169. Albalat de la Ribera

Dades administratives:

Partit judicial: Sueca.

Comarca: la Ribera Baixa.

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Pere (29 de juny) i el Crist de les Campanes (17 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Albalat; albalatenses.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada (França, Suïssa, Alemanya, Eivissa).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dijous); Sueca.

Fires: no; Xàtiva, Alzira.

Proveïment d’aliments: Alfafar, Sueca, Algemesí.

Proveïment de mobles: Benetússer.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (27-30 d’agost de 1974).

Investigadors: E. Amat (1: 1-2452); M. Badia (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Agustí Montagut i Marí: natural de la població, 78 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a València (6 anys).

2. Josep Montagut i Hernandis: natural de la població, 84 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Joan Ramon Borràs i Hernandis: natural de la població, 22 anys, estudiant, instrucció superior.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: sí, a Zamora (3 anys), a Salamanca (1 any) i a Barcelona (1 any).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader