Publicacions posteriors a 2018

Paloma, David (2021): Paraula d’Andorra. Recull comentat del lèxic del Principat que surt en el diccionari normatiu (o que aviat hi sortirà), Govern d’Andorra, Andorra. Pròleg de Joan Veny.

Pons i Griera, Lídia (2020): «Entrevista a Lídia Pons i Griera sobre Antoni Maria Badia i Margarit», dins Recercat. Butlletí de Recerca de Catalunya, 162, 30 de novembre, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Lidia-Pons-El-prestigi-internacional-de-Badia-el-va-erigir-en-altaveu-de-la-situacio-politica-i-social-de-la-llengua-i-de-la-cultura-catalanes?universitatirecerca=true

— (2021 a): «Antoni Maria Badia i Margarit, professor», dins Estudis Romànics [Barcelona], 43, pàg. 361-366.

— (2021 b): «Com s’expressa la possessió en l’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Xavier Montoliu Paulí i Oana-Dana Balaş, Actes del Divuitè Col·loqui Internacional de l’AILLC (Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018), Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Universitat de Bucarest – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 23-45. ISBN: 978-84-9965-590-1; DOI; 10.24356/15.8090.02.2

Veny, Joan (2019 a): «En dir era ja hem batut», dins José Enrique Gargallo, Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Antonio Torres (ed.), Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l’any i de la vida, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 339-365.

— (2019 b): «Llengua i cultura popular al Penedès», dins Ramon Marrugat Cuyàs i Joan Solé Bordes (ed.), XXVI Jornades d’Estudis Penedesencs “La llengua del Penedès: del vocabulari i la toponímia al folklore i la literatura” (celebrades del 21 d’octubre al 25 de novembre del 2016), Sant Sadurní d’Anoia, Institut d’Estudis Penedesencs, pàg. 85-101.

— (2019 c): Un torrent de paraules. El lèxic de Joan Santamaria, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs – Diputació de Lleida.

— (2019 d): Per a la llengua pròpia, Palma, Lleonard Muntaner Editor– Institut d’Estudis Baleàrics.

— (2019 e): Llengua i creació literària (Verdaguer, Foix, Santamaria, Torres, Carbó, Curial, Huguet, Anglada), Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de la universitat d’Alacant.

— (2019 f): «Sobre l’ètim del mot nàutic català coment», dins Estudis Romànics [Barcelona], 41, pàg. 349-356.

— (2019 g): «Fer un roi», dins Ressò [Campos], 275, pàg. 32.

— (2020 a): «Catalanismes en el genovès tabarquí a través del sard», dins Estudis Romànics [Barcelona], 42, pàg. 365-378.

— (2020 b): «El català bavosa: entre la genuïnitat i la interferència», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Antoni Ferrando / 1] [Barcelona], 74, pàg. 261-277.

— (2020 c): «L’empremta occitana a Mallorca», dins Escrits literaris del programa de la Mare de Déu d’Agost 2020, Campos, Ajuntament de Campos, pàg. 58-60.

— (2020 d): «La dimensió fitonímica en l’obra de Maria Antònia Salvà», dins 150è Aniversari del naixement de Maria Antònia Salvà (1869-2019). Actes de les III Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (29 i 30 de novembre de 2019), Ajuntament de Llucmajor, pàg. 323-334.

— (2020 e): «Francesc de B. Moll i els dialectes», dins El Mirall: revista cultural [Barcelona], 242, pàg. 26-29.

— (2020 f): Pròleg de Joan Veny a Llengua amb tàperes. 365 mots i expressions del nostre parlar, Campos, Ajuntament de Campos.

— (2021 a): «Antropònims catalans d’origen occità», dins Estudis Romànics [Barcelona], 43, pàg. 413-420.

— (2021 b): Nous escrits lingüístics mallorquins, Palma, Lleonard Muntaner Editor.

— (en premsa): «Ictionimia y lexicografía histórica: el caso de maxon ‘lisa, mújol’, palabra fantasma del catalán», dins Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, Venecia, Fondazione Giorgi Cini.

— (en premsa): «Los nuevos atlas lingüísticos del catalán», dins ColoquioGeolingüística peninsular: investigaciones en curso”(28 de septiembre de 2018), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

— (en premsa): «Geolingüística interpretativa: el “Petit Atles Lingüístic del Domini Català”», dins Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia (13-15 de marzo de 2019), Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca).

— (en premsa): «Variació diatòpica en el català antic», dins Gramàtica històrica del català antic, València – Alacant.

— (en premsa): Història lingüística dels nostres peixos, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

— (en premsa): «Alternança [dʒ]/[tʃ] intervocàliques en català oriental», dins Miscel·lània d’homenatge a Lídia Pons, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (en premsa): «Dialectologia contrastiva: aspectes de morfologia i sintaxi», dins Miscel·lània d’homenatge al pare Amengual, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (en premsa): «Petit atles lingüístic del domini català: méthodes et résultats», dins Mélanges offerts à Nicolae Saramandu, Bucureşti.

Veny, Joan i José Enrique Gargallo (2018): «Les désignations romanes de la ‘ruche’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 361-391.

Veny, Joan i Àngels Massip-Bonet (2018): «Les désignations romanes du ‘chardonneret’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 141-158.

Veny, Joan i Lídia Pons i Griera (dir.) (2020): Atles lingüístic del domini català. Cròniques del treball de camp, edició a cura de Lídia Pons i Griera, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader