66. Alió

Dades administratives:

Partit judicial: Valls.

Comarca: l’Alt Camp.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Sant Bartomeu (24 d’agost), Sant Isidre i Sant Sebastià (20 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alió; alionencs, gent d’Alió.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Valls).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (Valls).

Mercat: no; Valls.

Fires: no; Valls.

Proveïment d’aliments: Valls.

Proveïment de mobles: Masllorenç, Valls.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (17-19 d’agost de 1970).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Josep Saperas i Anguela: natural de la població, 89 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Valls (l’Alt Camp).

Estades fora: no.

2. Sebastià Català i Domingo: natural de la població, 70 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena.

3. Lluís Cendrós i Bufarull: natural de la població, 43 anys, pagès, instrucció primària (fins a 16 anys).

Pare natural de la població, mare de Constantí (el Tarragonès), cònjuge d’Aubà (l’Alt Camp).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Imma Bigorra, any 1991; informador: Josep M. Domingo i Coll, 59 anys.

2. La vocal neutra inicial, i ocasionalment interior, alterna amb [a].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader