Índex numèric de mapes i de llistes

1. El cos humà. Malalties.

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: catalàcastellàfrancèsitalià

2. El vestit

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: catalàcastellàfrancèsitalià

3. La casa i ocupacions domèstiques

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

4. La família: cicle de la vida

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

5. El món espiritual: l’Església. Festes religioses. Creences

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

6. Jocs

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

7. Temps cronològic. Meteorologia

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

8. Topografia

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

9. El camp i els cultius

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

10. Indústries relacionades amb l’agricultura

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

11. Els vegetals

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

12. La vida pastoral

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

13. Els animals domèstics

Mapes: catalàcastellàfrancèsitalià. Llistes: català, castellà, francès, italià

14. Insectes i altres invertebrats. Ocells. Animals salvatges

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

15. Oficis

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

16. El mar. Els vaixells. La pesca

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

17. Vària

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

18. Morfologia no verbal

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

19. Morfologia verbal

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

20. Sintaxi

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

21. Fonosintaxi

Mapes: català, castellà, francès, italià. Llistes: català, castellà, francès, italià

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader