33. Avià

Dades administratives:

Partit judicial: Berga.

Comarca: el Berguedà (inf.: comarca de Berga).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Solsona.

Patrons: Sant Martí (11 de novembre) i Sant Lleïr (27 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Avià; vianesos.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Manresa, Barcelona).

Immigració: sí (Manresa, Barcelona).

Matrimonis: sí (Berga).

Mercat: sí (els dissabtes); Berga.

Fires: sí (1 de maig: boví; per Quaresma: boví); Berga.

Proveïment d’aliments: Berga.

Proveïment de mobles: Berga.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (26-28 de juliol de 1976).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informador:

1. Esteve Badia i Torrevadella: natural de la població, 58 anys, pagès, teixidor i algutzir, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Montmajor (el Berguedà).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader