Petit Atles Lingüístic del Domini Català 6

Comparatius

784. El pastor

Fonètica

Vocalisme

785. Belar

786. El mugró

787. La llet

788. Les plomes

789. La ploma d’escriure

790. La llebre

791. L’eixam

Consonantisme

792. El braguer de la cabra

793. El formatge

794. La gallina

795. Pondre ous

796. Covar

Altres variants

797. La mantega

798. L’esquella

799. El collar de l’esquella

800. L’ovella

801. El be amb una clapa al front

802. El verro

803. El present de les matances

804. L’egua

805. El colomar

806. La vespa 1, 2

807. L’abella

Morfologia

808. Les saleres

809. El muntanyès 1, 2

810. Tenir bessons la vaca

811. La barba de la cabra

Lèxic

Vida pastoral

812. El cabrer

813. El rabadà 1, 2

814. El gaiato 1, 2

815. El sarró del pastor 1, 2

816. La cabana 1, 2

817. El ramat 1, 2

818. El vedell

819. Un mamelló

820. El toro

821. Castrar un toro

822. La vaca moguda 1, 2

823. La vaca prenyada 1, 2

824. La vaca eixorca 1, 2

825. Avortar la vaca 1, 2

826. Cobrir la vaca

827. Vedellar

828. Una vaca clapada 1, 2

829. Una vaca escornada

830. Les banyes

831. La peülla 1, 2

832. Vigilar el bestiar

833. L’anyell

834. L’ovella moguda

835. Xaiar

836. El marrà

837. Castrar un be

838. L’ovella desdentegada 1, 2

839. Tallar la cua a les femelles

840. Tondre

841. Topar 1, 2

842. El be motxo

843. El cabrit

844. Cobrir la cabra

845. El boc

846. Les mamelles

847. La gropa del cavall

848. L’estríjol 1, 2

849. El raspall

850. Les regnes

851. Els guarniments 1, 2

852. El mos 1, 2

853. El poltre 1, 2

854. El cavall semental 1, 2

855. Aregar un cavall 1, 2

856. L’eguassada

857. L’ase

858. La somera

859. La mula

860. El mul eguí

861. El mul somerí

862. L’ase jove

863. El guarà

864. Munyir

865. Els motlles del formatge

866. El mató 1, 2

867. El xerigot

Els animals domèstics

868. El porc

869. El porcell 1, 2

870. La truja

871. El morro del porc

872. Furgar 1, 2

873. L’obi 1, 2

874. La calderada 12

875. Un ramat de porcs 1, 2

876. El matador (del porc)

877. La matança del porc

878. El ganivet de matar el porc 1, 2

879. La budellada 1, 2

880. Les entranyes 1, 2

881. El llom del porc

882. El tendrum

883. El llard 1, 2

884. Els llardons 1, 2

885. La bufeta

886. La cansalada

887. El pernil 1, 2

888. La papada del porc 1, 2

889. L’aviram 1, 2

890. La lloca

891. El ponedor

892. L’ou covat 1, 2

893. La clara de l’ou

894. La closca de l’ou

895. Els esperons

896. El bec

897. El pap

898. El pedrer

899. Les barballeres de la gallina

900. Les potes d’una au

901. El galliner

902. El joquer

903. El colom

904. Els colomins

905. L’ànec

906. L’ànec femella

907. El gall dindi

908. La polla díndia

909. El conill

910. El llebretó

911. La lloriguera o cau 1, 2

912. El jaç de la llebre

913. Els conillets

914. El gos

915. El cadell

916. Atiar un gos 1, 2

917. Un gos rabiós

918. La cua

919. La buina 1 ,2

920. El xerri 1, 2

921. Colomassa

922. La carronya

923. Rebolcar-se

924. Un bel

925. Mugir

926. Un mugit

927. Renillar 1, 2

928. Un renill

929. Un parrup

930. Parrupar 1, 2

931. Miolar

932. Un miol

933. Grunyir

934. Un gruny

935. Escatainar

936. Un escataineig

937. Crit donat al cavall perquè arrenqui

938. Crit donat al cavall perquè s’aturi

939. Crit donat al cavall perquè vagi a la dreta

940. Crit donat al cavall perquè vagi a l’esquerra

941. Manera de cridar el gat 1, 2

942. Manera de cridar el gos 1, 2

943. El rusc 1, 2

944. La bresca

945. Picar l’abella

946. El fibló 1, 2

947. L’abellot 1, 2

948. L’abella boneix

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader