L Conceptes generals FR

1980. Allà

labourer

743. Llaurar un terreny(863, 864) PALDC: 1, 761. Emprimar, 762. Binar, 763. Terçar

laboureur

894. El llaurador(1575, mapa 894)

lacet

1604. El llaç per a caçar ocells

lâche

1818. El covard

lactaire

1088. Els rovellons PALDC: 1

laid

1895. Lleig, 1896. Lletjos, 1897. Lletja, 1898. Lletges

laine

L 74. La llana, 1336. L’ovella toferuda

laisser

1276. Aviar el bestiar(1980, 1981, 2000)

lait

L 77. La llet PALDC: 1, C 11. *Vasos amb què es beu la llet, 1286. Un mamelló, 1390. La munyidora(2025), 1391. La llet fresca, 1392. La llet agra

laitue

1130. L’enciam PALDC: 1

lame

363. La fulla del ganivet, 364. L’esquena de la fulla del ganivet PALDC1, 365. El tall de la fulla del ganivet, 808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155)

lamparo

1739. La pesca a l’encesa(1644, 2199, 2230, 2231)

lampe

336. El llum d’oli(361367421422423424425426427428429430431PALDC1, 1867. Apaga el llum!, 1868. Aquest llum no fa claror

lancer

1711. Avarar una nau

langouste

1775. La llagosta de mar

langoustine

1779. L’escamarlà

langue

59. La llengua PALDC1

lanterne

929. El fanal del carro(421, 424, 1642, 1643, 1644PALDC: 1

lapereau

1473. Els conillets PALDC: 1

lapin

1466. El conill(2050) PALDC: 1

lapine

1467. La conilla

lard

1431. La cansalada PALDC1

laurier

1196. El llorer PALDC: 1

lavande

1100. L’espígol PALDC: 1

lave-mains

257. El rentamans(236237238)

laver

413. Rentar la roba(544PALDC1

lavette

396. El fregall PALDC1

lavoir

405. El safareig de casa(529530PALDC1, 406. El safareig públic(174180188531532533534535536537538539540541542543544PALDC1

le

L 106. El cap, L 107. Els polsos, L 108. La cara, L 109. Les pigues, L 110. L’home, L 111. Els homes, 1690. El mar(2195, 2196, 2197, 2198), 1867. Apaga el llum!, 1880. La Verge, 1887. Els goigs, 1911. Els altres, 1912. Les altres, 1913. El mateix, 1914. La mateixa, 1915. Els mateixos

lécher

L 73. Llepar

leçon

L 99. La lliçó

lente

1540. La llémena

lentille

866. La llentilla PALDC: 1

lessive

408. Fer la bugada(545), 410. El lleixiu de cendra

lest

1715. El llast

lettre

L 98. Una carta

leur

1932. Llur (cosa posseïda masculina), 1935. Llur (cosa posseïda femenina)

levain

1031. El llevat. Costums PALDC: 1

leveur

P 33. El pelador de suro

levraut

1470. El llebretó PALDC: 1

lèvre

42. Els llavis PALDC: 1

lézard

1613. La sargantana, 1614. El llangardaix

lézarde

448. Una clivella PALDC1

libellule

1551. L’espiadimonis

lie

975. El solatge del vi PALDC: 1, 2, 1004. Les morques d’oli PALDC: 1

liège

C 4. *Classes de suro, 1065. El suro(284) PALDC: 1

lien

302. El lligam del feix(281282PALDC1, 828. El vencill. Matèria usada(1207, 1230, 1231PALDC: 1

lier

829. Lligar una garba(1207, 1215, 1232, 1233, 1234PALDC: 1

lierre

1071. L’heura PALDC: 1

lièvre

1468. La llebre PALDC: 1, 1469. El llebrot

ligne

786. Sembrar a solc(989PALDC: 1, 1749. El volantí(2304), 1751. La llinya

limace

1565. El llimac

lime

L 93. La llima

limon

910. La contraperna del carro

lin

1006. El lli

linceul

530. La mortalla

linteau

226. La llinda(76777879808182838485PALDC1

lit

L 15. El llit(252), 1471. El jaç de la llebre PALDC: 1

litière

1272. El jaç del bestiar

livre

1906. Aquest llibre, 1908. Aquests llibres

long

L 36. Llarg PALDC1

loquet

229. El pestell(7988)

loqueteau

232. El baldó per a assegurar la porta(100101102103104105106107108110111112113)

lotte

P 85. El rap

louche

330. El cullerot(336367PALDC1

loup

L 89. El llop, 1626. El llobató, 1761. El llobarro(mapa 1761)

lourd

1802. Feixuc

louveteau

1626. El llobató

luciole

1550. La cuca de llum

luette

62. L’úvula PALDC1

lui

1922. Ell / Ella, 1925. Ells / Elles, 1926. Seu

lumière

1867. Apaga el llum!

lundi

L 38. Dilluns

lune

L 55. La lluna, 645. El quart creixent, 646. La lluna plena, 647. El quart minvant, 648. La lluna nova

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader