D Conceptes generals CAT

dalla

mapa 807. La dalla(286, 310, 972, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158)

mapa 808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155)

mapa 809. El mànec de la dalla(1133, 1135, 1138, 1140, 1151, 1152, 1154)

mapa 810. *Altres parts de la dalla(1133, 1138, 1139, 1140, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156)

dallar

mapa 811. Dallar (11591160PALDC: 1

dalt

mapa 1981. A dalt PALDC: 1

damunt

mapa 1983. Damunt la taula PALDC: 1

davallar

mapa 1844. Davallar PALDC: 1

davantal

mapa 198. El davantal(3031)

mapa 1357. El davantal del boc(2015)

de

mapa 2159. Diu la lliçó de cor PALDC: 1

mapa 2161. No s’hi veia per mor de la boira PALDC: 1

mapa 2167. Me’n vaig a casa del mestre

mapa 2171. Els diumenges anem sovint d’excursió PALDC: 1

mapa 2175. He d’escriure una carta PALDC: 1

mapa 2176. Ho has de fer PALDC: 1, 2, 3

debanadores

mapa 1017. Les debanadores(331, 1858, 1864, 1865, 1866, 1867PALDC: 1

dèbil

mapa 1873. Un home dèbil / Una dona dèbil PALDC: 1

declarar

mapa 450. Declarar-se

dejuni

mapa 557. El dejuni PALDC1

demà

llista L 53. Demà PALDC1

mapa 640. Demà passat PALDC1

demanar

mapa 457. Demanar la promesa PALDC1

dent

llista P 1. Dents incisives superiors         

mapa 48. Les dents

dental

mapa 891. El dental(1489, 1499, 1520, 1528, 1532, 1539, 1540, 1553, 1555, 1556, 1570, 1571PALDC: 1

desar

mapa 431. Desar la roba a l’armari PALDC1

descalç

mapa 94. Descalç

descans

mapa 930. Els descansos del carro(1589, 1591, 1599, 1603, 1608, 1609PALDC: 1

desdentegat

mapa 1334. L’ovella desdentegada PALDC12

desembre

mapa 634. Desembre PALDC1

desenganxar

mapa 909. Desenganxar l’animal del carro PALDC: 1

desig

mapa 476. Tenir un desig la futura mare

mapa 477. Un desig a la pell PALDC: 1

desjunyir

mapa 882. Desjunyir els bous, les mules, etc.

deslligar

mapa 830. Deslligar-se una garba

desmai

mapa 1201. El desmai PALDC: 1, 2

desmamar

mapa 493. Desmamar PALDC1

despatx

llista L 97. Un despatx

despatx és

llista F 9. El despatx és tancat PALDC: 1, 2

després

mapa 1977. Després de la guerra PALDC: 1

destral

mapa 303. La destralcamera10(283, 285  286, 287, 288, 290, 291, 294, 296, 297, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 308PALDC1

mapa 304. *Classes de destralscamera10(284, 285, 286, 289, 292, 293, 295, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 309)

dia

mapa 578. El dia dels Morts PALDC1(St. Josep de sa Talaia)

mapa 1859. Bon dia

diarrea

mapa 169. La diarrea PALDC12

dida

mapa 494. La dida PALDC1

didal

llista L 19. El didal PALDC1

didot

mapa 495. El didot PALDC1

diferent

mapa 1878. És una cosa diferent PALDC: 1

diftèria

mapa 167. La diftèria PALDC1

difunt

mapa 527. El difunt

mapa 578. El dia dels Morts PALDC1(St. Josep de sa Talaia)

dijous

llista L 41. Dijous PALDC12

mapa 564. El dijous llarder PALDC1

dilluns

llista L 38. Dilluns

dimarts

llista L 39. Dimarts PALDC1

dimecres

llista L 40. Dimecres

dimoni

mapa 580. El dimoni(Montuïri)

dinar

llista L 17. El dinar

diner

mapa 1849. Diners PALDC1, 2(Gósol)

mapa 1954. Molts de diners

dinou

mapa 1964. Dinou PALDC: 1

dins

mapa 1985. Dins PALDC: 1

dir

llista L 146. Dir (Infinitiu) PALDC: 1

llista L 147. Dic (PI 1)

llista L 148. Dius (PI 2) PALDC: 1

llista L 149. Diu (PI 3)

llista L 150. Diuen (PI 6) PALDC: 1

mapa 2101. Diem (PI 4) PALDC: 1

mapa 2102. Dieu (PI 5) PALDC: 1

disfressa

mapa 566. Una disfressa (vestit)

mapa 567. Una disfressa (persona) PALDC1

dissabte

llista L 42. Dissabte

disset

mapa 1962. Disset PALDC: 1

dit

llista P 6. El dit anular

llista P 7. El dit índex PALDC1

mapa 105. El dit gros PALDC1

mapa 106. El dit petit PALDC1

mapa 107. El dit del cor

diumenge

mapa 571. El Diumenge de Rams

mapa 629. Diumenge PALDC1

divendres

mapa 628. Divendres

divuit

mapa 1963. Divuit PALDC: 1

doblegar

mapa 1842. Doblegar PALDC1, 2

dofí

mapa 1784. El dofí(mapa 1784PALDC: 1

doga

mapa 979. Les dogues

dolç

llista L 103. Dolç

llista P 14. El torró

mapa 391. *Dolços casolanscamera10(515516518519582583)(Aguiló)

mapa 392. *Dolços casolans de Pasquacamera10(423517)(Maó)

dolent

mapa 1790. Dolent PALDC: 1

dona

mapa 504. La meva dona

donar

mapa 1337. Donar sal al bestiar

mapa 2166. Tant se me’n dona

mapa 2177. Li ho donaré PALDC: 1

dormitori

mapa 256. El dormitori PALDC1

dos

mapa 1855. Dos quarts de nou PALDC: 1

mapa 1959. Dos galls / Dues gallines PALDC: 1

mapa 2162. Fa dos mesos que no ha vingut PALDC: 1, 2

dos jocs

mapa F 27. Dues gerres o dos jocs PALDC: 1

dos-cents

mapa 1969. Dos-cents / Dues-centes PALDC: 1

dot

mapa 466. El dot PALDC1

dotze

llista L 118. Dotze

dragó

llista P 65. El dragó PALDC1

drap

mapa 434. El drap PALDC1

drapaire

mapa 437. El drapairecamera10(mapa 437) PALDC: 1

drecera

mapa 699. La drecera PALDC1

duc

llista P 60. El duc(2071)

dues gerres

mapa F 27. Dues gerres o dos jocs PALDC: 1

dues xemeneies

llista F 26. Dues xemeneies PALDC: 1

dur

llista L 151. Duré (Futur 1)

llista L 152. Durem (Futur 4)

mapa 1885. Un ou dur / Dos ous durs PALDC: 1, 2

mapa 2112. Dur (Infinitiu) PALDC: 1

mapa 2113. Duc (PI 1) PALDC: 1

mapa 2114. Dus (PI 2) PALDC: 1

mapa 2115. Du (PI 3) PALDC: 1

mapa 2116. Duem (PI 4) PALDC: 1

mapa 2117. Dueu (PI 5) PALDC: 1

mapa 2118. Duen (PI 6) PALDC: 1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader