Q Conceptes generals CAT

quaderna

mapa 1730. La quaderna(2210, 2256, 2257, 2258)

quan

mapa 2184. Quan vindràs, ja no hi seré

quant

mapa 1943. Quant és?

quant és?

llista F 13. Quant és?

Quaresma

mapa 569. La Quaresma PALDC1

quart

mapa 645. El quart creixent

mapa 647. El quart minvant

mapa 1854. Un quart de nou

mapa 1855. Dos quarts de nou

mapa 1856. Tres quarts de nou

mapa 1972. Quart

quartat

mapa 1326. L’anyell quartat

quarter

mapa 1719. El quarter

quatre

llista L 117. Quatre

que 1

mapa 2173. La noia que hem vist és bonica

que 2

mapa 1916. Tu tens més diners que el teu germà

mapa 1917. Tu tens menys diners que el teu germà

mapa 2163. Fa dos mesos que no ha vingut

mapa 2165. Voldria que plogués

quedar

mapa 1957. No en queden gaire, de panets

queixal

mapa 49. Tinc mal de queixal 

mapa 51. Els queixals

mapa 52. El queixal del seny PALDC1

quelcom

mapa 1946. Quelcom

quilla

mapa 1732. La quilla(2258)

quin

llista L 115. Quin trago!

mapa 1944. Quina nevada!

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader