Català mapes 18

1862. El gel PALDC: 1

1863. El sucre PALDC: 1

1864. Un fantasma

1865. El front estret PALDC: 1, 2, 3

1866. molta son

1867. Apaga el llum! PALDC: 1

1868. Aquest llum no fa claror

1869. Aquest llum no fa claror

1870. El mestre d’escola

1871. La mestra d’escola

1872. El cafè tebi / L’aigua tèbia PALDC: 1, 2

1873. Un home dèbil / Una dona dèbil PALDC: 1

1874. Una lliçó fàcil PALDC: 1

1875. Part igual PALDC: 1, 2

1876. El pebre coent / La salsa coent PALDC: 1

1877. Ametlla amargant PALDC: 1

1878. És una cosa diferent PALDC: 1

1879. L’home / Els homes PALDC: 1

1880. La Verge PALDC1, 2

1881. Les verges PALDC: 1

1882. Un peix / Dos peixos PALDC: 1

1883. Dos feixos PALDC: 1

1884. Un banc / Dos bancs PALDC: 1

1885. Un ou dur / Dos ous durs PALDC: 1, 2

1886. Les pinces PALDC: 1

1887. Els goigs PALDC: 1

1888. El bosc / Els boscos PALDC: 1

1889. La post / Les posts

1890. Està trist / Estan trists PALDC: 1

1891. Boig PALDC1, 2

1892. Boigs PALDC: 1

1893. Boja

1894. Boges

1895. Lleig PALDC: 1

1896. Lletjos PALDC: 1

1897. Lletja

1898. Lletges

1899. N’Antoni PALDC1, 2, 3

1900. N’Antònia PALDC1, 2, 3

1901. En Pere PALDC1, 2, 3

1902. Na Maria PALDC1, 2, 3

1903. Aquest, aqueix / Aquests, aqueixos PALDC: 1, 2, 3, 4

1904. Aquesta, aqueixa PALDC: 1

1905. Aquest home

1906. Aquest llibre

1907. Aquests homes

1908. Aquests llibres

1909. Aquests diners

1910. Aquell / Aquells PALDC: 12

1911. Els altres PALDC: 1

1912. Les altres

1913. El mateix PALDC: 1

1914. La mateixa

1915. Els mateixos

1916. Tu tens més diners que el teu germà

1917. Tu tens menys diners que el teu germà PALDC: 1

1918. És una noia molt bonica PALDC: 1

1919. Un gosset  PALDC: 1, 2

1920. Un gossàs PALDC: 1, 2

1921. Jo PALDC: 1

1922. Ell / Ella PALDC: 1

1923. Nosaltres PALDC: 1

1924. Vosaltres PALDC1

1925. Ells / Elles

1926. Seu

1927. Meva PALDC: 1

1928. Teva

1929. Seva

1930. Nostre PALDC: 1

1931. Vostre

1932. Llur (cosa posseïda masculina) PALDC: 1

1933. Nostra

1934. Vostra

1935. Llur (cosa posseïda femenina) PALDC: 1

1936. Mon pare PALDC: 1

1937. Ma mare PALDC: 1

1938. Ton pare PALDC: 1

1939. Ta mare PALDC: 1

1940. Ton germà PALDC: 1

1941. Mon oncle PALDC: 1

1942. Ta tia PALDC: 1

1943. Quant és? PALDC: 1

1944. Quina nevada! PALDC: 1

1945. Algú PALDC: 1

1946. Quelcom PALDC: 1

1947. Ningú PALDC1

1948. Això PALDC: 1

1949. N’hi ha massa, d’homes PALDC: 1

1950. N’hi ha molts, d’homes

1951. No n’hi ha gens, d’oli

1952. No n’hi ha gens, d’oli PALDC: 1

1953. Molta de gent

1954. Molts de diners

1955. No en vull més, de carn

1956. No en vull més, de carn PALDC: 1

1957. No en queden gaire, de panets

1958. No en queden gaire, de panets PALDC: 1

1959. Dos galls / Dues gallines PALDC: 1

1960. Vuit PALDC: 1

1961. Setze PALDC: 1

1962. Disset PALDC: 1

1963. Divuit PALDC: 1

1964. Dinou PALDC: 1

1965. Vint-i-u

1966. Seixanta PALDC: 1

1967. Vuitanta PALDC: 1

1968. Noranta PALDC: 1

1969. Dos-cents / Dues-centes PALDC: 1

1970. Mil dos-cents PALDC1, 2

1971. Tercer PALDC: 1

1972. Quart PALDC: 1

1973. Cinquè PALDC: 1

1974. L’últim PALDC: 1

1975. El penúltim PALDC: 1

1976. Abans de la guerra PALDC: 1

1977. Després de la guerra PALDC: 1

1978. Anys enrere PALDC: 1

1979. Aquí PALDC: 1

1980. Allà PALDC: 1

1981. A dalt PALDC: 1

1982. A baix PALDC: 1

1983. Damunt la taula PALDC: 1

1984. Sota la taula PALDC: 1

1985. Dins PALDC: 1

1986. Fora PALDC: 1

1987. Encara PALDC: 1

1988. Aviat PALDC: 1

1989. Ja neix el blat PALDC: 1

1990. A poc a poc PALDC: 1

1991. Així PALDC: 1

1992. Sense PALDC: 1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader