170. Alzira

Dades administratives:

Partit judicial: Alzira.

Comarca: la Ribera Alta (inf.: Alzira).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Bernat i les Germanetes Maria i Gràcia (23 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alzira; alzirenys.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada, per la verema (França).

Immigració: sí (Conca, Albacete, de la part de secà de València).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no; ↓ sí (els dimecres: equí, porcí i aviram); Xàtiva.

Proveïment d’aliments: Alzira.

Proveïment de mobles: Alzira.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24-26 d’agost de 1967).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Rafel (1-235), M. Alegre (236-2452).

Informador:

1. Vicenç Casterà i Briau: natural de la població, 69 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a València (3 mesos).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader