Català mapes 18

1862. El gel

1863. El sucre

1864. Un fantasma

1865. El front estret

1866. molta son

1867. Apaga el llum!

1868. Aquest llum no fa claror

1869. Aquest llum no fa claror

1870. El mestre d’escola

1871. La mestra d’escola

1872. El cafè tebi / L’aigua tèbia

1873. Un home dèbil / Una dona dèbil

1874. Una lliçó fàcil

1875. Part igual

1876. El pebre coent / La salsa coent

1877. Ametlla amargant

1878. És una cosa diferent

1879. L’home / Els homes

1880. La Verge

1881. Les verges

1882. Un peix / Dos peixos

1883. Dos feixos

1884. Un banc / Dos bancs

1885. Un ou dur / Dos ous durs

1886. Les pinces

1887. Els goigs

1888. El bosc / Els boscos

1889. La post / Les posts

1890. Està trist / Estan trists

1891. Boig

1892. Boigs

1893. Boja

1894. Boges

1895. Lleig

1896. Lletjos

1897. Lletja

1898. Lletges

1899. N’Antoni

1900. N’Antònia

1901. En Pere

1902. Na Maria

1903. Aquest, aqueix / Aquests, aqueixos

1904. Aquesta, aqueixa

1905. Aquest home

1906. Aquest llibre

1907. Aquests homes

1908. Aquests llibres

1909. Aquests diners

1910. Aquell / Aquells

1911. Els altres

1912. Les altres

1913. El mateix

1914. La mateixa

1915. Els mateixos

1916. Tu tens més diners que el teu germà

1917. Tu tens menys diners que el teu germà

1918. És una noia molt bonica

1919. Un gosset

1920. Un gossàs

1921. Jo

1922. Ell / Ella

1923. Nosaltres

1924. Vosaltres

1925. Ells / Elles

1926. Seu

1927. Meva

1928. Teva

1929. Seva

1930. Nostre

1931. Vostre

1932. Llur (cosa posseïda masculina)

1933. Nostra

1934. Vostra

1935. Llur (cosa posseïda femenina)

1936. Mon pare

1937. Ma mare

1938. Ton pare

1939. Ta mare

1940. Ton germà

1941. Mon oncle

1942. Ta tia

1943. Quant és?

1944. Quina nevada!

1945. Algú

1946. Quelcom

1947. Ningú

1948. Això

1949. N’hi ha massa, d’homes

1950. N’hi ha molts, d’homes

1951. No n’hi ha gens, d’oli

1952. No n’hi ha gens, d’oli

1953. Molta de gent

1954. Molts de diners

1955. No en vull més, de carn

1956. No en vull més, de carn

1957. No en queden gaire, de panets

1958. No en queden gaire, de panets

1959. Dos galls / Dues gallines

1960. Vuit

1961. Setze

1962. Disset

1963. Divuit

1964. Dinou

1965. Vint-i-u

1966. Seixanta

1967. Vuitanta

1968. Noranta

1969. Dos-cents / Dues-centes

1970. Mil dos-cents

1971. Tercer

1972. Quart

1973. Cinquè

1974. L’últim

1975. El penúltim

1976. Abans de la guerra

1977. Després de la guerra

1978. Anys enrere

1979. Aquí

1980. Allà

1981. A dalt

1982. A baix

1983. Damunt la taula

1984. Sota la taula

1985. Dins

1986. Fora

1987. Encara

1988. Aviat

1989. Ja neix el blat

1990. A poc a poc

1991. Així

1992. Sense

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader