171. Alberic

Dades administratives:

Partit judicial: Alzira (inf.: Alberic).

Comarca: la Ribera Alta.

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patró: Sant Llorenç (10 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alberic; alberiquenses.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: poca (la Ràpita, França).

Immigració: sí (Quintana, Ciudad Real, Andalusia).

Matrimonis: poc.

Mercat: sí (els dilluns); Alzira.

Fires: sí (per Nadal: equí, oví, boví); Xàtiva, Alzira, Alcúdia.

Proveïment d’aliments: Carlet, València.

Proveïment de mobles: Carlet, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (20-22 d’agost de 1974).

Investigadors: E. Amat (1: 1-2452); M. Badia (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Ricard Domínguez i Estrela: natural de la població, 72 anys, pagès, instrucció primària (fins a 9 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Ceuta (3 anys).

2. Joan Josep Santamaria i Talens: natural de la població, 52 anys, administratiu, instrucció secundària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a València (4 anys).

3. Maria España i Armengol: natural de la població, 71 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader