Català llistes 21

F 1. Cap embenat PALDC12

F 2. Fet així PALDC1

F 3. Pot anar PALDC1

F 4. Poc animat PALDC1

F 5. Els homes PALDC1

F 6. Les ànimes PALDC12

F 7. Els peus PALDC1

F 8. El mateix home PALDC1

F 9. El despatx és tancat PALDC12

F 10. Part igual PALDC1

F 11. Perd força

F 12. Fent això PALDC1

F 13. Quant és? PALDC1

F 14. Sant Antoni PALDC12

F 15. Sac gros PALDC12

F 16. Suc dolç PALDC12

F 17. Cap buit PALDC1

F 18. Blat d’Amèrica PALDC1

F 19. Blat molt PALDC123

F 20. Mànec molt llarg PALDC1

F 21. Cap verd PALDC12

F 22. Plat fort

F 23. Garrot feixuc

F 24. Soldat sense paga

F 25. Bones sabates PALDC1

F 26. Dues xemeneies PALDC1

F 27. Dues gerres o dos jocs PALDC1

F 28. Estoig bo PALDC1

F 29. Soldats beneits PALDC12

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader