Francès mapes 19

1993. Je chante (PI 1) PALDC1

1994. Il chante (PI 3) PALDC1

1995. Nous chantons (PI 4) PALDC1

1996. Vous chantez (PI 5) PALDC1

1997. Je chantais (ImI 1) PALDC1

1998. Tu chantais (ImI 2) PALDC1

1999. Il chantait (ImI 3) PALDC1

2000. Nous chantions (ImI 4) PALDC1

2001. Vous chantiez (ImI 5) PALDC1

2002. Ils chantaient (ImI 6) PALDC1

2003. Nous chanterons (Futur 4) PALDC1

2004. Je chante (PS 1) PALDC1

2005. Tu chantes (PS 2) PALDC1

2006. Il chante (PS 3) PALDC1

2007. Nous chantions (PS 4) PALDC1

2008. Vous chantiez (PS 5) PALDC1

2009. Ils chantent (PS 6) PALDC1

2010. Je chantasse (ImS 1) PALDC1

2011. Tu chantasses (ImS 2) PALDC1

2012. Il chantât (ImS 3) PALDC1

2013. Nous chantassions (ImS 4) PALDC1

2014. Vous chantassiez (ImS 5) PALDC1

2015. Ils chantassent (ImS 6) PALDC1

2016. Lire (Infinitiu) PALDC12

2017. Je lis (PI 1) PALDC12

2018. Tu lis (PI 2) PALDC1

2019. Il lit (PI 3) PALDC1

2020. Nous lisons (PI 4) PALDC1

2021. Vous lisez (PI 5) PALDC1

2022. Ils lisent (PI 6) PALDC1

2023. Je lisais (ImI 1) PALDC1

2024. Tu lisais (ImI 2) PALDC1

2025. Il lisait (ImI 3) PALDC1

2026. Nous lisions (ImI 4) PALDC1

2027. Vous lisiez (ImI 5) PALDC1

2028. Ils lisaient (ImI 6) PALDC1

2029. Je lirai (Futur 1) PALDC12

2030. Nous lirons (Futur 4) PALDC1

2031. Je lise (PS 1) PALDC1

2032. Tu lises (PS 2) PALDC1

2033. Il lise (PS 3) PALDC1

2034. Nous lisions (PS 4) PALDC1

2035. Vous lisiez (PS 5) PALDC1

2036. Ils lisent (PS 6) PALDC1

2037. Je lusse (ImS 1) PALDC1

2038. Tu lusses (ImS 2) PALDC1

2039. Il lût (ImS 3) PALDC1

2040. Nous lussions (ImS 4) PALDC1

2041. Vous lussiez (ImS 5) PALDC1

2042. Ils lussent (ImS 6) PALDC1

2043. Se pourrit PALDC1

2044. Mourir (Infinitiu) PALDC1

2045. Je meurs (PI 1) PALDC12

2046. Tu meurs (PI 2) PALDC12

2047. Il meurt (PI 3) PALDC1

2048. Nous mourons (PI 4) PALDC1

2049. Vous mourez (PI 5) PALDC1

2050. Ils meurent (PI 6) PALDC1

2051. Je me gratte (PI 1) PALDC1

2052. Venir (Infinitiu) PALDC1

2053. Je viens (PI 1) PALDC1

2054. Tu viens (PI 2) PALDC1

2055. Nous venons (PI 4) PALDC1

2056. Vous venez (PI 5) PALDC1

2057. Ils viennent (PI 6) PALDC1

2058. Il viendra (Futur 3)

2059. Avoir (Infinitiu) PALDC1

2060. J’ai (PI 1) PALDC1

2061. Tu as (PI 2) PALDC1

2062. Il a (PI 3) PALDC1

2063. Vous avez (PI 5) PALDC1

2064. Arriver (Infinitiu) PALDC1

2065. J’arrive (PI 1)

2066. Tu arrives (PI 2)

2067. Il arrive (PI 3)

2068. Nous arrivons (PI 4)

2069. Vous arrivez (PI 5)

2070. Ils arrivent (PI 6)

2071. Je chantai (Passat I. 1) PALDC12

2072. Tu chantas (Passat I. 2) PALDC1

2073. Il chanta (Passat I. 3) PALDC1

2074. Nous chantâmes (Passat I. 4) PALDC1

2075. Vous chantâtes (Passat I. 5) PALDC1

2076. Ils chantèrent (Passat I. 6) PALDC1

2077. Pouvoir (Infinitiu) PALDC1

2078. Je pourrai (Futur 1) PALDC1

2079. Nous pourrons (Futur 4)

2080. Je vais (PI 1) PALDC1

2081. Nous allons (PI 4) PALDC1

2082. Vous allez (PI 5) PALDC1

2083. J’irai (Futur 1) PALDC1

2084. Nous irons (Futur 4)

2085. Vous irez (Futur 5)

2086. Aider (Infinitiu) PALDC1

2087. J’aide (PI 1)

2088. Tu aides (PI 2)

2089. Il aide (PI 3) PALDC1

2090. Nous aidons (PI 4)

2091. Vous aidez (PI 5)

2092. Ils aident (PI 6)

2093. Tu crois (PI 2) PALDC1

2094. Nous croyons (PI 4) PALDC1

2095. Vous croyez (PI 5) PALDC1

2096. Ils croient (PI 6) PALDC1

2097. Je tombe (PI 1) PALDC1

2098. Nous tombons (PI 4) PALDC1

2099. Vous tombez (PI 5) PALDC1

2100. Ils tombent (PI 6) PALDC1

2101. Nous disons (PI 4) PALDC1

2102. Vous dites (PI 5) PALDC1

2103. Voir (Infinitiu) PALDC1

2104. Je vois (PI 1) PALDC1

2105. Tu vois (PI 2) PALDC1

2106. Il voit (PI 3) PALDC1

2107. Nous voyons (PI 4) PALDC1

2108. Vous voyez (PI 5) PALDC1

2109. Ils voient (PI 6) PALDC1

2110. Je verrai (Futur 1) PALDC1

2111. Nous verrons (Futur 4) PALDC1

2112. Porter (Infinitiu) PALDC1

2113. Je porte (PI 1) PALDC1

2114. Tu portes (PI 2) PALDC1

2115. Il porte (PI 3) PALDC1

2116. Nous portons (PI 4) PALDC1

2117. Vous portez (PI 5) PALDC1

2118. Ils portent (PI 6) PALDC1

2119. Être (Infinitiu) PALDC12

2120. Je suis (PI 1) PALDC1

2121. Tu es (PI 2) PALDC1

2122. Nous sommes (PI 4) PALDC1

2123. Vous êtes (PI 5) PALDC1

2124. Je serai (Futur 1) PALDC1

2125. Nous serons (Futur 4)

2126. Vendre (Infinitiu) PALDC1

2127. Je vends, je bats (PI 1) PALDC12

2128. Tu vends, tu bats (PI 2) PALDC12

2129. Nous vendons, nous battons (PI 4)

2130. Vous vendez, vous battez (PI 5)

2131. Ils vendent, ils battent (PI 6)

2132. Je vendais, je battais (ImI 1) PALDC1

2133. Tu vendais, tu battais (ImI 2)

2134. Il vendait, il battait (ImI 3)

2135. Nous vendions, nous battions (ImI 4) PALDC1

2136. Vous vendiez, vous battiez (ImI 5) PALDC1

2137. Ils vendaient, ils battaient (ImI 6)

2138. Je vendrai, je battrai (Futur 1) PALDC12

2139. Nous vendrons, nous battrons (Futur 4)

2140. Je vende, je batte (PS 1) PALDC1

2141. Tu vendes, tu battes (PS 2)

2142. Il vende, il batte (PS 3)

2143. Nous vendions, nous battions (PS 4)

2144. Vous vendiez, vous battiez (PS 5)

2145. Ils vendent, ils battent (PS 6)

2146. Je vendisse, je battisse (ImS 1) PALDC1

2147. Tu vendisses, tu battisses (ImS 2) PALDC1

2148. Il vendît, il battît (ImS 3) PALDC1

2149. Nous vendissions, nous battissions (ImS 4) PALDC1

2150. Vous vendissiez, vous battissiez (ImS 5) PALDC1

2151. Ils vendissent, ils battissent (ImS 6) PALDC1

2152. Rempli (Part.) PALDC1

2153. Offert (Part.) PALDC1

2154. Fondu (Part.) PALDC1

2155. S’asseoir (Infinitiu) PALDC1

2156.  Assieds-toi (Imp. 2) PALDC1

2157. Asseyons-nous (Imp. 4)

2158. Asseyez-vous (Imp. 5)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader