97. Arfa

Dades administratives:

Municipi: Ribera d’Urgellet (inf.: Arfa).

Partit judicial: la Seu d’Urgell.

Comarca: l’Alt Urgell (inf.: Ribera de la Seu).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Serni (29 de novembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Arfa; d’Arfa.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (la Seu d’Urgell).

Mercat: no; la Seu d’Urgell.

Fires: no; ↓ sí; la Seu d’Urgell.

Proveïment d’aliments: la Seu d’Urgell.

Proveïment de mobles: la Seu d’Urgell.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (28-30 de juliol de 1976).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Josep Cerdà i Ribó: natural de la població, 87 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare d’Anserall (l’Alt Urgell).

Estades fora: no.

2. Rosa Altimir i Cannes: natural de la població, 82 anys, pagesa, analfabeta.

Pare de Vilanova de Bellpuig (l’Urgell), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader