Llistes VI

Llistes de respostes amb escassa variació formal

L 72. La sal

L 73. Llepar

L 74. La llana

L 75. La cabra

L 76. El cap del cavall

L 77. La llet PALDC: 1

L 78. El gall

L 79. La cresta

L 80. El capó

L 81. La gallina PALDC: 1

L 82. L’ou

L 83. El gos PALDC: 1

L 84. Bramar

L 85. Un bram

Llistes de respostes parcials

P 48. La cabana portàtil

P 49. Les arracades de la cabra

P 50. La crina

P 51. El plomissol

P 52. La gossa

P 53. Un parrup PALDC: 1

P 54. Manera de cridar els coloms

P 55. Les cel·les de la bresca

Llistes de respostes de classes

C 6. *Altres parts del cos del cavall

C 7. *Malalties dels porcs

C 8. *Malalties de les ovelles i de les cabres

C 9. *Malalties de les vaques

C 10. *Malalties de les gallines

C 11. *Vasos amb què es beu la llet

C 12. *Altres embotits(Alp)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader