Els etnotextos

Són textos de llengua parlada enregistrats originàriament en cinta magnetofònica, bàsicament en el període comprès entre els anys 1965 i 1975. L’edició presenta una selecció dels materials complementaris recollits al mateix temps que els materials fonamentals de les enquestes.

El valor d’aquests textos és, a la vegada, lingüístic i antropològic; per una banda, reflecteixen la parla espontània de les generacions més grans en les diferents modalitats dialectals de la llengua; per una altra banda, el contingut explica aspectes de la vida tradicional desusats o poc coneguts en la societat moderna. La majoria són narracions lliures explicades pels mateixos informadors de les enquestes i solen tractar de qüestions relacionades amb les activitats diàries del món rural en els territoris de parla catalana. Moltes d’aquestes narracions es van enregistrar al final de l’enquesta per tal de tenir mostres d’una parla més espontània que la de l’enquesta dirigida; algunes altres han estat extretes de les respostes al qüestionari i corresponen a les explicacions complementàries que els informadors solien fer a propòsit d’algunes preguntes; hi ha també la lletra d’alguns textos recitats o cantats de poesia popular, de jocs d’infants i de cançons tradicionals.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader