Castellà mapes 19

1993. Canto (PI 1)

1994. Canta (PI 3)

1995. Cantamos (PI 4)

1996. Cantáis (PI 5)

1997. Cantaba (ImI 1)

1998. Cantabas (ImI 2)

1999. Cantaba (ImI 3)

2000. Cantábamos (ImI 4)

2001. Cantabais (ImI 5)

2002. Cantaban (ImI 6)

2003. Cantaremos (Futur 4)

2004. Cante (PS 1)

2005. Cantes (PS 2)

2006. Cante (PS 3)

2007. Cantemos (PS 4)

2008. Cantéis (PS 5)

2009. Canten (PS 6)

2010. Cantara (ImS 1)

2011. Cantaras (ImS 2)

2012. Cantara (ImS 3)

2013. Cantáramos (ImS 4)

2014. Cantarais (ImS 5)

2015. Cantaran (ImS 6)

2016. Leer (Infinitiu)

2017. Leo (PI 1)

2018. Lees (PI 2)

2019. Lee (PI 3)

2020. Leemos (PI 4)

2021. Leéis (PI 5)

2022. Leen (PI 6)

2023. Leía (ImI 1)

2024. Leías (ImI 2)

2025. Leía (ImI 3)

2026. Leíamos (ImI 4)

2027. Leíais (ImI 5)

2028. Leían (ImI 6)

2029. Leeré (Futur 1)

2030. Leeremos (Futur 4)

2031. Lea (PS 1)

2032. Leas (PS 2)

2033. Lea (PS 3)

2034. Leamos (PS 4)

2035. Leáis (PS 5)

2036. Lean (PS 6)

2037. Leyera (ImS 1)

2038. Leyeras (ImS 2)

2039. Leyera (ImS 3)

2040. Leyéramos (ImS 4)

2041. Leyerais (ImS 5)

2042. Leyeran (ImS 6)

2043. Se pudre

2044. Morir (Infinitiu)

2045. Me muero (PI 1)

2046. Te mueres (PI 2)

2047. Se muere (PI 3)

2048. Nos morimos (PI 4)

2049. Os morís (PI 5)

2050. Se mueren (PI 6)

2051. Me rasco (PI 1)

2052. Venir (Infinitiu)

2053. Vengo (PI 1)

2054. Vienes (PI 2)

2055. Venimos (PI 4)

2056. Venís (PI 5)

2057. Vienen (PI 6)

2058. Vendrá (Futur 3)

2059. Tener (Infinitiu)

2060. Tengo (PI 1)

2061. Tienes (PI 2)

2062. Tiene (PI 3)

2063. Tenéis (PI 5)

2064. Llegar (Infinitiu)

2065. Llego (PI 1)

2066. Llegas (PI 2)

2067. Llega (PI 3)

2068. Llegamos (PI 4)

2069. Llegáis (PI 5)

2070. Llegan (PI 6)

2071. Canté (Passat I. 1)

2072. Cantaste (Passat I. 2)

2073. Cantó (Passat I. 3)

2074. Cantamos (Passat I. 4)

2075. Cantasteis (Passat I. 5)

2076. Cantaron (Passat I. 6)

2077. Poder (Infinitiu)

2078. Podré (Futur 1)

2079. Podremos (Futur 4)

2080. Voy (PI 1)

2081. Vamos (PI 4)

2082. Vais (PI 5)

2083. Iré (Futur 1)

2084. Iremos (Futur 4)

2085. Iréis (Futur 5)

2086. Ayudar (Infinitiu)

2087. Ayudo (PI 1)

2088. Ayudas (PI 2)

2089. Ayuda (PI 3)

2090. Ayudamos (PI 4)

2091. Ayudáis (PI 5)

2092. Ayudan (PI 6)

2093. Crees (PI 2)

2094. Creemos (PI 4)

2095. Creéis (PI 5)

2096. Creen (PI 6)

2097. Caigo (PI 1)

2098. Caemos (PI 4)

2099. Caéis (PI 5)

2100. Caen (PI 6)

2101. Decimos (PI 4)

2102. Decís (PI 5)

2103. Ver (Infinitiu)

2104. Veo (PI 1)

2105. Ves (PI 2)

2106. Ve (PI 3)

2107. Vemos (PI 4)

2108. Veis (PI 5)

2109. Ven (PI 6)

2110. Veré (Futur 1)

2111. Veremos (Futur 4)

2112. Llevar (Infinitiu)

2113. Llevo (PI 1)

2114. Llevas (PI 2)

2115. Lleva (PI 3)

2116. Llevamos (PI 4)

2117. Lleváis (PI 5)

2118. Llevan (PI 6)

2119. Ser (Infinitiu)

2120. Soy (PI 1)

2121. Eres (PI 2)

2122. Somos (PI 4)

2123. Sois (PI 5)

2124. Seré (Futur 1)

2125. Seremos (Futur 4)

2126. Vender (Infinitiu)

2127. Vendo, trillo (PI 1)

2128. Vendes, trillas (PI 2)

2129. Vendemos, trillamos (PI 4)

2130. Vendéis, trilláis (PI 5)

2131. Venden, trillan (PI 6)

2132. Vendía, trillaba (ImI 1)

2133. Vendías, trillabas (ImI 2)

2134. Vendía, trillaba (ImI 3)

2135. Vendíamos, trillábamos (ImI 4)

2136. Vendíais, trillabais (ImI 5)

2137. Vendían, trillaban (ImI 6)

2138. Venderé, trillaré (Futur 1)

2139. Venderemos, trillaremos (Futur 4)

2140. Venda, trille (PS 1)

2141. Vendas, trilles (PS 2)

2142. Venda, trille (PS 3)

2143. Vendamos, trillemos (PS 4)

2144. Vendáis, trilléis (PS 5)

2145. Vendan, trillen (PS 6)

2146. Vendiera, trillara (ImS 1)

2147. Vendieras, trillaras (ImS 2)

2148. Vendiera, trillara (ImS 3)

2149. Vendiéramos, trilláramos (ImS 4)

2150. Vendierais, trillarais (ImS 5)

2151. Vendieran, trillaran (ImS 6)

2152. Llenado (Part.)

2153. Ofrecido (Part.)

2154. Fundido (Part.)

2155. Sentarse (Infinitiu)

2156. Siéntate (Imp. 2)

2157. Sentémonos (Imp. 4)

2158. Sentaos (Imp. 5)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader