B Conceptes generals FR

bâcle

917. L’arquet del carro(1604, 1609, 1636)

bague

P 15. L’anell de casament, 463. L’anell, 464. Els anells, 465. L’anell de prometatge

bâiller

117. Badallar

baiser

3 . Fer un petó PALDC: 1

bajoue

1432. La papada del porc PALDC12

balai

432. L’escombra PALDC1, 847. L’escombra de l’era(1346, 1369, 1381, 1382, 1383) PALDC: 1, 2, 1053. L’escombra de netejar el forn(1897, 1901, 1911)

balance

1645La balança(422210321042105210621072108210921102111PALDC1

balançoire

599. El gronxador PALDC: 12

balayer

432. L’escombra PALDC1, 436. Escombrar PALDC1, 1054. Escombrar el forn PALDC: 1

balle

823. La pellofa del blat

ban

459. Amonestar

banc

295. L’escó(264265269276PALDC1, 1419. La taula de matar el porc(2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041), 1884. Un banc / Dos bancs PALDC: 1

bancroche

155. Garrell

bandé

1822. El cap embenat PALDC: 1

baptême

484. El bateig, 486. Costums del bateig

baptiser

485. Batejar un infant PALDC1

baquet

350. La ferrada

bar

1761. El llobarro(mapa 1761) PALDC: 1, 1823. La taverna

barbe

57. La barba PALDC1, 805. Els cabells de la panotxa, 822. Les arestes de l’espiga PALDC: 1, 1358. La barba de la cabra PALDC1

barbeau

1768. El barb PALDC: 1

barbiche

58. El barbó

barbillon

1453. Les barballeres de la gallina PALDC1

bardot

1379. El mul eguí PALDC1

barrage

765. La resclosa(1086, 1087PALDC: 1

barre

1724. L’arjau(2253) PALDC: 1

barrière

747. La barrera d’un portell(144, 145, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 879, 880, 881, 882)

bas

210. Les mitges PALDC1, 424. Noms pintorescos dels forats de mitges i mitjons, 1982. A baix PALDC: 1

bascule

P 72. La bàscula(2117)

basilic

1098. L’alfàbrega PALDC: 1

bassin

405. El safareig de casa(529530PALDC1, 721. El safareig per a regar(192, 790, 791, 792PALDC1

bassine

395. El gibrell(520521522523524PALDC1

bassinoire

272. L’escalfallits(253254255256257258259260261360361PALDC1

bât

932. El bast(1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668)(Sentmenat), 933. L’albarda(1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1732PALDC: 1(Sentmenat)

bâtard

490. Bord PALDC1

bateau

1706. El vaixell PALDC: 1, 1708. *Classes de barques de pesca(21992204, 2228, 2229, 2230, 2231)

bâton

916. Les estaques del carro(1609)

bâtonnet

584. Jugar a bòlit PALDC1

battage

841. *Animals per a la batuda(1255, 1256)

battant

L 32. El batall(631PALDC: 1

battoir

407. El picador de la roba

battre

L 155. Ven o bat (PI 3), 835. Batre (1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260) PALDC: 1(Oix, Avià, Llobera), 869. Mallar els llegums(1163), 870. L’instrument per a mallar els llegums(1273, 1274, 1425, 1426, 1427, 1428), 991. Batre les olives PALDC: 1, 2,  2127. Venc o bato (PI 1) PALDC: 1, 2, 2128. Vens o bats (PI 2) PALDC: 1, 2, 2129. Venem o batem (PI 4), 2130. Veneu o bateu (PI 5), 2131. Venen o baten (PI 6), 2132. Jo venia o batia (ImI 1) PALDC: 1, 2133. Venies o baties (ImI 2), 2134. Ell venia o batia (ImI 3), 2135. Veníem o batíem (ImI 4) PALDC: 1, 2136. Veníeu o batíeu (ImI 5) PALDC: 1, 2137. Venien o batien (ImI 6), 2138. Vendré o batré (Futur 1) PALDC: 1, 2, 2139. Vendrem o batrem (Futur 4), 2140. Jo vengui o bati (PS 1) PALDC: 1, 2141. Venguis o batis (PS 2), 2142. Ell vengui o bati (PS 3), 2143. Venguem o batem (PS 4), 2144. Vengueu o bateu (PS 5), 2145. Venguin o batin (PS 6), 2146. Jo vengués o batés (ImS 1) PALDC: 1, 2147. Venguessis o batessis (ImS 2) PALDC: 1, 2148. Ell vengués o batés (ImS 3) PALDC: 1, 2149. Venguéssim o batéssim (ImS 4) PALDC: 1, 2150. Venguéssiu o batéssiu (ImS 5) PALDC: 1, 2151. Venguessin o batessin (ImS 6) PALDC: 1

baudet

1384. El guarà PALDC1

baudroie

P 85. El rap PALDC: 1

bavard

1828. El xerraire PALDC1, 2

bavarder

1830. Xerrar PALDC1, 2

bavette

P 8. El pitet

bavoir

P 8. El pitet

beau

1792. Guapa PALDC: 12, 3

beaucoup

1950. N’hi ha molts, d’homes, 1953. Molta de gent, 1954. Molts de diner, 1958. No en queden gaire, de panets PALDC: 1

beaucoup

499. Tu creixes molt!

beau-fils

507. El fillastre

beau-père

L 24. El sogre, 505. El padrastre PALDC1

bec

1450. El bec PALDC1

bécasse

1581. La becada PALDC1

bégayer

156. Tartamudejar

bègue

157. Tartamut PALDC1

bêlement

1489. Un bel PALDC: 1

bêler

1488. Belar PALDC: 1

belette

1621. La mostela PALDC12

bélier

1332. El marrà PALDC1

belle-fille

511. La nora PALDC1

belle-mère

L 25. La sogra, 506. La madrastra PALDC1

bénédiction

574. El salpàs PALDC1

bénitier

545. La pica de l’aigua beneita PALDC12

benjamin

518. El caganiu

béquille

154. Les crosses PALDC1, 930. Els descansos del carro(1589, 1591, 1599, 1603, 1608, 1609PALDC: 1

berceau

265. El bressol(244245246247248249250251PALDC1

bercer

266. Bressolar PALDC1

béret

203. La boina

berger

1256. El pastor(1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947PALDC: 1(Sta. Maria de Corcó), 1260. *El vestit del pastor

bergerie

244. El corral de les ovelles(150151152153154155162163)

bergeronnette

1589. La cuereta

besace

1263. El sarró del pastor(1952) PALDC: 1, 2

bétail

1328. La marca del bestiar, 1329. *Classes de marques del bestiar(2009, 2070, 2010)

beuglement

1487. Un mugit PALDC: 1

beugler

1486. Mugir PALDC: 1

beurre

1396. La mantega PALDC1

biceps

97. El braó PALDC1

bief

1021. La canal del molí(790, 1885, 1886)

bientôt

1858. A reveure PALDC: 1, 2, 1988. Aviat PALDC: 1

bigote

1811. La beata PALDC: 1, 2

bille

589. Jugar a bales(641PALDC1, 590. *Classes de bales

billon

899. El cavalló entre dos solcs(1583PALDC: 1, 2

billot

309. El piló(283321322324325326327328329330331)

biner

762. Binar PALDC: 1

bisou

3 . Fer un petó PALDC: 1

bissextile

638. Any bixest PALDC1

bistrot

1823. La taverna

blaireau

P 68. El teixó, P 71. La brotxa d’afaitar

blanc

1311. Una vaca blanca, 1313. Una vaca blanca i negra, 1345. El be de color blanc, 1447. La clara de l’ou PALDC1

blanchir

218. Emblanquinar la façana PALDC1, 219. La calç PALDC1

blasphémer

559. Blasfemar PALDC: 1, 2

blatte

1542. La cuca panera PALDC12

blé

798. El blat, 846. El munt de blat a l’era PALDC: 1

blé d’Amérique

F 18. Blat d’Amèrica PALDC: 1

blé moulu

F 19. Blat molt PALDC: 1, 2, 3

blette

1127. La bleda PALDC: 1

bleu

L 101. Blau

blond

29. Ros PALDC1

blouse

197. La bata dels nens

bluter

1028. Cerndre la farina PALDC: 1

blutoir

P 32. El cernedor(331, 1897, 1898, 1901, 1902, 1904)

bobo

22. Tenir mal els nens

bœuf

1292. El bou 

bogue

P 87. La boga, 1187. El pelló de la castanya

boire

L 16. Beure

bois

P 10. La llenya, 298. La llenya prima per a encendre el foc, 299. Una estella de llenya(283PALDC1, 1060. La llenya més gruixuda, 1061. La llenya més petita, 1217. Un alzinar PALDC: 1, 2, 1888. El bosc / Els boscos PALDC: 1

boîte

209. Una capsa de sabates PALDC1

boiteux

153. Coix

bolier

1738. La pesca al bou PALDC: 1

bon

L 100. Un estoig bo PALDC: 1, 1861. Bona nit PALDC: 1

bon étui

F 28. Estoig bo PALDC: 1

bonjour

1859. Bon dia, 1860. Bona tarda PALDC1, 2

bonne

225. La criada PALDC1, 496. La mainadera PALDC1

bonnet

200. L’estrenyecaps

bonsoir

1860. Bona tarda PALDC1, 2, 1861. Bona nit PALDC: 1

borgne

142. Borni PALDC1

borne

748. La fita(883, 884, 885) PALDC: 1, 752. La fita que divideix la pórca

bosse

151. El gep PALDC1, 160. Un bony

bossu

150. Geperut PALDC1

botte

205. Una bota, 826. Una garba. Nombre de gavelles per garba PALDC: 1

bouc

1354. El boc(2015) PALDC1, 1355. El crestó, 1356. El crestó esqueller

bouche

40. La boca, 118. Tenir la boca oberta, 1062. Boca de la carbonera

boucher

1417. El matador PALDC1

boucle

25. Els rissos, 213. Les arracades PALDC1

bouder

44. Fer morros

boue

L 61. El fang PALDC1

bouée

1713. La boia

bougeoir

338. L’espalmatòria(490PALDC1

bougie

337. L’espelma PALDC1

bouillir

1835. Bullir PALDC: 1

bouillon

383. El brou PALDC1

boulanger

1056. El flequer(mapa 1056) PALDC: 1

boulangerie

1055. La fleca(1796) PALDC: 1, 2

boule

583. El bitllot

bouleau

P 45. El bedoll

boulette

389. Les mandonguilles PALDC1

bouquet

1777. La gamba PALDC: 1(L’Alguer)

bouquin

1469. El llebrot

bourdon

1535. El borinot PALDC12

bourdonner

1524. L’abella boneix PALDC: 1

bourgeon

1147. Els borrons, 1149. Els brots PALDC: 1, 2

bourgeonner

1148. Borronar PALDC: 1, 2, 1150. Brotar PALDC: 1

bourrelet

199. La gorra de cop(mapa 199PALDC1

bourrelier

1635El baster PALDC12

bouse

1480. La buina PALDC: 1, 2

boutoir

1681El botavant(1572216221872188PALDC12

bouton

161. Un barb

bouvillon

1290. Un toro de dos a tres anys

boyau

1422. Els budells en conjunt(369) PALDC12, 1423. *Noms específics de budells

bracelet

215. Un braçalet

braiment

L 85. Un bram

braire

L 84. Bramar

braise

312. Una brasa, 313. El caliu

brancard

912. Els braços del carro(1606, 1609, 1636) PALDC: 1, 939. El baiard(1765PALDC: 1

branche

1142. Les branques PALDC: 12, 1146. Esporguims

bras

P 79. La mapa de l’àncora(2261, 2263, 2265, 2268, 2270) PALDC: 1, 612. Portar un nen al braç, 912. Els braços del carro(1606, 1609, 1636PALDC: 1

brebis

C 8. Malalties de les ovelles i de les cabres, 1318. L’ovella PALDC1, 1319. Les ovelles, 1330. L’ovella moguda, 1334. L’ovella desdentegada,

1335. L’ovella esquellera, 1336. L’ovella toferuda

bredouille

1601. Tornar sense caça PALDC1

bride

886. Les armelles de l’arada(1489, 1497, 1501, 1502, 1532, 1548, 1549, 1567), 1368. Les regnes(1636, 1661PALDC1

broie

1012. La bregadora(1829, 1830, 1831)

brosse

1366. El raspall(2017PALDC1

brou

1227. La clovella de la nou PALDC: 1

brouette

904. La carretilla(319, 780, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623PALDC: 1

brouillard

679. Hi ha boira

broyer

995. Moldre les olives PALDC: 1, 2, 1011. Bregar

bruine

667. La roina PALDC: 12

bruiner

668. Plovisquejar

bruit

P 18. Soroll

brun

28. Moreno

bruyère

1210. El bruc

bûche

305. Un tió, 560. El tió de Nadal(632)(Calaf, Sta. Coloma de Queralt), 1060. La llenya més gruixuda

buffet

326. El bufet(358359PALDC1

buis

1104. El boix

bulle

715. Una bombolla d’aigua PALDC12

bureau

L 97. Un despatx

bureau est

F 9. El despatx és tancat PALDC: 1, 2

buter

P 17. Ensopegar

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader