Francès llistes 19

L 125. Chanter (Infinitiu) PALDC1

L 126. Tu chantes (PI 2) PALDC1

L 127. Ils chantent (PI 6) PALDC1

L 128. Je chanterai (Futur 1) PALDC1

L 129. Il vient (PI 3) PALDC1

L 130. Nous avons (PI 4) PALDC1

L 131. Ils ont (PI 6) PALDC1

L 132. Il peut (PI 3)

L 133. Aller (Infinitiu) PALDC1

L 134. Tu vas (PI 2)

L 135. Il va (PI 3)

L 136. Ils vont (PI 6) PALDC1

L 137. Tu iras (Futur 2)

L 138. Il ira (Futur 3)

L 139. Ils iront (Futur 6)

L 140. Croire (Infinitiu)

L 141. Je crois (PI 1) PALDC1

L 142. Il croit (PI 3)

L 143. Tomber (Infinitiu) PALDC1

L 144. Tu tombes (PI 2) PALDC1

L 145. Il tombe (PI 3)

L 146. Dire (Infinitiu) PALDC1

L 147. Je dis (PI 1)

L 148. Tu dis (PI 2) PALDC1

L 149. Il dit (PI 3)

L 150. Ils disent (PI 6) PALDC1

L 151. Je porterai (Futur 1)

L 152. Nous porterons (Futur 4)

L 153. Il est (PI 3) PALDC1

L 154. Ils sont (PI 6) PALDC1

L 155. Il vend, il bat (PI 3)

P 92.   Il vienne (PS 3) PALDC1

P 93.   Je peux (PI 1)

P 94.   Tu peux (PI 2) PALDC1

P 95.   Nous pouvons (PI 4) PALDC1

P 96.   Vous pouvez (PI 5)

P 97.   Ils peuvent (PI 6)

P 98.   Accompli (Part.) PALDC1

P 99.   Il s’asseye, il s’assoie (PS 3)

P 100. Ils s’asseyent, ils s’assoient (PS 6)

C 23.   Autres formes verbales

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader