Fitxa tècnica de les localitats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

La fitxa tècnica conté la informació de la part introductòria del qüestionari de recollida de materials. Està classificada per localitats i ordenada en diferents apartats. Els primers comprenen les referències directament relacionades amb la localitat: dades administratives i eclesiàstiques, nom popular de la població i dels seus habitants, nom que els informadors donen a la seva parla i una sèrie de referències a les relacions socials i econòmiques més generals dels habitants. Dos apartats més ordenen les dades específiques sobre la realització de l’enquesta i sobre els informadors. Ocasionalment hi ha un darrer apartat amb observacions complementàries. 

En les dades específiques de la localitat s’ha procurat de combinar les dades oficials amb les que havien aportat els informadors, i que, en general, havien anotat els investigadors en el moment de l’enquesta; per això, quan la resposta de l’informador discrepa del nom oficial de la comarca o de la diòcesi, es col·loca entre parèntesis, precedida de la indicació inf.; quan l’informador havia indicat que un nom concret ja no s’usava, s’escriu precedit del senyal ↓. En general, en les respostes sobre els patrons i les festes de cada lloc, s’ha respectat la informació anotada en el qüestionari, tant pel que fa a la data, que posem entre parèntesis, com pel que fa al nom del patró, de manera que la mateixa festa pot tenir, per exemple, el nom de Mare de Déu d’Agost, Santa MariaVerge Maria, etc.; en general, també s’han respectat altres aspectes de la variació lingüística, com, per exemple, Sant Miquel lo Pobre i Sant Miquel lo Ric. En el nom popular de la localitat i en els noms dels habitants i del parlar del poble consten exclusivament les respostes dels enquestats, de manera que hi pot haver moltes discrepàncies respecte de la denominació oficial; també en la informació no oficial de les dades administratives, s’han mantingut variants que reflecteixen la denominació més habitual, com, per exemple, Villafranca del CidVall-de-robresAlqueria de la Condesala Font la FigueraVillamarxant, etc. En l’apartat de les dades administratives, el nom del municipi només consta quan és diferent del de la localitat enquestada, i el nom de l’estat, només quan és fora de l’Estat espanyol.

En l’apartat de les relacions socials i econòmiques consten també només les referències aportades pels informadors. La resposta sí no sobre emigració o sobre immigració es refereix a l’existència del fenomen; en algunes ocasions hi ha alguna altra precisió, com, per exemple, si és emigració de temporada, i, en general, es posa entre parèntesis el nom de la localitat o de la zona geogràfica de destinació o de procedència. En el cas dels matrimonis, la resposta  o no indica la tendència a casar-se amb forasters d’una zona determinada, el nom de la qual figura entre parèntesis. En la informació sobre mercat i fires, les respostes  o no indiquen si n’hi ha o no a la localitat, i els altres noms geogràfics corresponen a fires i mercats que també freqüenten; es posa entre parèntesis els dies de la fira o del mercat i, especialment en el cas de les fires, la classe de bestiar o de producte que s’hi comercialitza. Com en el cas de les dades administratives i eclesiàstiques, el senyal ↓ indica que abans sí que existia la relació que s’especifica.

En general, en cada campanya els investigadors procuraven de completar les enquestes assignades; però, com que no sempre era possible, algunes s’havien de fer en més d’una etapa i no sempre hi participava el mateix equip. En la fitxa tècnica figura el nombre de fases i les dates corresponents, posades entre parèntesis. Pel que fa als enquestadors, a més del nom, hi ha indicat el número de la fase i les preguntes del qüestionari en què va participar.

En aquest apartat també s’indica si hi ha o no enregistrament magnetofònic i quines qüestions es van gravar, el nom dels transcriptors i la part que ha transcrit cada un. En el cas d’enquestes sense enregistrament, s’ha d’entendre que els investigadors van transcriure directament totes les respostes.

En el cas dels informants nascuts fora de la població, al costat del lloc de naixement s’indica fins a quina edat hi van viure. Les dades sobre instrucció sintetitzen algunes explicacions molt més detallades: en principi, instrucció primària inclou la formació escolar no específica tant dels que van anar a escola d’una manera molt rudimentària com dels que van continuar anant a repàs passada l’adolescència; instrucció secundària inclou els estudis de batxillerat elemental o de batxillerat superior, encara que no es vagin acabar; de la mateixa manera, instrucció superior comporta haver començat una carrera universitària, però no necessàriament ser-ne titulat. Pel que fa a les relacions familiars, quan els pares o el cònjuge són forans, al costat del lloc de procedència s’indica també la comarca. En el cas de les localitats amb més d’un informant, el número no es correspon amb el grau de col·laboració, sinó que indica i diferencia el nombre de participants.

L’apartat d’observacions de la fitxa tècnica té fonamentalment dos tipus d’informació: 1) les referències de les enquestes complementàries, amb el nom dels col·laboradors i algunes indicacions sobre els informants; 2) anotacions específiques fetes per l’investigador en el moment de l’enquesta, que, en general, són observacions lingüístiques sobre la parla del lloc o dels informants

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader