L Conceptes generals CAT

la 1

mapa 2174. Aquesta noia, ja l’hem vista PALDC: 1

la 2

llista S 1. La neu ja s’ha fos PALDC: 1

les ànimes

llista F 6. Les ànimes PALDC: 1, 2

li

mapa 2177. Li ho donaré PALDC: 1

llaç

mapa 1604. El llaç per a caçar ocells PALDC1(St. Pere de Ribes)

lladella

mapa 1536. La lladella PALDC1

llaga

mapa 175. La llaga (provocada per la sabata)

mapa 176. La llaga (provocada a una bèstia pel fregadís)

llagosta

mapa 1547. La llagosta PALDC12(Alp)

mapa 1548. *Classes de llagostes 

mapa 1775. La llagosta de mar PALDC: 1

llagostí

mapa 1776. El llagostí PALDC: 1

llagut

mapa 1705. El llagut(691, 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223) PALDC: 1

llaminer

mapa 1825. El llaminer PALDC1, 2

llamp

mapa 673. Ha caigut un llamp PALDC1

llampec

mapa 674. Un llampec PALDC1

llampegar

mapa 675. Llampegar

llana

llista L 74. La llana

llança

mapa 913. La llança del carro(1612PALDC: 1

llanda

mapa 924. La llanda de la roda(15911606PALDC: 1

llangardaix

mapa 1614. El llangardaix PALDC12

llar

mapa 284. La llarcamera10(268269270271272)

llard

mapa 1426. El llard(2045PALDC12(Moià)

llardó

mapa 1427. Els llardons PALDC12

llarg

llista L 36. Llarg PALDC1

llast

mapa 1715. El llast PALDC: 1

llata

mapa 445. Les llatescamera10(570572577)

llaurador

mapa 894. El llaurador(1575, mapa 894)

llaurar

mapa 743. Llaurar un terreny(863864PALDC: 1(Maçanet de Cabrenys, Avià, Sóller)

mapa 761. Emprimar

mapa 762. Binar

mapa 763. Terçar

llavi

mapa 42. Els llavis PALDC: 1

llavor

mapa 784. La llavor PALDC: 1, 2

mapa 1115. Les llavors del meló, de la síndria PALDC: 1

llebre

mapa 1468. La llebre PALDC: 1

llebretó

mapa 1470. El llebretó PALDC: 1

llebrot

mapa 1469. El llebrot

lledó

mapa 1209. El lledó

lledoner

mapa 1208. El lledoner PALDC: 1(Cervelló)

lleganya

mapa 139. Les lleganyes

llegir

mapa 2016. Llegir (Infinitiu) PALDC: 1, 2

mapa 2017. Llegeixo (PI 1) PALDC: 1, 2

mapa 2018. Llegeixes (PI 2) PALDC: 1

mapa 2019. Llegeix (PI 3) PALDC: 1

mapa 2020. Llegim (PI 4) PALDC: 1

mapa 2021. Llegiu (PI 5) PALDC: 1

mapa 2022. Llegeixen (PI 6) PALDC: 1

mapa 2023. Jo llegia (ImI 1) PALDC: 1

mapa 2024. Llegies (ImI 2) PALDC: 1

mapa 2025. Ell llegia (ImI 3) PALDC: 1

mapa 2026. Llegíem (ImI 4) PALDC: 1

mapa 2027. Llegíeu (ImI 5) PALDC: 1

mapa 2028. Llegien (ImI 6) PALDC: 1

mapa 2029. Llegiré (Futur 1) PALDC: 1, 2

mapa 2030. Llegirem (Futur 4) PALDC: 1

mapa 2031. Jo llegeixi (PS 1) PALDC: 1

mapa 2032. Llegeixis (PS 2) PALDC: 1

mapa 2033. Ell llegeixi (PS 3) PALDC: 1

mapa 2034. Llegim (PS 4) PALDC: 1

mapa 2035. Llegiu (PS 5) PALDC: 1

mapa 2036. Llegeixin (PS 6) PALDC: 1

mapa 2037. Jo llegís (ImS 1) PALDC: 1

mapa 2038. Llegissis (ImS 2) PALDC: 1

mapa 2039. Ell llegís (ImS 3) PALDC: 1

mapa 2040. Llegíssim (ImS 4) PALDC: 1

mapa 2041. Llegíssiu (ImS 5) PALDC: 1

mapa 2042. Llegissin (ImS 6) PALDC: 1

lleig

mapa 1895. Lleig PALDC: 1

mapa 1896. Lletjos PALDC: 1

mapa 1897. Lletja

mapa 1898. Lletges

lleixiu

mapa 410. El lleixiu de cendra

mapa 411. El lleixiu preparat químicament PALDC1

llémena

mapa 1540. La llémena PALDC1

llençol

mapa 273. El llençol

mapa 274. La gira del llençol PALDC1

llengua

mapa 59. La llengua PALDC1

llentilla

mapa 866. La llentilla PALDC: 1

llenya

llista P 10. La llenya

mapa 298. La llenya prima per a encendre el foc

mapa 1060. La llenya més gruixuda

mapa 1061. La llenya més petita

llepar

llista L 73. Llepar

llesca

mapa 1039. Una llesca de pa PALDC: 1

llescar

mapa 1038. Llescar pa(1796)

llet

llista L 77. La llet PALDC: 1

llista C 11. *Vasos amb què es beu la llet

mapa 1391. La llet fresca

mapa 1392. La llet agra

lleva

llista P 11. Les llevescamera10(265334355)

llevadora

mapa 479. La llevadora PALDC1

llevat

mapa 1031. El llevat. Costums PALDC: 1

lli

mapa 1006. El lli

lliçó

llista L 99. La lliçó

lligacama

mapa 212. Les lligacames PALDC1

lligam

mapa 302. El lligam del feixcamera10(281282PALDC1

lligar

mapa 829. Lligar una garba(1207, 1215, 1232, 1233, 1234PALDC: 1

mapa 1836. Lligar un paquet PALDC: 1

mapa 1837. Fermar un animal PALDC: 1

llima

llista L 93. La llima

llimac

mapa 1565. El llimac PALDC12

llimona

mapa 1175. La llimona PALDC: 1

llimoner

mapa 1176. El llimoner

llinda

mapa 226. La llindacamera10(76777879808182838485PALDC1

llindar

mapa 227. El llindarcamera10(6076808586PALDC1

llinya

mapa 1751. La llinya PALDC1, 2

llíssera

mapa 1759. La llíssera(mapa 1759) PALDC: 1

llit

llista L 15. El llitcamera10(252PALDC1

llobada

mapa 901. Les llobades(1584PALDC: 1

llobarro

mapa 1761. El llobarro(mapa 1761) PALDC: 1

llobató

mapa 1626. El llobató PALDC1

lloca

mapa 1441. La lloca PALDC1

llogaret

mapa 693. Un llogaret(726727728PALDC1

llom

mapa 1362. El llom del cavall

mapa 1425. El llom del porc PALDC1

llombrígol

mapa 69. El llombrígol PALDC1

llop

llista L 89. El llop

mapa 1626. El llobató PALDC1

llorer

mapa 1196. El llorer PALDC: 1

lloriguera

mapa 1472. La lloriguera o cau PALDC: 1, 2(Sta. Coloma de Queralt)

llosa

mapa 1602. Les lloses per a caçar ocells(20722073207420752076PALDC12

llot

mapa 717. El llot PALDC1

lluc

mapa 1233. Un lluc PALDC: 1, 2

lluç

mapa 1756. El lluç(mapa 1756) PALDC: 1

llum

mapa 336. El llum d’olicamera10(361367421422423424425426427428429430431PALDC1

mapa 1867. Apaga el llum! PALDC: 1

mapa 1868. Aquest llum no fa claror

mapa 1869. Aquest llum no fa claror

llumí

mapa 286. Els llumins PALDC1

mapa 287. El sofre del llumí PALDC1

lluna

llista L 55. La lluna

mapa 645. El quart creixent

mapa 646. La lluna plena

mapa 647. El quart minvant

mapa 648. La lluna nova

llur

mapa 1932. Llur (cosa posseïda masculina) PALDC: 1

mapa 1935. Llur (cosa posseïda femenina) PALDC: 1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader