Català mapes 15

1628. L’alcalde

1629. La casa de la vila(2194)

1630. L’agutzil

1631. El pregoner(2098)

1632. El majoral

1633. El mestre d’un ofici

1634. La prestació personal

1635. El baster

1636. L’esmolet(mapa 1636)

1637. La mola de l’esmolet(2099, 2100, 2101, 2102)

1638. Esmolar

1639. El mercer

1640. El boter

1641. El barber

1642. La navalla de barber

1643. El sabó d’afaitar

1644. L’escuma

1645. La balança(422, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111)

1646. La romana(3372112, 2113, 2114, 2115, 2116)

1647. *Unitats de pes 1, 2

1648. El terrissaire(2118, 2119, 2120)

1649. Els motlles del terrissaire

1650. El paleta

1651. El manobre

1652. El guix(2123)

1653. La paleta(2124, 2125)

1654. *Altres tipus de paleta(2125)

1655. La plana del paleta(2126)

1656. La plomada(2127)

1657. El nivell(2127)

1658. La gaveta(291)

1659. El tallantó (9642126, 2157)

1660. El fuster(2128, 2129, 2130, 2131, 2132)

1661. L’aprenent de fuster

1662. El banc de fuster(2133, 2134, 2135, 2136)

1663. La serra(2137, 2138, 2139, 2140)

1664. El xerrac(292, 299, 300, 307, 308, 315, 1028, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145)

1665. El ribot(2139, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152)

1666. La garlopa(2138, 2149, 2153, 2154, 2155, 2156)

1667. L’aixa(21522158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167)

1668. El nus de la fusta

1669. Els encenalls

1670. Les serradures

1671Aquesta fusta està corcada

1672La barrina (320, 21612168, 2169, 2170, 2171, 2172)

1673El filaberquí(315, 2173)

1674L’enformador(3202161, 2174, 2175)

1675La raspa(2161, 2170)

1676Les tenalles(307, 3081572)

1677El ferrer (2179, 2180, 2181)

1678L’enclusa(2179, 21802182, 2183)

1679La manxa del ferrer(2182, 2184)

1680La ferradura(1165, 2185, 2186, 2187)

1681El botavant(1572, 21622187, 2188)

1682El torn del ferrer

1683L’escarpra(320)

1684El rovell

1685Rovellar-se el ferro

1686El filferro

1687L’alena

1688La politja

1689El teler(2189, 2190, 2191, 2192, 2193)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader