Francès mapes 19

1993. Je chante (PI 1)

1994. Il chante (PI 3)

1995. Nous chantons (PI 4)

1996. Vous chantez (PI 5)

1997. Je chantais (ImI 1)

1998. Tu chantais (ImI 2)

1999. Il chantait (ImI 3)

2000. Nous chantions (ImI 4)

2001. Vous chantiez (ImI 5)

2002. Ils chantaient (ImI 6)

2003. Nous chanterons (Futur 4)

2004. Je chante (PS 1)

2005. Tu chantes (PS 2)

2006. Il chante (PS 3)

2007. Nous chantions (PS 4)

2008. Vous chantiez (PS 5)

2009. Ils chantent (PS 6)

2010. Je chantasse (ImS 1)

2011. Tu chantasses (ImS 2)

2012. Il chantât (ImS 3)

2013. Nous chantassions (ImS 4)

2014. Vous chantassiez (ImS 5)

2015. Ils chantassent (ImS 6)

2016. Lire (Infinitiu)

2017. Je lis (PI 1)

2018. Tu lis (PI 2)

2019. Il lit (PI 3)

2020. Nous lisons (PI 4)

2021. Vous lisez (PI 5)

2022. Ils lisent (PI 6)

2023. Je lisais (ImI 1)

2024. Tu lisais (ImI 2)

2025. Il lisait (ImI 3)

2026. Nous lisions (ImI 4)

2027. Vous lisiez (ImI 5)

2028. Ils lisaient (ImI 6)

2029. Je lirai (Futur 1)

2030. Nous lirons (Futur 4)

2031. Je lise (PS 1)

2032. Tu lises (PS 2)

2033. Il lise (PS 3)

2034. Nous lisions (PS 4)

2035. Vous lisiez (PS 5)

2036. Ils lisent (PS 6)

2037. Je lusse (ImS 1)

2038. Tu lusses (ImS 2)

2039. Il lût (ImS 3)

2040. Nous lussions (ImS 4)

2041. Vous lussiez (ImS 5)

2042. Ils lussent (ImS 6)

2043. Se pourrit

2044. Mourir (Infinitiu)

2045. Je meurs (PI 1)

2046. Tu meurs (PI 2)

2047. Il meurt (PI 3)

2048. Nous mourons (PI 4)

2049. Vous mourez (PI 5)

2050. Ils meurent (PI 6)

2051. Je me gratte (PI 1)

2052. Venir (Infinitiu)

2053. Je viens (PI 1)

2054. Tu viens (PI 2)

2055. Nous venons (PI 4)

2056. Vous venez (PI 5)

2057. Ils viennent (PI 6)

2058. Il viendra (Futur 3)

2059. Avoir (Infinitiu)

2060. J’ai (PI 1)

2061. Tu as (PI 2)

2062. Il a (PI 3)

2063. Vous avez (PI 5)

2064. Arriver (Infinitiu)

2065. J’arrive (PI 1)

2066. Tu arrives (PI 2)

2067. Il arrive (PI 3)

2068. Nous arrivons (PI 4)

2069. Vous arrivez (PI 5)

2070. Ils arrivent (PI 6)

2071. Je chantai (Passat I. 1)

2072. Tu chantas (Passat I. 2)

2073. Il chanta (Passat I. 3)

2074. Nous chantâmes (Passat I. 4)

2075. Vous chantâtes (Passat I. 5)

2076. Ils chantèrent (Passat I. 6)

2077. Pouvoir (Infinitiu)

2078. Je pourrai (Futur 1)

2079. Nous pourrons (Futur 4)

2080. Je vais (PI 1)

2081. Nous allons (PI 4)

2082. Vous allez (PI 5)

2083. J’irai (Futur 1)

2084. Nous irons (Futur 4)

2085. Vous irez (Futur 5)

2086. Aider (Infinitiu)

2087. J’aide (PI 1)

2088. Tu aides (PI 2)

2089. Il aide (PI 3)

2090. Nous aidons (PI 4)

2091. Vous aidez (PI 5)

2092. Ils aident (PI 6)

2093. Tu crois (PI 2)

2094. Nous croyons (PI 4)

2095. Vous croyez (PI 5)

2096. Ils croient (PI 6)

2097. Je tombe (PI 1)

2098. Nous tombons (PI 4)

2099. Vous tombez (PI 5)

2100. Ils tombent (PI 6)

2101. Nous disons (PI 4)

2102. Vous dites (PI 5)

2103. Voir (Infinitiu)

2104. Je vois (PI 1)

2105. Tu vois (PI 2)

2106. Il voit (PI 3)

2107. Nous voyons (PI 4)

2108. Vous voyez (PI 5)

2109. Ils voient (PI 6)

2110. Je verrai (Futur 1)

2111. Nous verrons (Futur 4)

2112. Porter (Infinitiu)

2113. Je porte (PI 1)

2114. Tu portes (PI 2)

2115. Il porte (PI 3)

2116. Nous portons (PI 4)

2117. Vous portez (PI 5)

2118. Ils portent (PI 6)

2119. Être (Infinitiu)

2120. Je suis (PI 1)

2121. Tu es (PI 2)

2122. Nous sommes (PI 4)

2123. Vous êtes (PI 5)

2124. Je serai (Futur 1)

2125. Nous serons (Futur 4)

2126. Vendre (Infinitiu)

2127. Je vends, je bats (PI 1)

2128. Tu vends, tu bats (PI 2)

2129. Nous vendons, nous battons (PI 4)

2130. Vous vendez, vous battez (PI 5)

2131. Ils vendent, ils battent (PI 6)

2132. Je vendais, je battais (ImI 1)

2133. Tu vendais, tu battais (ImI 2)

2134. Il vendait, il battait (ImI 3)

2135. Nous vendions, nous battions (ImI 4)

2136. Vous vendiez, vous battiez (ImI 5)

2137. Ils vendaient, ils battaient (ImI 6)

2138. Je vendrai, je battrai (Futur 1)

2139. Nous vendrons, nous battrons (Futur 4)

2140. Je vende, je batte (PS 1)

2141. Tu vendes, tu battes (PS 2)

2142. Il vende, il batte (PS 3)

2143. Nous vendions, nous battions (PS 4)

2144. Vous vendiez, vous battiez (PS 5)

2145. Ils vendent, ils battent (PS 6)

2146. Je vendisse, je battisse (ImS 1)

2147. Tu vendisses, tu battisses (ImS 2)

2148. Il vendît, il battît (ImS 3)

2149. Nous vendissions, nous battissions (ImS 4)

2150. Vous vendissiez, vous battissiez (ImS 5)

2151. Ils vendissent, ils battissent (ImS 6)

2152. Rempli (Part.)

2153. Offert (Part.)

2154. Fondu (Part.)

2155. S’asseoir (Infinitiu)

2156.  Assieds-toi (Imp. 2)

2157. Asseyons-nous (Imp. 4)

2158. Asseyez-vous (Imp. 5)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader