Llistes IX

Llistes de respostes amb escassa variació formal

L 125. Cantar (Infinitiu)

L 126. Cantes (PI 2)

L 127. Canten (PI 6)

L 128. Cantaré (Futur 1)

L 129. Ve (PI 3)

L 130. Tenim (PI 4)

L 131. Tenen (PI 6)

L 132. Pot (PI 3)

L 133. Anar (Infinitiu)

L 134. Vas (PI 2)

L 135. Va (PI 3)

L 136. Van (PI 6)

L 137. Aniràs (Futur 2)

L 138. Anirà (Futur 3)

L 139. Aniran (Futur 6)

L 140. Creure (Infinitiu)

L 141. Crec (PI 1)

L 142. Creu (PI 3)

L 143. Caure (Infinitiu)

L 144. Caus (PI 2)

L 145. Cau (PI 3)

L 146. Dir (Infinitiu)

L 147. Dic (PI 1)

L 148. Dius (PI 2)

L 149. Diu (PI 3)

L 150. Diuen (PI 6)

L 151. Duré (Futur 1)

L 152. Durem (Futur 4)

L 153. És (PI 3)

L 154. Són (PI 6)

L 155. Ven o bat (PI 3)

Llistes de respostes parcials

P 92. Vingui (PS 3)

P 93. Puc (PI 1)

P 94. Pots (PI 2)

P 95. Podem (PI 4)

P 96. Podeu (PI 5)

P 97. Poden (PI 6)

P 98. Complert (Part.)

P 99. Segui o s’assegui (PS 3)

P 100. Seguin o s’asseguin (PS 6)

Llistes de respostes de classes

C 23. *Altres formes verbals

Llistes de sintaxi

S 1. La neu ja s’ha fos

S 2. *Altres combinacions sintàctiques i lèxic

Llistes de fonosintaxi

F 1. Cap embenat

F 2. Fet així

F 3. Pot anar

F 4. Poc animat

F 5. Els homes

F 6. Les ànimes

F 7. Els peus

F 8. El mateix home

F 9. El despatx és tancat

F 10. Part igual

F 11. Perd força

F 12. Fent això

F 13. Quant és?

F 14. Sant Antoni

F 15. Sac gros

F 16. Suc dolç

F 17. Cap buit

F 18. Blat d’Amèrica

F 19. Blat molt

F 20. Mànec molt llarg

F 21. Cap verd

F 22. Plat fort

F 23. Garrot feixuc

F 24. Soldat sense paga

F 25. Bones sabates

F 26. Dues xemeneies

F 27. Dues gerres o dos jocs

F 28. Estoig bo

F 29. Soldats beneits

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader