57. Aguiló

Dades administratives:

Municipi: Santa Coloma de Queralt.

Partit judicial: Valls (inf.: Montblanc).

Comarca: la Conca de Barberà (inf.: Segarra).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patró: Mare de Déu d’Agost (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Aguiló; aguilonencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Igualada, Santa Coloma de Queralt).

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: no.

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Cervera, Igualada.

Proveïment de mobles: Cervera, Igualada, Manresa, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2-4 de maig de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-235), L. Pons (1-235), J. Rosselló (236-2452), J. Martí (236-2452).

Informador:

1. Anton Padró i Marimon: natural de la població, 71 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare natural de la població, mare de Jorba (l’Anoia), cònjuge de la Guàrdia de Prats (la Conca de Barberà).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Laratxe.

Observacions:

La vocal a àtona final es realitza com a [ə], com a [ə] lleugerament avançada o, més ocasionalment, com a [ε].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader