R Conceptes generals FR

rabot

1665El ribot(21392146214721482149215021512152PALDC1

raccomoder

419. Repassar la roba

raccourci

699. La drecera PALDC1

racine

1138. Les arrels PALDC: 1

racloir

1030. La rasadora de la pastera(426, 1579, 1897, 1901, 1910, 1911)

racloire

854. La rasadora de la mesura(1403, 1405, 1418, 1420PALDC: 1, 2

radoire

854. La rasadora de la mesura(1403, 1405, 1418, 1420PALDC: 1, 2

rafle

806. L’espigot PALDC: 1, 957. La rapa PALDC: 1

raie

26. La ratlla del pentinat, 1764. La rajada(mapa 1764) PALDC: 1, 2

raisin

950. El raïm PALDC: 1, 2, 3, 951. La garnatxa, 952. El moscatell, 953. *Altres classes de raïms, 954. Un raïm

rame

1725. El rem(2201, 2210)

ramer

1727. Remar PALDC: 1

ramier

P 61. El tudó

ramoner

317. Escurar la xemeneia, 318. L’escura-xemeneies(mapa 318)

ramoneur

318. L’escura-xemeneies(mapa 318)

ranger

431. Desar la roba a l’armari PALDC1

râpe

1675La raspa(21612170PALDC1

rapiécer

420. Apedaçar, 421. Un pedaç

rasoir

1642La navalla de barber PALDC1

rat

1618. La rata PALDC12

rate

72. La melsa

râteau

842. El rampí(204, 205, 284, 286, 291, 305, 314, 910, 913, 927, 943, 967, 984, 994, 1009, 1014, 1018, 1020, 1028, 1029, 1034,1042, 1044, 1120, 1121, 1290, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340,1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362PALDC: 1, 2

râteler

843. Rampinar(1354)

ratisser

843. Rampinar(1354)

rayon

P 55. Les cel·les de la bresca, 922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639) PALDC: 1, 1525. La bresca(2060, 2063, 2064) PALDC: 1

rebouteur

171. El curandero (Gósol, Cervelló)

récipient

964. *Atuell per a dur el raïm del cep a la portadora(1782), 993. *Recipients on es recullen les olives(1807, 1808, 1809, 1810), 1002. *Recipients per a oli(370, 1824, 1825) PALDC: 1, 2

récolte

988. Collita de l’oliva

recoupe

816. El redall

régalade

372. Beure a galet PALDC1

régisseur

1632. El majoral

réglisse

1097. La regalèssia PALDC: 1

régulateur

888. La telera(1489, 1494, 1499, 1528, 1532, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1563, 1570, 1571)

rein

71. Els ronyons PALDC1

reine

1522. L’abella reina

reine-claude

1161. La pruna clàudia

rejet

1233. Un lluc PALDC: 1, 2

rejeton

1233. Un lluc PALDC: 1, 2

relation

449. Festejar PALDC1(St. Josep de sa Talaia)

rémouleur

1636L’esmolet(mapa 1636PALDC1, 1637La mola de l’esmolet(2099210021012102PALDC1, 1638. Esmolar PALDC1

remplir

2152. Omplert (Part.) PALDC: 1

remuer

393. Remenar el cafè PALDC1

renard

1624. La guineu PALDC12

rendre

2182. Guarda’m aquests diners i torna-me’ls demà

rêne

1368. Les regnes(1636, 1661PALDC1

rentrer

907. Caber PALDC: 11601. Tornar sense caça

repas

L 17. El dinar, L 18. El sopar, 377. L’esmorzar PALDC1, 378. El berenar PALDC1, 379. El ressopó, 380. Àpat lleuger anterior a l’esmorzar, 381. *Fer una altra menjada entre hores, 382. El segon plat (abans de les postres), 469. L’àpat de noces

repasser

429. Planxar(559560561562)

repriser

422. Sargir PALDC1, 423. L’ou de sargir

reproducteur

1295. La vaca de cria

réservoir

722. L’aljub(793, 794, 795, 796, 797PALDC1

résine

1252. La resina PALDC: 1, 2

respirer

131. Respirar PALDC1

ressac

1695. La ressaca PALDC1, 2

rester

1957. No en queden gaire, de panets

rêve

277. Un somni PALDC1

rêver

276. Somniar PALDC1, 277. Un somni PALDC1

revoir

1857. Adéu PALDC: 1, 1858. A reveure PALDC: 1, 2

ride

8. Les arrugues PALDC: 12

ridelle

914. Les baranes del carro(1606, 1609, 1648PALDC: 1, 2

rien

L 116. Res PALDC: 1, 2

rillon

1427. Els llardons PALDC12

rincer

415. Esbandir la roba PALDC1

rivière

L 60. El riu(782, 783, 784PALDC1, C 19. *Altres peixos de riu

robe

180. El vestit de la dona(222324252627282930313233)

robinet

398. L’aixeta PALDC1

rocher

737. Una roca

Rois

562. Els Reis PALDC123

romaine

1646. La romana(3372112, 2113, 2114, 2115, 2116)

romarin

1099. El romaní PALDC: 1

rompre

456. Trencar les relacions

ronce

1093. L’esbarzer PALDC: 1, 2

rond

596. Un rotlle PALDC1, 1795. Rodó PALDC: 1

ronfler

134. Roncar

ronger

55. Rosegar un os PALDC1, 108. Rosegar-se les ungles

roseau

1078. La canya(1219, 1769, 1918) PALDC: 1

rosée

680. La rosada PALDC1

rosier

1066. El roser

rossignol

1595. El rossinyol PALDC1

roter

119. Rotar

roucoulement

P 53. Un parrup PALDC: 1

roucouler

1498. Parrupar PALDC: 12

roue

919. La roda(1591, 1637, 1639) PALDC: 1, 921. El botó de la roda(1591, 1606, 1638, 1639), 922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639), 923. Les corbes de la roda(1591, 1606), 924. La llanda de la roda(1591, 1606), 926. La clàvia del  botó(1591, 1606, 1638), 927. La boixa del  botó(1591, 1638)

rouge

1796. Vermell PALDC1, 2

rouge-gorge

1583. El pit-roig PALDC12

rougeole

165. El xarampió PALDC12

rouget

1765. El moll(mapa 1765) PALDC: 1

rouille

800. El rovell del blat, 1684El rovell PALDC1, 1685Rovellar-se el ferro

rouiller

1685Rovellar-se el ferro

rouir

1009. Enriuar

rouleau

837. El corró de l’era(221, 1259, 1260, 1268, 1269, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285,1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303PALDC1(Aguiló)

rouler

1479. Rebolcar-se un animal PALDC: 1

roulon

916. Les estaques del carro(1609)

roux

30. Roig de pèl, 1310. Una vaca roja, 1797. Roig PALDC: 1, 1798. Roja PALDC: 1

ruade

95. La coça PALDC1

ruche

1515. El rusc; matèria amb què es fa(2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064,2065) PALDC: 1, 2(Maçanet de Cabrenys), 1526. La boca del rusc(2059, 2065)

rue

697. El carrer(729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751,752, 753, 754, 755, 756, 757, 758)

ruisseau

713. El rierol

rut

1385. La somera moguda

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader