Català mapes 19

1993. Canto (PI 1) PALDC1

1994. Canta (PI 3) PALDC1

1995. Cantem (PI 4) PALDC1

1996. Canteu (PI 5) PALDC1

1997. Jo cantava (ImI 1) PALDC1

1998. Cantaves (ImI 2) PALDC1

1999. Ell cantava (ImI 3) PALDC1

2000. Cantàvem (ImI 4) PALDC1

2001. Cantàveu (ImI 5) PALDC1

2002. Cantaven (ImI 6) PALDC1

2003. Cantarem (Futur 4) PALDC1

2004. Jo canti (PS 1) PALDC1

2005. Cantis (PS 2) PALDC1

2006. Ell canti (PS 3) PALDC1

2007. Cantem (PS 4) PALDC1

2008. Canteu (PS 5) PALDC1

2009. Cantin (PS 6) PALDC1

2010. Jo cantés (ImS 1) PALDC1

2011. Cantessis (ImS 2) PALDC1

2012. Ell cantés (ImS 3) PALDC1

2013. Cantéssim (ImS 4) PALDC1

2014. Cantéssiu (ImS 5) PALDC1

2015. Cantessin (ImS 6) PALDC1

2016. Llegir (Infinitiu) PALDC12

2017. Llegeixo (PI 1) PALDC12

2018. Llegeixes (PI 2) PALDC1

2019. Llegeix (PI 3) PALDC1

2020. Llegim (PI 4) PALDC1

2021. Llegiu (PI 5) PALDC1

2022. Llegeixen (PI 6) PALDC1

2023. Jo llegia (ImI 1) PALDC1

2024. Llegies (ImI 2) PALDC1

2025. Ell llegia (ImI 3) PALDC1

2026. Llegíem (ImI 4) PALDC1

2027. Llegíeu (ImI 5) PALDC1

2028. Llegien (ImI 6) PALDC1

2029. Llegiré (Futur 1) PALDC12

2030. Llegirem (Futur 4) PALDC1

2031. Jo llegeixi (PS 1) PALDC1

2032. Llegeixis (PS 2) PALDC1

2033. Ell llegeixi (PS 3) PALDC1

2034. Llegim (PS 4) PALDC1

2035. Llegiu (PS 5) PALDC1

2036. Llegeixin (PS 6) PALDC1

2037. Jo llegís (ImS 1) PALDC1

2038. Llegissis (ImS 2) PALDC1

2039. Ell llegís (ImS 3) PALDC1

2040. Llegíssim (ImS 4) PALDC1

2041. Llegíssiu (ImS 5) PALDC1

2042. Llegissin (ImS 6) PALDC1

2043. Aquesta poma es podreix PALDC1

2044. Morir (Infinitiu) PALDC1

2045. Em moro (PI 1) PALDC12

2046. Et mors (PI 2) PALDC12

2047. Es mor (PI 3) PALDC1

2048. Ens morim (PI 4) PALDC1

2049. Us moriu (PI 5) PALDC1

2050. Es moren (PI 6) PALDC1

2051. Em grato (PI 1) PALDC1

2052. Venir (Infinitiu) PALDC1

2053. Vinc (PI 1) PALDC1

2054. Vens (PI 2) PALDC1

2055. Venim (PI 4) PALDC1

2056. Veniu (PI 5) PALDC1

2057. Venen (PI 6) PALDC1

2058. Vindrà (Futur 3)

2059. Tenir (Infinitiu) PALDC1

2060. Tinc (PI 1) PALDC1

2061. Tens (PI 2) PALDC1

2062.  (PI 3) PALDC1

2063. Teniu (PI 5) PALDC1

2064. Arribar (Infinitiu) PALDC1

2065. Arribo (PI 1)

2066. Arribes (PI 2)

2067. Arriba (PI 3)

2068. Arribem (PI 4)

2069. Arribeu (PI 5)

2070. Arriben (PI 6)

2071. Vaig cantar (Passat I. 1) PALDC12

2072. Vas cantar (Passat I. 2) PALDC1

2073. Va cantar (Passat I. 3) PALDC1

2074. Vam cantar (Passat I. 4) PALDC1

2075. Vau cantar (Passat I. 5) PALDC1

2076. Van cantar (Passat I. 6) PALDC1

2077. Poder (Infinitiu) PALDC1

2078. Podré (Futur 1) PALDC1

2079. Podrem (Futur 4)

2080. Vaig (PI 1) PALDC1

2081. Anem (PI 4) PALDC1

2082. Aneu (PI 5) PALDC1

2083. Aniré (Futur 1) PALDC1

2084. Anirem (Futur 4)

2085. Anireu (Futur 5)

2086. Ajudar (Infinitiu) PALDC1

2087. Ajudo (PI 1)

2088. Ajudes (PI 2)

2089. Ajuda (PI 3) PALDC1

2090. Ajudem (PI 4)

2091. Ajudeu (PI 5)

2092. Ajuden (PI 6)

2093. Creus (PI 2) PALDC1

2094. Creiem (PI 4) PALDC1

2095. Creieu (PI 5) PALDC1

2096. Creuen (PI 6) PALDC1

2097. Caic (PI 1) PALDC1

2098. Caiem (PI 4) PALDC1

2099. Caieu (PI 5) PALDC1

2100. Cauen (PI 6) PALDC1

2101. Diem (PI 4) PALDC1

2102. Dieu (PI 5) PALDC1

2103. Veure (Infinitiu) PALDC1

2104. Veig (PI 1) PALDC1

2105. Veus (PI 2) PALDC1

2106. Veu (PI 3) PALDC1

2107. Veiem (PI 4) PALDC1

2108. Veieu (PI 5) PALDC1

2109. Veuen (PI 6) PALDC1

2110. Veuré (Futur 1) PALDC1

2111. Veurem (Futur 4) PALDC1

2112. Dur (Infinitiu) PALDC1

2113. Duc (PI 1) PALDC1

2114. Dus (PI 2) PALDC1

2115. Du (PI 3) PALDC1

2116. Duem (PI 4) PALDC1

2117. Dueu (PI 5) PALDC1

2118. Duen (PI 6) PALDC1

2119. Ésser (Infinitiu) PALDC12

2120. Soc (PI 1) PALDC1

2121. Ets (PI 2) PALDC1

2122. Som (PI 4) PALDC1

2123. Sou (PI 5) PALDC1

2124. Seré (Futur 1) PALDC1

2125. Serem (Futur 4)

2126. Vendre (Infinitiu) PALDC1

2127. Venc o bato (PI 1) PALDC12

2128. Vens o bats (PI 2) PALDC12

2129. Venem o batem (PI 4)

2130. Veneu o bateu (PI 5)

2131. Venen o baten (PI 6)

2132. Jo venia o batia (ImI 1) PALDC1

2133. Venies baties (ImI 2)

2134. Ell venia batia (ImI 3)

2135. Veníem batíem (ImI 4) PALDC1

2136. Veníeu batíeu (ImI 5) PALDC1

2137. Venien batien (ImI 6)

2138. Vendré batré (Futur 1) PALDC12

2139. Vendrem batrem (Futur 4)

2140. Jo vengui bati (PS 1) PALDC1

2141. Venguis batis (PS 2)

2142. Ell vengui bati (PS 3)

2143. Venguem batem (PS 4)

2144. Vengueu bateu (PS 5)

2145. Venguin batin (PS 6)

2146. Jo vengués batés (ImS 1) PALDC1

2147. Venguessis batessis (ImS 2) PALDC1

2148. Ell vengués batés (ImS 3) PALDC1

2149. Venguéssim batéssim (ImS 4) PALDC1

2150. Venguéssiu batéssiu (ImS 5) PALDC1

2151. Venguessin batessin (ImS 6) PALDC1

2152. Omplert (Part.) PALDC1

2153. Ofert (Part.) PALDC1

2154. Fos (Part.) PALDC1

2155. Seure asseure’s (Infinitiu) PALDC1

2156. Seu asseu-te (Imp. 2) PALDC1

2157. Seiem asseiem-nos (Imp. 4)

2158. Seieu asseieu-vos (Imp. 5)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader