Llistes VIII

Llistes de respostes amb escassa variació formal

L 95. L’anguila(2309)

L 96. El passeig

L 97. Un despatx

L 98. Una carta

L 99. La lliçó

L 100. Un estoig bo PALDC: 1

L 101. Blau

L 102. Groc

L 103. Dolç

L 104. Les ànimes

L 105. El goig PALDC: 1

L 106. El cap PALDC: 1

L 107. Els polsos PALDC: 1

L 108. La cara PALDC: 1

L 109. Les pigues

L 110. L’home PALDC: 1

L 111. Els homes PALDC: 1

L 112. Tu

L 113. Meu

L 114. Teu

L 115. Quin trago! PALDC: 1

L 116. Res PALDC: 1, 2

L 117. Quatre PALDC: 1

L 118. Dotze

L 119. Tretze

L 120. Vint

L 121. Cent PALDC: 1

L 122. Mil

L 123. Primer

L 124. Segon

Llistes de respostes parcials

P 76. L’escota

P 77. El timó

P 78. L’argolla de l’àncora(2261, 2263, 2265)

P 79. La mapa de l’àncora(2261, 2263, 2265, 2268, 2270) PALDC: 1

P 80. La canya de l’àncora(2261, 2263, 2265)

P 81. El cep de l’àncora(2263)

P 82. L’eixàrcia(2271)

P 83. La perxa

P 84. El congre

P 85. El rap PALDC: 1

P 86. El sorell

P 87. La boga

P 88. Grinyolar PALDC: 1

P 89. El rellotge PALDC: 1

P 90. Les agulles del rellotge PALDC: 1

P 91. També PALDC: 1

Llistes de respostes de classes

C 18. *Altres peixos de mar(2310)

C 19. *Altres peixos de riu

C 20. *Altres crustacis i mol·luscs

C 21. *Altres numerals cardinals

C 22. *Altres adverbis, preposicions i conjuncions

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader