Y Conceptes generals CAST

ya

1989. Ja neix el blat PALDC: 1

yegua

1371. L’egua PALDC1

yeguada

1372. L’eguassada PALDC1

yema

1147. Els borrons, 1446. El rovell de l’ou

yermo

741. L’erm

yerno

510. El gendre PALDC1

yeso

1652El guix(2123PALDC1

yo

1921. Jo PALDC: 1

yugo

P 20. La collera del jou(1441, 1452, 1636), 872. El jou(1429, 1430, 1440, 1455, 1462, 1466, 1474, 1475, 1476) PALDC: 1, 873. *Classes de jous(1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1477, 1478, 1479, 1480), 874. La traiga(1437, 1439, 1441, 1444, 1445, 1458, 1472, 1473, 1475, 1478, 1479, 1480), 875. Els eixanguers(1393, 1437, 1439, 1458, 1469, 1475), 876. Les clavilles del jou(1441, 1445, 1452, 1458, 1464, 1472, 1473, 1477), 877. L’ansí(1441, 1444, 1446, 1458, 1481), 878. Les camelles del jou(1457, 1467, 1469, 1472, 1474, 1479, 1480, 1482, 1487), 879. El coixí de llaurar(1251, 1252, 1439, 1465, 1470, 1471, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487), 880. La juntera del jou(1430, 1439, 1469, 1487)

yunque

1678L’enclusa(2179218021822183PALDC1

yunta

883. La parella de bous o d’altres animals(1429, 1438, 1488)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader