164. Alfafar

Dades administratives:

Partit judicial: Catarroja (inf.: Torrent).

Comarca: l’Horta (inf.: Torrent).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Mare de Déu del Do (primer diumenge d’octubre) i Sant Sebastià.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alfafar; alfafarencs, alfafarers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Albacete, Terol, Conca).

Matrimonis: sí.

Mercat: no; València.

Fires: sí (els dimecres i els dissabtes: aviram); València.

Proveïment d’aliments: València.

Proveïment de mobles: València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2 i 4 d’agost de 1969); 2 (21 d’agost de 1976).

Investigadors: J. Rafel (1, 2: 1-2452); L. Pons (2: 1177-2452).

Auxiliar: P. Vives (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1378-1536, 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1378-1536, 2043-2452).

Informadors:

1. Isabel Gavino i Sanadrià: natural de Sedaví, 84 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i mare de Sedaví, cònjuge de Llocnou de la Corona.

Estades fora: no.

2. Josep Romeu i Juan: natural de la població, 71 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí (9 mesos).

3. Gregori Martínez i Cuallado: natural de Llocnou de la Corona, 63 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare de Sedaví, cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Els pobles d’Alfafar, Sedaví i Llocnou de la Corona, juntament amb d’altres, formen un conglomerat sense solució de continuïtat en la part urbana; són als afores de València. Aquesta circumstància s’ha tingut en compte a l’hora d’indicar el lloc de naixement dels informadors, dels progenitors i dels cònjuges, de manera que no s’especifica la comarca.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader