158. Algímia de la Baronia

Dades administratives:

Partit judicial: Sagunt (inf.: Morvedre).

Comarca: el Camp de Morvedre.

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Vicent Ferrer (1 d’agost) i Mare de Déu dels Desemparats (15 d’agost).

Nom popular de la localitat: Algímia.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, Extremadura).

Matrimonis: sí; ↓ no.

Mercat: no; Sogorb, Sagunt, el Port de Sagunt.

Fires: no; Cedrilles.

Proveïment d’aliments: Sogorb.

Proveïment de mobles: València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-11 d’agost de 1976).

Investigador: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Josep Rocafort i Izquierdo: natural de Torres-Torres, 65 anys, pagès i paleta, instrucció primària (fins a 9 anys).

Pare i mare de Torres-Torres (el Camp de Morvedre), cònjuge del Villar (Múrcia).

Estades fora: no; servei militar: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

2. Antoni Company i Company: natural de la població, 88 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Mercè Cotolí i Ros: natural de la població, 88 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader