J Conceptes generals CAT

ja

llista S 1. La neu ja s’ha fos PALDC: 1

mapa 1989. Ja neix el blat PALDC: 1

mapa 2172. Ja hem arribat PALDC: 1

jaç

mapa 1272. El jaç del bestiar

mapa 1471. El jaç de la llebre PALDC: 1

jaqueta

mapa 182. La jaquetacamera10(21)

jàssera

mapa 443. La jàsseracamera10(569571)

jo

mapa 1921. Jo PALDC: 1

joc

vg. jugar

jonc

mapa 1075. El jonc PALDC: 1

joquer

mapa 1457. El joquer PALDC1

jornal

mapa 778. Treballar a jornal

jou

llista P 20. La collera del jou(144114521636)

mapa 872. El jou(1429, 1430, 1440, 1455, 1462, 14661474, 1475, 1476PALDC: 1

mapa 873. *Classes de jous(1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1477, 1478, 1479, 1480)

mapa 874. La traiga(1437, 1439, 1441, 1444, 1445, 1458, 1472, 1473, 1475, 1478, 1479, 1480)

mapa 875. Els eixanguers(1393, 1437, 1439, 1458, 1469, 1475)

mapa 876. Les clavilles del jou(1441, 1445, 1452, 1458, 1464, 1472, 1473, 1477)

mapa 877. L’ansí(1441, 1444, 1446, 1458, 1481)

mapa 878. Les camelles del jou(1457, 1467, 1469, 1472, 1474, 1479, 1480, 1482, 1487)

mapa 880. La juntera del jou(1430, 1439, 1469, 1487)

jove

mapa 502. Un jove (de dinou o vint anys a vint-i-cinc)

jovençà

mapa 462. Els jovençans PALDC1

judici

mapa 1808. Un judici PALDC: 1, 2

jugar

llista P 16. Jugar a plantats

llista C 1. *Altres jocs(Llívia: 6, 8, 9, 10; Alp, Sentmenat: 80, 81; St. Josep de sa Talaia)

mapa 584. Jugar a bòlit PALDC1

mapa 588. Jugar a bales PALDC1

mapa 589. Jugar a bales(641PALDC1

mapa 595. Saltar a la corda(643)

mapa 601. Jugar a fet PALDC12

mapa 602. Jugar a saltar i parar(646647648, mapa 602)

mapa 603. Jugar a cavallfort(mapa 603)(Camallera, Sentmenat)

juliol

mapa 631. Juliol PALDC1

julivert

mapa 1085. El julivert PALDC: 1

juntera

mapa 880. La juntera del jou(1430143914691487)

juny

llista L 48. Juny

junyir

mapa 881. Junyir els bous, les mules, etc. PALDC: 1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader