75. Alaró

Dades administratives:

Partit judicial: Inca.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patró: Sant Roc (15 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alaró; alaroners.

Nom del parlar: alaroner.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els divendres); Inca.

Fires: no; Inca.

Proveïment d’aliments: Inca, Palma de Mallorca.

Proveïment de mobles: Manacor, Palma de Mallorca.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (31 de juliol i 4-5 d’agost de 1975).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: G. Oliver (1).

Enregistrament: sí (parcial: 653-766 i etnotextos).

Transcriptor: Transcripció i enregistrament fets de manera simultània.

Informadors:

1. Gabriel Sampol i Sastre: natural de la població, 71 anys, sabater, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Bernat Cabot i Fernàndez: natural de la població, 64 anys, barber i mercader, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Santa Maria del Camí (Mallorca).

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Joan Mulet i Rosselló: natural de la població, 54 anys, sabater, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

4. Aina Crespí i Isern: natural de la població, 57 anys, perruquera, analfabeta.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

L’informador 2 tendeix a la substitució de [ˈε] per [ˈə], fins i tot en casos com alerta, empelta.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader