82

gresala 361

gresaleta 361

grillet 1994

grípia 164, 165, 166

griva clara 207

griva espessa 207

gronsa 1890, 1891, 1892, 1895

grua 1893

guarda 2001

guardacarril 85

gubia 2161

gúbio 954

guia 838

guillermo 2147, 2148

ham 2300

hersa 1112, 1113

home mort 2242

hortera 451

ínnida 2070

isupada 2070

jac 2153

jàssena 569

jou 168, 1429, 1430, 1440, 1462, 1466, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480

jou amb coixins 1465

jou d’ansins 1447

jou de bou 1464, 1467

jou de camelles 1469, 1471, 1472

jou de cap 1433, 1436, 1437, 1438, 1439, 1442, 1443, 1463

jou de coll 1441, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449

jou de collar 1441

jou de llaurar 1451

jou de matxos 1461

jou de mules 1450, 1452, 1453, 1454, 1467

jou de parell 1431, 1432

jou de tellols 1468, 1477

jou de vaques 1458, 1459, 1460

joval 79, 80

juata 1434, 1435

jub 1935, 1936

jugo 1455

jugo de les canaules 1457

jugo de tossa 1456

julla 1430

juntora 1487

junya 1439

junyidora 1469

llagar 1789

llambroix 2188

llança 1612, 1703

llanes 2126

llangonissa 2049

llanterna 424

llanterna de camí 421

llàntia 1606

llar 269, 272

llar del foc 268

llardera 2045

llata 570

llaura 1497, 1498, 1503, 1504

llaura amb cames 1505

llaura plana 1500, 1501, 1502

llaurador 1575, mapa 894

llaurar 863, 864

llaurar de cavall 1584

llaüt 6912211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2223

llaüt antiu 2221

llavador 539, 540, 542, 543

llegó 323, 955, 963, 993

llegó amb puntes 960

llegó de rascar tarongers 964

llegó romo 960

llegona 950, 959, 962, 966, 992, 993, 1001

llegonet 957

llegonet de birbar fesols 964

llegonet de realçar cacau 997

llegoneta 964

llegoneta de rascar tarongers 964

llémens 265; vg. també llévens

llença 1485

llenza 2300

lleva 107

llévens 334

llibrell 523

llibrella 522

lligador 1233

lligona 498

lligonet 306

llimidar 80

llinda 76, 81, 82

llindar 83

llinterna 1643

llíssera mapa 1759

llobarro mapa 1761

llogar 676

llombrígol 1452

llonja 2194

llosat 563, 564

llosseta 2035

llotget 910

llotja 2278

llova 2072, 2073, 2074, 2075, 2076

llúbia 230, 231, 232

lluç mapa 1756

llum 2230, 2231

llum d’oli 421, 422, 423, 424, 427

llum de carburo 421

llum de carro 421, 424

llum de ganxo 426

llum de tartrana 421

llumener 361

llumenera 425

maça 310, 312, 315, 316, 321, 322, 323, 922

maça coble 286

maça d’asclar llenya 290, 314

maça d’esterrossar 319

maça de picar espart 318

maça picadora 317

maceta 320

maçó 1778

madeixa 1863

madero 1974

magall 288, 916, 928, 933, 970, 973, 982

magall de pic 1006

magall de rastell 1006

magalla 916

magalla de regadiu 974, 975

magalló 978, 980, 1118

magalló d’esbordar ceps 974, 975

maieta 2237

mall 286, 290, 313, 327, 954, 1032, 2177, 2179

mallador 1266

mallar 1253, 1254

manada de cabres 2005

manal 490

mancal 900, 901

mànec 1133, 1135, 1138, 1140, 1151, 1152, 1563

maneguill 1140

maneta 1133, 1152, 1154, 1155, 1485, 1576

manguito 1591

màniga 2287, 2288

manigó 1501

manil 1901, 1902

manillar 1273

manilló 1138

manoll d’espart 1827

mantí 1528

manxa 274, 2064, 2184

manxó 275

mapa 2261, 2263, 2265, 2268

màquina 1591, 1640, 1641

màquina de caragolar cèrcols 1799

màquina de dallar 1159, 1160

màquina de filar llana 1833, 1834

màquina de molrar blat de moro 1126

màquina de segar 1130

màquina de trinxar gra 1869

màquina de ventar 1365, 1366

màquina de xerracar llenya 2141

maquinilla 2218

marge 886, 889, 890, 891, 898, 901, 904, 905

marjada 886

marjal 804

marjot 890

marmita 435, 436

marraixa 466, 510

marraixó 464, 479

martell 308, 313, 1166, 1168, 1170, 1174, 1176, 2177, 2178

martell de forjar 2183

martell de picapedrer 294

martell d’empena 2176

martells de picar 1172

mas 727, 857, 858

mascaró de proa 2244

maset 859

masia 849, 850

matador 2036, 2038, 2039, 2042

matraques mapa 556

matràs 1312

matxambro 2151

matxo 2015

me 2008

mediana 1478

medís 2258

mena 2250

menador 1338

menjadora 158, 162, 163, 164

mercat 759, 760, 763, 765, 766, 768, 769, 770

merlet 1439

mero mapa 1758

mesura 1400, 1401, 1410, 1412, 1419, 1420, 1800, 1826

mesuró 1385, 1400, 1401, 1402

mig almud 1407, 1421, 1422

mig quartà 1404

mig quartillo 465

milhomes 1706

mimbre 1916, 1917

mitgera 1986

mitjà 1441

mitja barcella 1422

mitja canya 2150, 2151

mitja canya ampla 2151

mitja lluna 1791

mitja mesura 1420

mitja punyera 1411, 1412

mitjana 361, 1984

mitjot 465, 546

mocador d’abric 25

mocador de pes cap 25

mocador petit 24

mola 911, 1776, 1887, 1888, 1890, 1894

mola d’esmolar 2099, 2100

molí 1872, 1873, 1877, 1878, 1879

molí d’en Franc 1876

molí d’en Gaspar 1874, 1875

molí de farina 1868

molí de vent 1870, 1871, 1881, 1882, 1883

moll mapa 1765

molló 774, 884

molls 334

moló de l’almàssera 1817

mòlta 206, 1261

monestir 617, 630, 752

monjoia 1226

monument romà 695

morena 2310

morenell 2296

morralet 1952

morter 456, 490

mosquer 1763

mossa 339

mosso 1591, 1603, 1608, 1609, 1636

mota 812, 813, 814

motlo de fer crespells 423

muntanyes 771, 772, 773

nansa 2293

nansa per anfossos 2297

nansa sipiera 2294, 2295

nauc 173, 174

neuler 518

nivell de pèndol 2127

nòria 832, 833; vg. també sénia, sínia

nunci 2098

obridor de canyes 1918

olla 265, 355, 440, 443

olla colera 437

olleta 441, 444

orai 2237

orella 1528

oreller 1532

orellera 1540, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556

orelleres per a calçar cacau 1568

orelló 1489, 1501

oroneta 2009

orseta 501

osca 2009

ovella careta 2014

ovella florida 2013

paella 336, 345, 362, 363, 364

paella gaspatxera 366

paelleta 336, 364

paelló 365

pagès 340

paiol 2210

pal 1880

pal major 2249

pala 207, 274, 290, 296, 305, 1025, 1030, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1338, 1374, 1375, 1377, 1379, 1563

pala de fangar 288, 978, 979

pala de traspalar 1372

pala de ventar 1364

pala del forn 1401

pala dels fems 333

pala xarcullera 994

palanca 2311, 2315

palanganer 238

palangre 2298, 2300

palangre de congre 2299

palangre de peix 2299

palanqui 2242

palany 196, 197

paleta 1897 2066

paleta catalana 2125

paleta de traure fang 1040

paletes 2125

paller 195, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 208, 214, 217, 218, 229, 1264

pallera 196, 197, 207, 220, 221

palleró 2303

pallissa 159, 211, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228

pallús 1264

palmella 1648

palmitjal 2258

paló 319, 971, 972, 976, 989, 996

paló de desfangar 995

palot 969

palustre 998, 2124

pana 2255, 2292

paner 371, 372, 374

panera 372, 374, 382, 400, 4062301

panera d’espolsar cacau 405

paneret 401

panereta 377, 401

panís 1127

pantano 789

pany 88

parada 1087, 1095

parany 2077, 2078

parell 1429, 1438, 1488

parella 1438

paret 68, 891, 892, 895, 903, 1687

paret alerada 906

paret rastellada 788, 894, 906

partidor 1087

pas 866, 867, 868

passada 1609

passador de la mà 1499

passadora 18972179, 2180, 2181

passeres 785

passetja 642

pastera 331, 1898, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1908, 19092210, 2211

pastor 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947

pastor de cabres 1948, 1949

pata de gall 1609

peça 2285

peçonera 1606

pedaç de corretja 1485

pedra 1167, 1170, 1171

pedra d’esmolar 1173, 1175, 1177

pedra d’esmolar la dalla 1172

pedra de dalla 1177

pedra de foc 1320

pedra de la dalla 1173

pedra de molí 1889

pedra de pesar 2108

pedra del dallot 1169

pedral 2292, 2300

pedrenyet 1992

pedreres 1749

peiró 767

pena 2252

penjador 240, 241, 242, 243

perol 345, 348, 349, 444, 445, 446, 447, 448

perol d’obra 345

perola 263, 348, 349

perolet de presa 444

perpal 1574

perxi 67, 572, 574

pes 2109

pes de romana 337

pesca a la llum 2273, 2274, 2275, 2276, 2277

pescador 2305

pesos 2107, 2108

pessebre 159, 167, 168, 169

pestell 93, 103, 104, 105, 110, 111

peu de ribella 236

pic 309, 319, 955, 964, 981, 1014, 1017, 1028, 1165

pica 179, 181, 535, 944, 1030, 1031

pica de llavar 529

picapalles 215

picaport 100

picaporta 112, 113, 114, 134, 135, 136, 137, 138

picarda 1992

picardeta 1992

picarol 361, 1986, 1987, 1992

picarola 1986

picarolet 1992

picassa 285, 286, 295, 922, 1184

picassa de llevar 284

picassa de quadrejar 285

picasseta 286

picassó 285, 295, 1184

picassó per a treballar l’arada de fust 285

picó 922

pico 962, 1032

picola 323, 996

picoladora 321, 322, 1828

picolatronques 1131

picoleta 964, 2157

picoll 1716

picot 1994

picots de la dalla 1168

picotxa 297, 936, 937, 942, 1023

pics 1142

piga 1340

pila 172, 184, 192, 530

pilaret 1941

pilastra 2236

pileta 2024

piló 326, 327, 328, 329, 3312179, 2183

pilterc 1492, 1493

pinta 1325

pioixa 981, 1017

piotxa 918, 982

piquera 2065

piso 262

pitral 1657, 1672

pitxell 440

pitxer 489, 490

pitxer de colar 546

pitxeret 489

plaça 738, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 798

plana 2139, 2147, 2148, 2149

plana amb dents 2146, 2148

plana curva 2146, 2148

plana d’entrecallar 2150

plantador 968

plantador gros 977

plantador xic 977

planxa 559, 560, 562

planxa de foc 561

planxa de foguer 561

planxeta 1155

plat antic 509

plat de detràs 490

plat de foc 444, 490

plat de Terol 490

pleita 557

pleta 1977

poal 472, 810

poble 661, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725

podadora 1766, 1768, 1771, 1772, 1773

podaix 981, 1181

podall 553, 911, 935, 972, 1011, 1181, 1182, 1186, 1767

podó 1193

pollegana 1547, 1548, 1550, 1565

poller 402

pollera 2293

pont 2312, 2313, 2314, 2317, 2318

pontarró 2316

pop mapa 1772

popa de dos cossos 2246

popa de llaüt 2247

popa taiada 2201, 2210

popa tallada 2206

porcell 2030, 2031

porgader 1389, 1390

porgador 1377, 1385, 1386, 1393

porró 507

porrona 486

port 2195, 2196, 2197, 2198

porta 877, 8812281

porta gorronera 142, 143

portada 589, 592, 598, 604, 610, 611

portadora 1777, 1779, 1781

portadores 1752, 1753, 1754

portal 85

portal redó 57

portell 865, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 879, 880

portella 1797

portelleta 1885

portera 878, 879, 880, 2084

portó 93

porxada 535

possessió 852, 853

post 1067, 1102

post de cutxilles 1067

post de tallants 1067

posta 1497, 1498

posteta de realçar 1569

postic 88

pot 1172

pot de farmàcia 490

pot de la dalla 1133, 1145, 1215

pot de la pedra 1173

potet 1173, 1175

pou 472, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814

premsa d’oli 1818, 1819, 1820

premsa de vi 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1790

presa 1101

processó 635, 636

prova 2245

puat 928, 1015

puente 214

pujador 224, 1609

pujal de garbes 1267

puntacorrent 320

puntal 2232

punticorrent 2161,  2174

punticorrent estret 2161

punticorrent redó 2161

punxó 1563

punyal 1184

punyera 1411, 1412

punyo 1151

quaderna 2256, 2257

quadro 2063, 2064

quallaret 2029

quartà 1403, 1409

quartal 1409, 1415

quartillo 465

quartinel·lo 1795

queuma 1251, 1252

quilla 2258

quinqué 430

quixó 2302

rabasta 1657, 1658, 1724

rabera 1595, 1609, 1947

ràfec 573, 574, 575, 576

raig 1591, 1638

raio 1606, 1639

rajada clavellada mapa 1764

rall 2290

ramada 2002, 2003

ramalillo 1636

ramat 1683, 1942, 1943, 1980, 1982, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004

rampaina 204, 205, 987

rampí 291, 913, 1009, 1028, 1034, 1324, 1325, 1326, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333, 1351

rampill 1018, 1029, 1133

rampill de rampillar 1343

rampinet de collir olives 337

raola 426

raqueta 997

rasador 1403, 1420

rasadora 1418

rascle 284, 927, 1006, 1014, 1042, 1049, 1054, 1057, 1059, 1068, 1151, 1334, 1335, 1338, 1345, 1347, 1348

rascle d’entaular 910

rascle d’una mà 967

rascle de dues mans 967

rascle de la limpiesa 1353

rascle de la palla 1352

rasclera 314, 984

rasclet 943, 994, 1016, 1020, 1042, 1044, 1120, 1339, 1346, 1358

rasclet per a herba 305

rascleta 286, 1336, 1337

rasclo 1121

raspa 1219, 2161, 2170

raspall 1323

raspeta 1901, 1911

rasquella dels cigrons 1424

rasqueta 341, 1901, 1910, 1911

rasta 1064

rastell 156, 157, 160, 161, 291, 910, 924, 1576, 1580, 1581, 1582

rastell de ficar aspres 919, 986

rastra 1060

rastre 1349, 1360, 1361, 1362

rastrillo 948, 1355

ratera 2079, 2080

rectoria 587

reculant 1675

redolí de caragol 1294

redolí de pedra 1294

refreitera 2028

regadora 1090

reguer 835

reixat 4772306

rella 1489, 1497, 1499, 1501, 1528, 1532, 1539, 1540, 1553, 1555, 1556, 1564, 1573, 1574

rella d’hivern 1520

rella de coll 1520

rella de Sant Isidre 1572

rellampec 1548, 1550

rem 2201, 2210

remallant 2286

remendant 2283, 2284, 2285

rentador 531, 533, 536

rentadors des pou del Rei 534, 535

retaule 600

retorcedor 1851

retranca 1661

reura d’arada 1579

reura de pastera 1579

riba 897, 902, 909

ribàs 907

ribell 520, 521, 524

ribot 2154

rienda 1661

riscla 1868, 1894

riscle 1152

riu 782, 783, 784

robadora 1072, 1077, 1078, 1079

roda 1591, 1637, 16392221, 2245

rodable 1290

rodafocs 342

rodaor 2300

rodet 221, 1268, 1282, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291

rodet de canals 1288

rodet del molí d’oli 1815

rodet del pou 822, 823

roll 1269, 1279, 1283, 1286, 1292, 1293, 1295, 1296

roll del molí d’oli 1814

romana 1530, 21122113, 2114, 2115, 2116

roncador 650

rossadora 1116

ròssec 1704, 1743

rosset 2129

rotllo 1912

rotlos 512

ruc 259, 2021

rull 1280

ruló 1259, 1260, 1297, 1298, 1300, 1301, 1302, 1303

rulo de l’almàssera 1816

rundumina 2070

rutllao 2319

sac 30, 31

sacaquadros 2064

safareig 182, 188, 537, 538, 541

safeta 490

saga 1609

sagrero 585

salabre 2307

salador 366, 1825

salera 2011

salma 1721, 1722, 1723

salmes 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1724

salmugues 1718

saló 501

salsera 493

saltar a la corda 643

saltar i parar mapa 602

samugues 1670, 1671, 1677, 1678, 1728, 1729, 1747

saquet 30, 31

saranda 1398, 1399

sardina mapa 1760

sàrria 408, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 2021

sarrieta 378

sarrió 398

sarrionet 398

sàrsia 2286

sedàs 331 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902

segadera 1140

segadera francesa 1185

segaderes 1185

segar 1129

seitó mapa 1766

sellar 222 1247, 1248

selló 1636, 1675

semal 1776

semaló 1775

sembradora 1519

sembrar a eixams mapa 785

senalla 378

senalleta 373, 378

senatxo 385

sénia 792, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842; vg. també nòria sínia

senyal de la casa 2010

sequer 1128

séquia 1088, 1089, 1886

serra 2137, 2138, 2139

serra de bastiment 2140

serralla 87

serretó 1636, 1692

serrutx 307, 308

serrutxo 2140

silló 475

sillona 475

simbomba 651

sínia 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831; vg. també nòria sénia

sípia mapa 1769

sisèn 1793, 1794

sitja 1914

sobrassada 2047, 2048

soc 42, 283

socarrador 2043

sofra 1675

sofre 1661

sojou 1437, 1439

sola d’esterrossar 1061, 1062

solana 887

soldevila 704, 705

solera 85

soleta 78

soll 171

sombra 2293

sombrero 34, 35

somera 1279

soquet 275, 324, 325, 1185, 1187

soqueta 1188, 1196, 1203, 1220, 1221

sorra 1609, 1636

suro 480, 2061

tabac 406, 409, 2111

tafarra 1662, 1676, 1679

tafona mapa 996

tall 1139

tallador 1192

talladora 1098, 1191, 2066

tallant 330, 331, 1497, 1498

tallantó 2179, 2180, 2181

tampa 1092

tanca 868, 908

tangí 411, 412

tapacolls 1485

tapadora 444, 17772297

taperera 1920

tapó 1102, 1103

targa 1437, 1439, 1444, 1445

taronger 1927

tartana 1585, 1624, 1625, 1626, 1627

tartrana 584, 1624, 1625

tascó 286, 311, 312, 313, 316, 1140, 1489, 1497, 1501, 1532, 1539, 1548, 1550, 1556, 1563

tascó d’asclar llenya 290

tascó d’estellar 310

tascó de la contellina 1553

tascó de la rella 1553

tascó de les estenilles 1499

tascó de sa telera 1528

tassa 514

tasseta 514

tassó 513

taula 572, 896, 1091, 2027

taula d’arreplegar l’erada 1350, 1357

taula d’ataular 1076

taula de ganxos 1069, 1074, 1075

taula de matar bacons 2041

taula plana 1070

tauladora d’eixartells 1081

tauladora de falçons 1080

tauladora de ganxos 1080

tauladora de relles 1081

tauladora plana 1080

taulell 262, 1902, 1913

taulell de la finestra 146

tauleta 2029

teho 645

teler 2189

telera 1528, 1606, 1609, 1636

telessos 2191, 2192

tellat 226, 1974

tellol 1467, 1472, 1473, 1477

tenalla 495, 525

tenalles 308

tenalles de podar 998

tenella 1532, 1548, 1550, 1555, 1556

test de picar arròs 1880

teula 566, 1892

teulada 566, 567

teulat 565

timó 1532, 1553, 1555, 1566

timonet 1562

tina 1798

tió de Nadal 632

tirabigues 1703, 1705

tirabirí 1628, 1629

tirador d’olives 1807

tirant 1636

tiràs 1327, 1362, 1742

tiratrill 1317, 1318

tireta 262

tiro 1525

tixell 570

toll 180, 536

tonell 1798

tonyina mapa 1763

torcedor 100, 15721852, 1854

torn 2190, 2193

torn de filar 1841

tornillo de l’arnella 1548

torno 1811, 1812, 1813

torre 615

torre del campanar 618

tortuga 578

totxo 1459

totxos de carrejar 1736

tragella 1071

traiga 1472, 1473

traiguerer 465

tralla 2238

tràmecs 916

tramostera 1824

transport amb animals 1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242

transport de garbes amb carro 1239

trascoladora 1792

trava 1609

travessanya 1604, 1609, 1636

travesser del picoll 1716, 1717

trebinelles 2168

trebol de l’era 1162

tremuja 1868, 1894

trencador de cànyom 1829

trescoll 1441, 1444, 1445

trespeus 334, 337, 338, 340

trespeus de lavabo 237

trespol 569

trespues 933

tresquartans 1404

trestellador 1104

trestellaoret 2120

tretera 1458

triança 1345, 1370, 1371, 1373

triança de ventar 1375

triança forca 1375

tribe 39

tribes 2168

tribi 2169

triença de ferro 1038

trill 1299, 1305, 1306, 1313, 1314, 1315, 1316, 1319, 1322

trilla 1320, 1321

trilladera 1279

trinxet 511

trinxet de pescador 1769

trinxet de tallar canyes 1769

trinxet de tallar pa 1769

trinxet de vermar 1769

trissa 2251

trole 1605

trompitxol 638

tronc 1301

tronçador 300, 2144

trossa 2250

trotxilla 1359

truc 1989

truja 2030

trull 1052, 1053, 1056

trullola 1096

trunca 2070

tumba 1992

tupí 440

tupina 432

tupinet de presa 444

turà 1563

turbina 1884

uixol 2126

ulleres 1256

ulleres de batre 1250, 1255

ungla 2263, 2265

unya 2270

ustiacs 983

vaquer 1950

vara 1561, 1609

varal 1606, 1609

vareta 1557

vaset 480

vaso 2057, 2058, 2059, 2060, 2062, 2063, 2064

velló 2012

vencill 281, 282

ventador 273

ventador de l’oliva 1808

ventadora 1380

ventant 1363

ventrera 1675

verat mapa 1762

verduc 2145

verema mapa 959

verga 89

verguera 1273, 1274

vergueres 1425, 1426

vergueró 1273

vertedera 1560

vestit 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

vestit de fontina 32, 33

vestit de valenciana 32

vila 669, 699, 703, 704, 705, 706

vilatge 662, 663

vinagreres 467

virolla 1050

volandera 1567

volant 298, 977, 981, 1004, 1184, 1185, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211

volant d’esbrossar séquies 1212

volantet 981

volantí 2304

xabot 1648, 1649

xalana 2212

xalutier 2228

xapa 987

xapet 949, 954, 1024

xapeta 919

xapo 917, 929, 945, 978, 979, 982

xapo rabasser 915

xapolí 945

xapolina 914, 1120

xarranca 644

xaruga 1568

xarxa 2280

xaveta 1155

xemeneia 332

xeremia 1919

xerrac 292, 299, 315, 1028, 2141, 2142

xerric-xerracs 649

xerxa 2216, 2217, 2218

xicote 2236

xocolatera 435

xorrac 2143

xorraquet 2143

xorro 441, 476

xossa 1973

xurriaca d’eugasser 1250

xurriaques 1577, 1578, 1945, 1946

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader