19. Alp

Dades administratives:

Partit judicial: Puigcerdà.

Comarca: la Baixa Cerdanya (inf.: Cerdanya).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Pere (29 de juny).

Nom popular de la localitat: Alp.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; ↓ Puigcerdà.

Fires: no; ↓ Bellver de Cerdanya.

Proveïment d’aliments: Puigcerdà, Vic.

Proveïment de mobles: Puigcerdà, Vic.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (17-19 de juliol de l967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235, 401-582), J. Veny (236-400, 950-1023), J. Rafel (1-235), M. Adam (583-949, 1024-2452).

Informador:

1. Josep Cot i Serraclara: natural de la població, 69 anys, pagès, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare d’Urtx (la Baixa Cerdanya), cònjuge de Bellver de Cerdanya (la Baixa Cerdanya).

Estades fora: sí, els hiverns a Barcelona (des de fa 10 anys); servei militar: sí, a Vitòria, a Barcelona i a Tetuan.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader