F Conceptes generals FR

façade

216. La façana(55565758596061626364656667572PALDC1

facile

1874. Una lliçó fàcil PALDC: 1

façon

P 54. Manera de cridar els coloms, 1420. Estri i manera de netejar la pell del porc 1, 2(2043, 2044)(Llançà), 1499. Manera de cridar la vaca, 1500. Manera de cridar l’ovella, 1501. Manera de cridar la cabra, 1502. Manera de cridar el cavall, 1508. Manera de cridar l’ase, 1509. Manera de cridar el gat PALDC: 1, 2, 1510. Manera de fer fugir el gat, 1511. Manera de cridar el gos PALDC: 1, 2, 1512. Manera de fer fugir el gos, 1513. Manera de cridar el porc, 1514. Manera de cridar les gallines

façonner

1034. Fènyer

fagot

301. Un feix de llenya(281PALDC1, 1883. Dos feixos PALDC: 1

faible

1873. Un home dèbil / Una dona dèbil PALDC: 1

faîne

P 46. La faja

fainéant

1803. El gandul

faire

1835. Bullir PALDC: 1

fait ainsi

F 2. Fet així PALDC: 1

faîtage

443. La jàssera(569571)

falaise

1693. El penya-segat

falloir

2168. Cal ésser agosarats per a anar pel món PALDC: 1

faner

812. Remoure l’herba(1161PALDC: 1

fanfaron

1816. El fanfarró

fanon

P 49. Les arracades de la cabra

fantôme

1864. Un fantasma

farine

1026. La farina

faucher

811. Dallar (1159, 1160PALDC: 1

faucille

819. La falç(298, 911, 935, 964, 972, 1011, 1120, 1140, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191,1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203PALDC: 1, 820. El volant(298, 919, 977, 981, 998, 1004, 1027, 1184, 1185, 1198, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 12131214PALDC1

faucon

P 57. El xoriguer, P 58. El falcó

faux

807. La dalla(286, 310, 972, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149,1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158), 808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155), 809. El mànec de la dalla(1133, 1135, 1138, 1140, 1151, 1152, 1154)

faux-bourdon

1523. L’abellot PALDC: 1, 2

favoris

P 2. Les polseres

felouque

1705. El llagut(691, 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223) PALDC: 1

femme

504. La meva dona

fenêtre

240. La finestra(77146147), 1268. La finestra de la cabana

fenil

815. L’herbera(1162, 1163, 1164)

fenouil

1086. El fonoll PALDC: 1, 2

fente

448. Una clivella PALDC1

fer

1680La ferradura(1165218521862187PALDC1, 1686El filferro PALDC1

ferme

740. La masia(849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862PALDC: 1

fermenter

972. Fermentar

fermer

11. Tancar els ulls PALDC: 1, 1839. Tancar

fermier

781. *L’arrendatari que paga en espècie PALDC: 1(Maó), 782. L’arrendatari que paga en moneda PALDC: 1

fête

549. La festa major(Roses)

feu

533. El foc follet

feuille

948. Els pàmpols PALDC: 1, 1250. La fulla del pi

fève

859. La fava, 860. La favera

février

L 44. Febrer

fiancé

452. El promès PALDC1

fiancée

453. La promesa PALDC1(L’Alguer)

fibre

1008. Les fibres

fiel

L 7. El fel

fiente

1483. Gallinassa

figue

L 69. La figa, 1243. La figaflor PALDC: 1, 1244. *Classes de figues, 1245. La figa de moro(1938) PALDC: 1

figuier

L 70. La figuera, 1246. La figuera de moro(1938)

fil

L 94. El fil, 1656La plomada(2127PALDC1, 1686El filferro PALDC1

filet

1425. El llom del porc PALDC1, 1605. Els filats per a caçar ocells(2081208220832084208520862087PALDC12, 1741. Les xarxes(555, 2216, 2217, 2218, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286) PALDC: 1, 2, 1742. *Classes de xarxes(2287, 2288, 2289, 2290)

fileuse

1015. La filadora(Llobera)

filin

1722. L’amant(2249, 2250, 2251) PALDC: 1

fille

501. Una noia PALDC1

filleul

489. El fillol

flamme

310. La flama PALDC12

flanc

706. La falda de la muntanya

flaque

718. El bassal PALDC1

fleuve

L 60. El riu(782, 783, 784PALDC1

flocon

686. Els flocs de neu PALDC1

flotteur

1743. El capcer(2255, 2291, 2292) PALDC: 1

foie

70. El fetge  PALDC1

foin

1403. El farratge del bestiar

fois

593. Vegada PALDC1

fond

P 26. El fons de la bóta, 918. El sòl del carro(15871609, 1636)

fondre

S 1. La neu ja s’ha fos PALDC: 1, 2154. Fos (Part.) PALDC: 1

fontaine

711. La font(177, 181, 182, 183, 185, 187, 190, 191, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781PALDC123

fonts

548. La pica baptismal

force

1817. Perd força

forêt

1888. El bosc / Els boscos PALDC: 1

forgeron

1677El ferrer (217921802181PALDC1

forme

1401. *Formes dels formatges, 1440. *Formes de la cresta

formes verbales

C 23. *Altres formes verbals

fossoyeur

534. L’enterramorts PALDC1

fou

1891. Boig PALDC1, 2, 1892. Boigs PALDC: 1, 1893. Boja, 1894. Boges

foudre

673. Ha caigut un llamp PALDC1

fouet

896. Les xurriaques(1250, 1577, 1578) PALDC: 1, 2, 3

fougère

1073. La falguera PALDC: 1

fouine

P 67. La fagina

foulard

125. Un mocador del cap PALDC1

fouler

966. Trepitjar el raïm(1778) PALDC: 1

fouloir

971. El cup PALDC: 1

four

220. El forn de calç(6970)

fourche

759. La forca(286, 291, 296, 977, 994, 1007, 1009, 1010, 1014, 1025, 1030, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044,1045), 845. La forca de ventar(207, 290, 305, 384, 1041, 1133, 1290, 1323, 1331, 1337, 1338, 1345, 1358, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369,1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380)

fourchette

361. La forquilla PALDC1

fourmi

1559. La formiga PALDC1, 1560. La formiga alada PALDC1(Ciutadella)

fournache

774. El boïc PALDC: 1(Maçanet de Cabrenys)

fourneau

L 90. El forn del terrissaire(21212122), 1269. El fogó de la cabana(1963, 1975)

fourrage

1403. El farratge del bestiar

foyer

284. La llar(268269270271272)

frais

1391. La llet fresca

fraise

1092. La maduixa PALDC: 1

fraiser

1032. Fresar

framboise

P 39. El gerd

frapper

234. Trucar a la porta PALDC1

frein

928. El fre del carro(1609, 1640, 1641, 1648, 1649, 1591)

frêne

1198. El freixe PALDC: 1

frère

1940. Ton germà PALDC: 1

frette

927. La boixa del  botó(1591, 1638PALDC: 1

friche

741. L’erm

frisson

135. Calfreds PALDC1

froid

L 59. Quin fred!

fromage

1397. El formatge(2026) PALDC1(Oix, Llobera, Pollença), 1398. Els motlles del formatge(275, 1991, 2027, 2028, 2029) PALDC1(Meranges), 1399. El mató PALDC12(Meranges), 1401. *Formes dels formatges

fronde

594. La fona(642PALDC1(Cervelló)

front

1865. El front estret PALDC: 1, 2, 3

frotter

414. Fregar la roba

fuir

1510. Manera de fer fugir el gat, 1512. Manera de fer fugir el gos

fumer

772. Femar un camp PALDC: 1

fumier

L 63. Els fems(972, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111), 773. Els petits munts de fems en el camp PALDC: 1

furet

1623. La fura PALDC1(Bassegoda, Montuïri)

fuseau

1014. El fus(552, 1832, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855,1856, 1857)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader