Publicacions posteriors a 2018

Veny, Joan (2019 a): «En dir era ja hem batut», dins José Enrique Gargallo, Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Antonio Torres (ed.), Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l’any i de la vida, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 339-365.

— (2019 b): «Llengua i cultura popular al Penedès», dins Ramon Marrugat Cuyàs i Joan Solé Bordes (ed.), XXVI Jornades d’Estudis Penedesencs “La llengua del Penedès: del vocabulari i la toponímia al folklore i la literatura” (celebrades del 21 d’octubre al 25 de novembre del 2016), Sant Sadurní d’Anoia, Institut d’Estudis Penedesencs, pàg. 85-101.

— (2019 c): Un torrent de paraules. El lèxic de Joan Santamaria, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs – Diputació de Lleida.

— (2019 d): Per a la llengua pròpia, Palma, Lleonard Muntaner Editor – Institut d’Estudis Baleàrics.

— (2019 e): Llengua i creació literària (Verdaguer, Foix, Santamaria, Torres, Carbó, Curial, Huguet, Anglada), Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de la universitat d’Alacant.

— (2019 f): «Sobre l’ètim del mot nàutic català coment», dins Estudis Romànics [Barcelona], 41, pàg. 349-356.

— (2020 a): «Catalanismes en el genovès tabarquí a través del sard», dins Estudis Romànics [Barcelona], 42, pàg. 365-378.

— (2020 b): «El català bavosa: entre la genuïnitat i la interferència», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Antoni Ferrando / 1] [Barcelona], 74, pàg. 261-277.

— (2020 c): «L’empremta occitana a Mallorca», dins Escrits literaris del programa de la Mare de Déu d’Agost 2020, Campos, Ajuntament de Campos, pàg. 58-60.

— (en premsa): «Antropònims catalans d’origen occità», dins Estudis Romànics [Barcelona].

— (en premsa): «Ictionimia y lexicografía histórica: el caso de maxon ‘lisa, mújol’, palabra fantasma del catalán», dins Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, Venecia, Fondazione Giorgi Cini.

— (en premsa): «Los nuevos atlas lingüísticos del catalán», dins ColoquioGeolingüística peninsular: investigaciones en curso (28 de septiembre de 2018), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

— (en premsa): «Geolingüística interpretativa: el “Petit Atles Lingüístic del Domini Català”», dins Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia (13-15 de marzo de 2019), Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca).

— (en premsa): «Variació diatòpica en el català antic», dins Gramàtica històrica del català antic, València – Alacant.

Veny, Joan i José Enrique Gargallo (2018): «Les désignations romanes de la ‘ruche’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 361-391.

Veny, Joan i Àngels Massip-Bonet (2018): «Les désignations romanes du ‘chardonneret’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 141-158.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader