Català mapes 15

1628. L’alcalde PALDC1

1629. La casa de la vila(2194PALDC1, 2

1630. L’agutzil PALDC1

1631. El pregoner(2098PALDC1, 2

1632. El majoral

1633. El mestre d’un ofici PALDC1

1634. La prestació personal PALDC1, 2(Alp)

1635. El baster PALDC1, 2

1636. L’esmolet(mapa 1636) PALDC: 1

1637. La mola de l’esmolet(2099, 2100, 2101, 2102PALDC1

1638. Esmolar PALDC1

1639. El mercer

1640. El boter PALDC1

1641. El barber PALDC1

1642. La navalla de barber PALDC1

1643. El sabó d’afaitar

1644. L’escuma PALDC1

1645. La balança(422, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111PALDC1

1646. La romana(3372112, 2113, 2114, 2115, 2116)

1647. *Unitats de pes 1, 2 PALDC1

1648. El terrissaire(2118, 2119, 2120PALDC1, 2(Llucmajor)

1649. Els motlles del terrissaire PALDC1

1650. El paleta PALDC1

1651. El manobre PALDC1

1652. El guix(2123PALDC1

1653. La paleta(2124, 2125PALDC1

1654. *Altres tipus de paleta(2125)

1655. La plana del paleta(2126PALDC1, 2

1656. La plomada(2127PALDC1

1657. El nivell(2127PALDC1

1658. La gaveta(291PALDC1

1659. El tallantó (9642126, 2157PALDC1, 2

1660. El fuster(2128, 2129, 2130, 2131, 2132PALDC1

1661. L’aprenent de fuster

1662. El banc de fuster(2133, 2134, 2135, 2136PALDC1

1663. La serra(2137, 2138, 2139, 2140PALDC1

1664. El xerrac(292, 299, 300, 307, 308, 315, 1028, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145PALDC1, 2

1665. El ribot(2139, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152PALDC1

1666. La garlopa(2138, 2149, 2153, 2154, 2155, 2156PALDC1

1667. L’aixa(21522158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167PALDC1

1668. El nus de la fusta PALDC1, 2

1669. Els encenalls PALDC1, 2

1670. Les serradures PALDC1

1671Aquesta fusta està corcada PALDC1, 2

1672La barrina (320, 21612168, 2169, 2170, 2171, 2172PALDC1, 2

1673El filaberquí(315, 2173PALDC1, 2

1674L’enformador(3202161, 2174, 2175PALDC1, 2

1675La raspa(2161, 2170PALDC1

1676Les tenalles(307, 3081572PALDC1

1677El ferrer (2179, 2180, 2181PALDC1

1678L’enclusa(2179, 21802182, 2183PALDC1

1679La manxa del ferrer(2182, 2184PALDC1

1680La ferradura(1165, 2185, 2186, 2187PALDC1

1681El botavant(1572, 21622187, 2188PALDC1, 2

1682El torn del ferrer

1683L’escarpra(320PALDC1

1684El rovell PALDC1

1685Rovellar-se el ferro

1686El filferro PALDC1

1687L’alena PALDC1, 2

1688La politja PALDC1

1689El teler(2189, 2190, 2191, 2192, 2193PALDC1(Avià, Moià: 66, 67 )

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader