Publicacions posteriors a 2018

Paloma, David (2021): Paraula d’Andorra. Recull comentat del lèxic del Principat que surt en el diccionari normatiu (o que aviat hi sortirà), Govern d’Andorra, Andorra. Pròleg de Joan Veny.

Pons i Griera, Lídia (2020): «Entrevista a Lídia Pons i Griera sobre Antoni Maria Badia i Margarit», dins Recercat. Butlletí de Recerca de Catalunya, 162, 30 de novembre, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Lidia-Pons-El-prestigi-internacional-de-Badia-el-va-erigir-en-altaveu-de-la-situacio-politica-i-social-de-la-llengua-i-de-la-cultura-catalanes?universitatirecerca=true

— (2021 a): «Antoni Maria Badia i Margarit, professor», dins Estudis Romànics [Barcelona], 43, pàg. 361-366.

— (2021 b): «Com s’expressa la possessió en l’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Xavier Montoliu Paulí i Oana-Dana Balaş, Actes del Divuitè Col·loqui Internacional de l’AILLC (Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018), Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Universitat de Bucarest – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 23-45. doi: 10.2436/15.8090.02.2.

Veny, Joan (2019 a): «En dir era ja hem batut», dins José Enrique Gargallo, Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Antonio Torres (ed.), Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l’any i de la vida, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 339-365.

— (2019 b): «Llengua i cultura popular al Penedès», dins Ramon Marrugat Cuyàs i Joan Solé Bordes (ed.), XXVI Jornades d’Estudis Penedesencs “La llengua del Penedès: del vocabulari i la toponímia al folklore i la literatura” (celebrades del 21 d’octubre al 25 de novembre del 2016), Sant Sadurní d’Anoia, Institut d’Estudis Penedesencs, pàg. 85-101.

— (2019 c): Un torrent de paraules. El lèxic de Joan Santamaria, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs – Diputació de Lleida.

— (2019 d): Per a la llengua pròpia, Palma, Lleonard Muntaner Editor– Institut d’Estudis Baleàrics.

— (2019 e): Llengua i creació literària (Verdaguer, Foix, Santamaria, Torres, Carbó, Curial, Huguet, Anglada), Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de la universitat d’Alacant.

— (2019 f): «Sobre l’ètim del mot nàutic català coment», dins Estudis Romànics [Barcelona], 41, pàg. 349-356.

— (2019 g): «Fer un roi», dins Ressò de Campos [Campos], 275, pàg. 32.

— (2020 a): «Catalanismes en el genovès tabarquí a través del sard», dins Estudis Romànics [Barcelona], 42, pàg. 365-378.

— (2020 b): «El català bavosa: entre la genuïnitat i la interferència», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Antoni Ferrando / 1] [Barcelona], 74, pàg. 261-277.

— (2020 c): «L’empremta occitana a Mallorca», dins Escrits literaris del programa de la Mare de Déu d’Agost 2020, Campos, Ajuntament de Campos, pàg. 58-60.

— (2020 d): «La dimensió fitonímica en l’obra de Maria Antònia Salvà», dins 150è Aniversari del naixement de Maria Antònia Salvà (1869-2019). Actes de les III Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor (29 i 30 de novembre de 2019), Ajuntament de Llucmajor, pàg. 323-334.

— (2020 e): «Francesc de B. Moll i els dialectes», dins El Mirall: revista cultural [Barcelona], 242, pàg. 26-29.

— (2020 f): «Pròleg», dins Llengua amb tàperes. 365 mots i expressions del nostre parlar, Campos, Ajuntament de Campos, pàg. 5-6.

— (2021 a): «Antropònims catalans d’origen occità», dins Estudis Romànics [Barcelona], 43, pàg. 413-420.

— (2021 b): Nous escrits lingüístics mallorquins, Palma, Lleonard Muntaner Editor.

— (2021 c): «Ictionimia y lexicografía histórica: el caso de maxon ‘lisa, mújol’, palabra fantasma del catalán», dins Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, Palermo, Fondazione Giorgi Cini, pàg. 97-108.

— (2021 d): «Geolingüística interpretativa: el Petit Atles Lingüístic del Domini Català», dins Adolfo Arejita (ed.), Diversidad: vocablos y voces de las variedades lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de La Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, Euskaltzaindia, pàg. 137-165.

— (2021 e): «Le Petit Atles Lingüístic del Domini Català: méthodes et quelques résultats», dins Manuela Nevaci, Irina Floarea i Ioan-Mircea Farçaş (ed.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 1.103-1.118.

— (2022 a): Joan Veny. Memòries d’un filòleg norantí, Palma, Lleonard Muntaner Editor.

— (2022 b): «Los nuevos atlas lingüísticos del catalán», dins Isabel Molina Martos i Pilar García Mouton (ed.), Geolingüística en la Península Ibérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pàg. 155-168.

— (2022 c): Història lingüística dels nostres peixos, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2022 d): «F[u]llar ‘no assistir a escola’, un mallorquinisme compromès», dins La Mare de Déu d’Agost [Campos], pàg. 111-112.

— (2022 e): «L’alternança [dʒ] / [tʃ] intervocàliques en català oriental», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Lídia Pons / 1] [Barcelona], 76, pàg. 249-276.

— (2022 f): Variació i norma en la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2022 g): «Sobre la nasal adventícia: de nigú a ningú», dins Mar Font Martí, Maite Puig Tarré i Joan Ramon Veny-Mesquida (ed.), In memoriam Joan-Julià Muné. Miscel·lània d’homenatge, Lleida, Pagès editors, pàg. 271-302.

— (2023 a): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 9, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2023 b): «Davant el repte de l’amenaça al català a les Illes», dins Ivan Solivellas (coord.), Bernat Joan i Marí, J. F. López Casasnovas, Isidor Marí, Josefina Salord Ripoll i Fanny Tur Riera, La llengua catalana a les Illes Balears: del passat al futur, Mallorca, Lleonard Muntaner Editor, pàg. 9-13.

— (2023 c): «Miquel Aguiló, pintor de l’ànima campanera», dins Aguiló de Campos 1923 <> 2023. Centenari del naixement de Miquel Aguiló Pomar, apotecari rosa [Campos], pàg. 11-13.

— (2023 d): «Catalina/Caterina», dins La Mare de Déu d’Agost [Campos], pàg. 124-126.

— (en premsa): «Variació diatòpica en el català antic», dins Gramàtica històrica del català antic, València – Alacant.

— (en premsa): «Dialectologia contrastiva: aspectes de morfologia i sintaxi», dins Miscel·lània d’homenatge al pare Amengual, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Veny, Joan i José Enrique Gargallo (2018): «Les désignations romanes de la ‘ruche’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 361-391.

Veny, Joan i Àngels Massip-Bonet (2018): «Les désignations romanes du ‘chardonneret’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 141-158.

Veny, Joan i Lídia Pons i Griera (dir.) (2020): Atles lingüístic del domini català. Cròniques del treball de camp, edició a cura de Lídia Pons i Griera, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader