184. Altea

Dades administratives:

Partit judicial: Benidorm (inf.: Callosa d’en Sarrià).

Comarca: la Marina Baixa (inf.: la Marina).

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola.

Patrons: Sant Blai (2 de febrer) i el Crist del Sagrari.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Altea; alteans.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Argentina).

Immigració: sí (la Manxa).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimarts).

Fires: sí (per Sant Miquel: fira de torrons); Cocentaina.

Proveïment d’aliments: Alacant.

Proveïment de mobles: Benissa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (21-22 i 24-26 de juliol de 1967); 2 (27-28 de juliol de 1969).

Investigador: J. Veny (1, 2: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2390-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2390-2452).

Informadors:

1. Vicent Cantó i Alvado: natural de la població, 70 anys, mariner, instrucció primària.

Pare de Relleu de Marina (la Marina Baixa), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Jaume Mulet i Nomdedéu: natural de la població, 83 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Amèrica (8 anys).

3. Joan Baptista Orozco i Moltó: natural de la població, 72 anys, constructor naval, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Benidorm (la Marina Alta).

Estades fora: sí, als Estats Units (1 any) i a Cuba (4 anys).

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per M. Àngels Diéguez, any 2000.

2. Els informadors expliquen que a Altea hi havia la zona dels pescadors, que feia les assimilacions vocàliques [tˈεrε], [rˈɔδɔ], i la zona dels llauradors i ramaders, que no les feia; expliquen que pel parlar se sabia si una persona era mariner, o habitant del carrer del Mar, o no.

3. La pronunciació de la terminació –ts marca una diferència generacional: les persones més grans de 70 anys pronuncien [ts] i les més joves de 50 anys pronuncien [t].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader