188. Alacant

Dades administratives:

Partit judicial: Alacant.

Comarca: l’Alacantí.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola (inf.: ↓ Oriola).

Patrons: Sant Nicolau (6 de desembre), Mare de Déu del Remei o de les Neus (5 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alacant; alacantins.

Nom del parlar: alacantí, valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Algèria, Marroc, França).

Immigració: sí (Múrcia, Andalusia, la Manxa i turisme).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí.

Fires: sí (per Sant Vicent; per la Santa Faç: eines agrícoles; per Sant Pasqual); Almoradí, Formentera de Segura.

Proveïment d’aliments: Alacant.

Proveïment de mobles: Alacant.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (10-11 de juliol de 1967).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1-1852, 1952-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-1852, 1952-2452), J. Veny (1-1852, 1952-2452).

Informadors:

1. Miquel Juan i Gosàlbez: natural de la població, 61 anys, intendent mercantil, instrucció secundària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: sí, al Marroc (1 any) i a França (1 any); servei militar: sí.

2. Josep Lloret i Guijarro: natural de la població, 68 anys, pescador, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare de la Vila Joiosa (la Marina Alta), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a la Mar de Laratxe (7 anys); servei militar: sí.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Carles Segura amb l’assessorament de Jordi Colomina, any 1992.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader