91. Alins de Vallferrera

Dades administratives:

Partit judicial: Tremp (inf.: Sort).

Comarca: el Pallars Sobirà (inf.: Vallferrera).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener) i Sant Joan (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alins; d’Alins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Barcelona, Lleida).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Sort, Tremp.

Fires: no; Tírvia, Sort, Organyà, Salàs.

Proveïment d’aliments: Barcelona, Lleida.

Proveïment de mobles: Barcelona, Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30-31 de juliol i 1 d’agost de 1976).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informador:

1. Jacint Ribal i Vives: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària (fins a 16 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (1 any); servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader